Siirry pääsisältöön

Sataman pilottihankkeesta ratkaisuja jätevirtojen vastuulliseen käsittelyyn 

Uutinen Vastuullinen merenkulku

Baltic Sea Action Group (BSAG) kartoittaa laivaperäisten jätteiden ja jätteisiin liittyvän tiedonkulun Oulun satamassa. Pilotissa tunnistetaan arvoketjussa toimivat tahot, määritellään mahdolliset ongelmakohdat ja etsitään parhaat käytännöt jätteiden käsittelyyn ja hyötykäyttöön. 

Pilottiin on lupautunut mukaan lukuisia yrityksiä, jotka edustavat arvoketjun eri osia, muun muassa laivoja, varustamoita, laivameklareita, satamaoperaattoreita, jätehuoltoyhtiöitä ja kuljetusyrityksiä. Haastattelujen ja työpajojen kautta etsitään parhaita käytäntöjä: miten jätteiden purkamisesta satamassa voitaisiin tehdä laivoille mahdollisimman helppoa ja miten jätteet saataisiin hyötykäyttöön? 

Oulun satamassa toteutettava pilotti liittyy BSAG:n vastuullisen merenkulun hankkeeseen, jonka pyrkii merenkulun ympäristökuormituksen vähentämiseen. Itämerellä liikennöi päivittäin 2000 rahtialusta, joilla syntyvä käymälä- ja talousvesi sekä ruokajäte voidaan purkaa laillisesti mereen. Päästöt lisäävät rehevöitymistä, happikatoa ja roskaantumista. Aluksia voitaisiin kannustaa purkamaan jätteensä maihin, jos se on satamissa helppoa ja nopeaa. Jätejakeet olisi syytä saada nykyistä tehokkaammin kiertotalouskäyttöön. 

Satama on hyvä esimerkki arvoketjusta, johon osallistuu lukuisa määrä eri toimijoita. Varsinaisten jätteiden lisäksi ketjussa kulkee informaatiota. Tässä pilotissa tarkastellaan kaikkia jätejakeita, joita syntyy niin laivoilla kuin satamassakin. Hienoa, että niin moni yritys haluaa osallistua yhteiseen ponnistukseen”, kertoo projektijohtaja Elisa Mikkolainen BSAG:sta. ”Oulu on vilkas ja monipuolinen yleissatama, jossa tehdään jatkuvaa kehittämistyötä. Siksi valitsimme Oulun pilottimme kohteeksi.” 

Oulun Sataman tavoitteena on olla vastuullisen satamatoiminnan edelläkävijä. Olemme asettaneet vastuullisuustavoitteemme korkealle ja pyrimme niitä kohti johdonmukaisesti. Tämä BSAG:n pilottihanke merenkulun ympäristökuormituksen vähentämisestä on meille erittäin tärkeä askel kohti tavoitettamme, ja samalla myös mahdollisuus yhteistyön kehittämiseen alueen toimijoiden kesken”, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Päivi Vähänikkilä-Kuronen Oulun Satama Oy:stä. 

Pilottihankkeen toteuttaa suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRYjoka edistää kestävän kehityksen ratkaisuja infra-, teollisuus- ja energiasektoreilla toimivien asiakkaidensa kanssa. 

”Kestävät ratkaisut ja vastuullisen toiminnan edistäminen ohjaavat kaikkea toimintaamme AFRYlläOlemme ylpeitä voidessamme tarjota kiertotalouden sekä jätehuollon osaamistamme Itämeren hyväksi. Itämeri on ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen, ja matalana ja melko vähäsuolaisena merenä se on herkkä erilaiselle kuormitukselle. Tässä hankkeessa pääsemme tekemään konkreettista työtä Itämeren tilan parantamiseksi”, sanoo AFRYn Ympäristö-liiketoimintayksikön johtaja Kaisa Vähänen. 

Pilottihanke toteutetaan kevään 2021 aikana, ja se on osa BSAG:n vetämää vastuullisen meriliikenteen hanketta ”Harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuullinen käsittely Itämerellä”. Hanke on kaksivuotinen ja saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta 2014–2020. 

 

Tutustu Vastuullinen merenkulku -hankkeeseen

 

 

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml