Siirry pääsisältöön

Nokian Renkaat sitoutuu purkamaan merikuljetustensa jätevedet maihin

Uutinen Vastuullinen merenkulku Yritysyhteistyö

Itämerellä seilaa joka hetki 2 000 rahtialusta ja keskikokoisen kaupungin verran merenkulkijoita. Rahtilaivoilla syntyvät talous- ja käymäläjätevedet sekä hienonnetut ruokajätteet saa laillisesti purkaa Itämereen. Tähän Nokian Renkaat puuttuu sitoumuksellaan yhteistyössä kumppaniensa kanssa.

Nokian Renkaat sitoutuu BSAG:n Ship Waste Action -yhteistyön mukaisesti purkamaan merikuljetustensa jätevedet satamiin hyötykäytettäväksi kiertotaloudessa. Itämeri-sitoumuksen olennaisin sisältö liittyy tehokkaan toimintamallin käyttöönottoon yhteistyössä yhtiön kumppanien kanssa. Esimerkillään yritys lisää tietoisuutta rahdinantajien tärkeästä roolista.

”Nokian Renkailla vasta teot ratkaisevat,” kiteyttää Itämeri-sitoumuksesta käytyjen keskustelujen hengen BSAG:n yritysyhteistyön päällikkö Irina Niinivaara.

Nokian Renkaiden laatu- ja vastuullisuusjohtaja Teppo Huovila tuntee organisaationsa vahvuudet. Itse asiassa konkreettiset teot ja toimeen tarttuminen olivat Nokian Renkaille keskeiset syyt ryhtyä yhteistyöhön juuri BSAG:n kanssa.

”Moni rahdinantaja ei välttämättä edes tiedä, että heidän kuljetuksistaan todennäköisesti päätyy jätevesiä Itämereen. Haluamme osaltamme vaikuttaa käytäntöjen muuttamiseen yhdessä BSAG:n kanssa. Merikuljetuksien jätevesien purku maihin pienentää toimitusketjumme ympäristökuormaa ja tukee laajempaa vastuullisuustyötämme”, Huovila kertoo.

Ship Waste Action käytännössä

Nokian Renkaat tuo meritse käyttämiään raaka-aineita Suomeen ja vie meritse valmiita lopputuotteitaan, kuten henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden renkaita. Yritys toimii tiiviissä yhteistyössä useiden kumppanien kanssa merikuljetusten järjestämiseksi.

Sitoumuksellamme edellytämme, että suorien varustamosopimusten alla kulkevan lastin laivaperäiset jätevedet puretaan Suomen satamien vastaanottolaitteisiin. Ohjaamme myös huolintaliikkeiden toimintaa niin, että heidän kauttaan kulkevan rahdin laivaperäiset jätevedet puretaan Suomen satamissa. Ship Waste Action on tulevissa rahtikilpailutuksissamme yksi rahdinkuljettajien valintaan vaikuttava kriteeri.

Teppo Huovila, laatu- ja vastuullisuusjohtaja, Nokian Renkaat

Yhteenkietoutuneet ongelmat vastuullisuusagendalla

”Kaikki tarvitaan mukaan toimimaan hyvinvoivan Itämeren puolesta. Nokian Renkailla ymmärrettiin nopeasti, että Itämeren rehevöityminen ja lämpiäminen ovat tärkeitä aiheita merikuljetuksia käyttävän yrityksen vastuullisuusstrategiassa. Rehevä ja lämmin Itämeri heikkenee biodiversiteetiltään ja muuttuu hiilinielusta ja -varastosta päästölähteeksi,” kiittelee Mia Hytti, BSAG:n meriliikenteen projektipäällikkö.

Merikuljetusten jätevesipäästöjen lopettaminen Itämereen on yksi tärkeä säie yhteenkietoutuneiden ongelmien ratkaisemisessa. Merikuljetuksilla liikkuu yli 80 % kaikista Suomen ulkomaankaupan tavarakuljetuksista, joten merikuljetuksia käyttävillä yrityksillä on keskeinen rooli ongelman ratkaisemisessa.

OTA YHTEYTTÄ

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö 26.4.2024 asti.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml