Siirry pääsisältöön

Rauman satama kehittää laivaperäisen jätteen käsittelyä – vastuulliset satamat toimivat Itämeren hyväksi

Uutinen Vastuullinen merenkulku

Rauman satama on päivittänyt jätehuoltoa koskevat ohjeistuksensa, tehnyt uudet lajitteluohjeet laivoille ja kokeilee uusia toimintatapoja jätteiden kuljetukseen sekä lajitteluun. Itämeren onneksi yhä useampi laiva purkaa jätevetensä satamaan. Herkälle Itämerelle satamien toimiva jätehuolto tarkoittaa pienempiä päästöjä ja vähemmän ravinnekuormitusta.

Loka-auto purkamassa jätevesiä rahtilaivasta satamassa

Rauman satamassa on päätetty ryhtyä tositoimiin jätehuollon ratkaisujen parantamisessa. Säädökset sallivat laivojen purkaa Itämereen laillisesti erilaisia jätevesiä ja ruokajätettä, jotka sisältävät mm. ravinteita, bakteereja, kiintoaineita, rasvoja, kemikaaleja ja mikromuoveja. Jätehuollon sujuvuus nousee merkittävään rooliin, kun halutaan laivojen purkavan jätteet vapaaehtoisesti meren sijaan maihin. Rahtialukset purkavat jätteensä satamiin, jos se on niille helppoa ja nopeaa.

Rauma on Suomen neljänneksi suurin ulkomaanliikenteen yleissatama ja kolmanneksi suurin konttisatama. Satama on tarkastellut toimintatapojaan yhdessä jätehuoltoyhtiön kanssa, uudistanut jätehuoltosuunnitelmansa sekä jätehuolto-ohjeensa sekä laatinut yksityiskohtaiset lajitteluohjeet sekä suomeksi että englanniksi. Laivat hyötyvät entistä sujuvammista jätehuollon käytännöistä.

Uusia toimintatapoja kokeilussa

Rauman satamassa käymäläjätevedet puretaan pääasiassa tankkiautoon. Satamassa on tutkittu uusia toimintatapoja, joilla vältettäisiin kahdeksan kilometrin kuljetusmatka satamasta jätevedenpuhdistamolle. Raumalla on esimerkiksi kokeiltu käymäläjätevesien purkamista pumppaamokaivoon ja nyt pohditaan liikuteltavan lietekärryn hankkimista. Lietekärry on jo käytössä ainakin Turun satamassa.

On ollut hieno huomata, miten BSAG on nostanut esiin laivaperäisen jätteen vastuullista käsittelyä. Se toimi meillekin herätyksenä omien toimintatapojen tarkistamiseen. Myös yhteistyö muiden satamien kanssa on olennaista kehitystyössä. Suomalaiset satamat vaihtavat aktiivisesti tietoja parhaista käytännöistä ja jakavat kokemuksia. Näin kaikkien ei tarvitse keksiä pyörää itse.

Juhani Laiho, kehityspäällikkö, Rauman satama

Raumalla selvitetään myös jätekonttien hankkimista. Käytetyistä merikonteista valmistettavissa jätekonteissa olisi erilliset säiliöt yleisimmille jätelajeille: energiajätteelle, polttokelpoiselle yhdyskuntajätteelle, lasille, metallille, muovipakkauksille sekä öljyisille räteille. Lisäksi kontista löytyisi erillinen sisätila, jossa jätteiden tuonnista vastaava miehistön jäsen voisi syöttää tiedot jätemääristä järjestelmään. Jätteiden purun jälkeen järjestelmä lähettäisi jätekuitin laivalle ja sataman tietojärjestelmään.

Ship Waste Action -aloitteella jätevedet hyötykäyttöön

Rauman sataman tilastot osoittavat, että käymäläjätevesien ja niitä satamaan purkavien laivojen määrä on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana BSAG:n käynnistämän Ship Waste Action -aloitteen ansiosta. Aloitteeseen osallistuvat merenkulun ja jätehuollon toimijat ohjaavat alusten jätevedet Itämeren sijasta kiertotalouden piiriin. Niitä käytetään raaka-aineena mm. biokaasun ja kierrätysravinteiden valmistuksessa.  Käymäläjätevesiä purkaa Raumalla säännöllisesti kaksi vastuullista suomalaista varustamoa: Meriaura ja Bore. Lisäksi jätevesiä purkavat UPM:n aikarahtaamat  Wijnne & Barendsin alukset. Rahdinantajien rooli muutoksentekijöinä on ratkaiseva ja UPM näyttää esimerkkiä myös muille. Yhtiö liittyi Ship Waste Actioniin kesäkuussa ja sitoutui siirtämään merikuljetustensa jätevesien laskun mereltä maihin.

Myös satunnaiset kävijät ovat innostuneet entistä useammin purkamaan satamassa jätevesiään. Laivoja ja varustamoita on kannustettu vastuulliseen toimintaan ja tietoisuutta lisätty BSAG:n ideoiman Baltic Sea Waste Fee -infon avulla. Muutos kohti puhtaampaa Itämerta tapahtuu laiva, varustamo ja satama kerrallaan.

OTA YHTEYTTÄ

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml