Siirry pääsisältöön

Mistä syntyy hyvä yhteistyö yrityksen ja Itämeri-säätiön kesken?

Blogi Yritysyhteistyö

Lähtökohtamme on, että yrityksen yhteistyö kanssamme on vaikuttavaa. Räätälöimme aina yhdessä parhaan tavan osallistua. Näin varmistamme, että yhteistyö on yritykselle mielekäs ja tukee tavoitteellista toimintaa Itämeren ja ilmaston hyväksi. Yritysyhteistyöpäällikkö Irina Niinivaara kertoo, mistä aineksista syntyy hyvä yhteistyö yrityksen ja BSAG:n välille.

Yritysyhteistyön on oltava hyödyksi Itämerelle.

Tärkein työkalumme Itämeren pelastamiseksi on yhteistyö. Aivan ensimmäiseksi tunnistamme yhdessä yrityksen vaikutukset Itämeren tilaan ja yritykselle parhaan tavan auttaa Itämerta. Vaikuttavinta voi olla yrityksen oman toiminnan kehittäminen ja siitä viestiminen. Samoin BSAG:n Itämeri-työn mahdollistaminen lahjoittamalla on tärkeää. Itämeren hyvinvoinnista kertovan tiedon lisääminen ja kouluttautuminen on myös esimerkki hyvästä keinosta.

Tarjoamme yrityksille neljää tapaa tehdä yhteistyötä: lahjoitus, rojaltikumppanuus, Itämeri-sitoumus ja yritysalustamme, joiden nimet ovat Carbon Action ja Ship Waste Action. Lopullinen yhteistyön muoto löytyy aina yhdessä räätälöimällä.

Yhteiset tavoitteet luovat pohjan yhteistyölle

Parhaimmillaan yhteistyö tukee yrityksen strategisia tavoitteita ja tarjoaa uusia näkökulmia siihen. Jopa yhteenkietoutuneet ympäristöongelmat on mahdollista ratkaista yhdessä, kun tunnistamme juurisyyt.

Yritysten ilmastotavoitteet, luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi tekemä työ, toimitusketjujen ympäristövaikutusten hallinta ja vastuullisuusraportointi voivat saada vahvistusta, uutta sisältöä ja jopa uuden suunnan yhteistyössä. Esimerkiksi Valiolle hiilen sitominen peltomaahan nurmen uudistavalla viljelyllä on yksi tapa kulkea kohti hiilineutraaliutta.

Siemenalan yritys Naturcom puolestaan lahjoittaa monilajisen nurmisiemenseoksensa tuotosta osan BSAG:lle. Näin yritys, sen asiakkaat sekä BSAG tekevät työtä peltomaan kasvukunnon parantamiseksi, mikä vähentää ravinnepäästöjä vesistöihin. Lisäksi esimerkkejä erilaisista yhteistyön sisällöistä ovat tieteellisen tiedon tuottamiseen osallistuminen, arvoketjujen sisäinen yhteistyö, hankintakriteerien muokkaaminen, tuotekehitys ja henkilökunnan kouluttaminen ja asiakasviestintä.

Naturcom lahjoittaa monilajisen nurmisiemenseoksensa tuotosta osan BSAG:lle. Itämeri kiittää niin siemenseoksen käytöstä että lahjoituksesta. Kuva: Juuso Joona

Asiantuntemus on yhteistyön liima

Uskottavuus syntyy siitä, että käytämme yrityksen ja BSAG:n osaamista avuksi yhteistyön rakentamisessa. Yritys tuntee omat vahvuutensa ja tavoitteensa, toimintaansa koskevan normisääntelyn sekä sidosryhmiensä odotukset. BSAG puolestaan tuntee muun muassa Itämeren avainlajit ja monimuotoisuudeltaan rikkaimmat elinympäristöt, uudistavan viljelyn vaikutukset hiilensidontaan ja maa- ja vesiekosysteemeihin sekä meriliikenteen keinot pienentää kuormitusta Itämereen.

Esimerkkinä asiantuntijuuden käyttämisestä Itämeren hyväksi vesihuoltopalveluja tuottava Kymen Vesi kerää HaminaKotkan satamassa vierailevien rahtialusten jätevesistä näytteitä laboratoriotutkimuksia varten. Näin yritys auttaa BSAG:ta tuottamaan puuttuvaa tietoa meriliikenteen jätevesien hyötykäytön mahdollisuuksista ja niiden haitallisista vaikutuksista Itämereen.

Yhdessä jaetun osaamisen voimasta kertoo Fazer, joka on laatinut viljelijöiden, BSAG:n ja muiden sidosryhmiensä kanssa kestävän viljanviljelyn periaatteet, joita käytetään viljahankinnassa. Tavoitteina ovat vesistöjen rehevöitymisen minimoiminen, luonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen maaperään.

Sitoutuminen varmistaa vaikuttavat tulokset

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen vaativat pitkäjänteistä työtä. Luottamus kasvaa kumppanuuden kehittyessä, ja silloin myös uusien tavoitteiden asettaminen on luontevaa. Kymmenen vuotta kestäneessä yhteistyössä metsäyhtiö UPM:n ja BSAG:n aiheina ovat olleet vuorollaan biohiilen käyttö, kemikaalien hallinta, kierrätysravinteiden käyttö tehtaiden jätevesien puhdistamisessa sekä metsäyhtiön omien merikuljetusten jätevesien purkaminen satamiin ja hyötykäyttö.

Lahjoitukset mahdollistavat Itämeri-työn

Itämeri-työn mahdollistaminen lahjoituksella on yrityksille mielekäs osa pitkäjänteistä yhteistyötä. Kahvilaketju Robert’s Coffeen tarinassa Itämerellä on ratkaiseva rooli, ja siksi yritys käynnistikin kanssamme pitkäaikaisen rojaltikumppanuuden. Rakennetun ympäristön asiantuntijayritys Caverion toimii Itämeren ympärillä ja järjestää Vuoronvaihto-tapahtumaa, jonka teemana on vastuullisuus. Osana tapahtumaa Caverion on antanut toistuvasti lahjoituksen BSAG:n Itämeri-työhön. Ruuan vähittäiskauppa S-ryhmä tukee sekä BSAG:n toimintaa että Carbon Action -alustan tutkimusta, jolla lisätään tietoa hiilen sitoutumisesta peltomaahan. Varainhoitoyhtiö eQ:lla on Sininen Planeetta -rahastossaan osuussarja, jossa sekä sijoittaja että eQ tukevat BSAG:n Itämeri-työtä.

Yhteistyö on siis kunkin yrityksen itsensä näköistä, ja yhdistävänä tekijänä on Itämeri. Käy kurkkaamassa verkkosivuillemme ja lue lisää yritysyhteistyöstämme. Vaikuttava kumppanuus voi alkaa juttelemalla vaikkapa kahvikupin äärellä.

OTA YHTEYTTÄ

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö 26.4.2024 asti.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml