Siirry pääsisältöön

UPM:n uusin Itämeri-sitoumus siirtää merikuljetuksien jätevesien purun mereltä maihin

Uutinen Yritysyhteistyö

UPM on ensimmäinen rahtaajan roolissa toimiva suomalaisyritys, joka sitoutuu purkamaan merikuljetustensa jätevedet maihin ja hyödyntämään jätevesien käsittelyssä erilaisia kiertotalousratkaisuja. Sitoumus on annettu tänään maailman merien päivänä Baltic Sea Action Groupille ja uuteen malliin siirrytään UPM:n toiminnan kannalta merkittävimmissä satamissa Raumalla, Haminassa, Kotkassa ja Pietarsaaressa.  

Rahtialus satamassa

”Merikuljetuksiin liittyvä vastuullinen jätehuolto ja modernin teknologian hyödyntäminen laivaperäisten jätteiden käsittelyssä on itsestään selvä, strateginen valinta UPM:lle, UPM:n meriliikenteestä vastaava johtaja Lauri Rikala sanoo. ”Olemme tehneet aktiivista yhteistyötä ja useita Itämeri-sitoumuksia Baltic Sea Action Groupille (BSAG) jo yli kymmenen vuoden ajan, joten oli luontevaa, että yhdistämme tässäkin hankkeessa voimamme ja osaamisemme.” 

”Merkittävänä rahdinantajana UPM:n Itämeri-sitoumus vaikuttaa useiden varustamoiden, laivojen ja satamien toimintaan. Yhtiö toimii kirittäjänä muille merikuljetuksia käyttäville yrityksille, jotka haluavat edistää vastuullista merenkulkua, kiertotaloutta ja Itämeren hyvinvointia”, BSAG:n meriliikenteen projektijohtaja Elisa Mikkolainen sanoo. ”Tavoitteenamme on, että jätevesien purkamisesta maihin tulee pysyvä toimintatapa myös rahtialuksille. Nyt kutsumme mukaan muita UPM:n kaltaisia edelläkävijäyrityksiä. Yhdessä saamme muutoksen aikaan!”.

Jätevedet hyötykäyttöön kiertotalousratkaisuilla

Itämeri-sitoumus on voimassa vuosille 2022–2026 ja se keskittyy edistämään BSAG:n Ship Waste Action -aloitetta (SWA). Aloitteen tavoitteena on vakiinnuttaa toimintamalli, jossa rahtialusten jätevedet puretaan satamaan ja niiden ravinteet otetaan hyötykäyttöön kiertotalousratkaisujen avulla. UPM pyrkii esimerkiksi selvittämään mahdollisuuksia hyödyntää laivaperäisistä jätevesistä syntyvien kierrätysravinteiden käyttöä omissa jätevedenpuhdistamoissaan. Tällä tavoin yhtiö edistää omaa 2030-tavoitettaan käyttää ainoastaan kierrätysravinteita jätevedenpuhdistamoillaan. 

UPM:n sitoumus on merkittävä kehitysaskel tilanteessa, missä rahtia kuljettavien alusten jätevesien purkaminen mereen on edelleen laillista. ”Teknisesti jätevesien purku maihin ei ole haastavaa, mutta se vaatii suunnittelua ja koordinointia, sillä tavoitteemme on toimia näin sekä itse operoimiemme alusten osalta että sitouttaa mukaan pitkäaikaiset rahtaussopimuskumppanimme sekä yksittäisten matkarahtausten palveluntarjoajat”, Lauri Rikala kertoo.  

Jätevesien maihin purkamisen lisäksi UPM selvittää yhdessä Baltic Sea Action Groupin kanssa mahdollisuuksia purkaa ruumien pesuvedet maihin niiden mahdollista jatkokäyttöä varten.  

Lisätietoja antavat: 

Meriliikenteestä vastaaja johtaja Lauri Rikala, UPM, puh. 040 571 1421 

Meriliikenteen projektijohtaja Elisa Mikkolainen, BSAG, puh. 040 660 1829 

OTA YHTEYTTÄ

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml