Siirry pääsisältöön

Pelto-observatorion reaaliaikainen tieto pellon hiilensidonnasta motivoi viljelijää ympäristötoimissa

Uutinen Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistavan maanviljelyn vaikutusten seuranta ja ennustaminen kehittyy – Valio tuo ensimmäisenä kaupallisena toimijana tilojaan Pelto-observatorio-palveluun.

Kesien 2021–2023 aikana yhden eteläkarjalaisen, yhden pohjanmaalaisen sekä kahden pohjoispohjanmaalaisen maitotilan pelloilla mitataan maaperän hiilensidontaa ja -päästöjä kammiomittauksilla.

Carbon Action -työhön osallistuvat tutkijat seuraavat nurmikasvillisuuden kehitystä ja viljelytoimien vaikutuksia myös satelliittien avulla ja laskevat simulointimalleilla, miten nurmet ja niiden hiilitase ovat kehittyneet nurmien perustamisesta lähtien. Näiden kuuden turvepellon ja neljän kivennäismaapellon tuloksia voi nyt seurata Pelto-observatorio-verkkopalvelussa.

Tieteestä tukea hiilineutraaliustyöhön

Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamisen kannalta maaperän hiilensidonta on tärkeässä roolissa.

“Neljällä valiolaisella maitotilalla käytössä olevat kammiomittauslaitteet tuovat arvokasta tutkimustietoa maaperän hiilensidonnasta ja -päästöistä. On kuitenkin käytännössä mahdotonta mitata hiilivuota jokaiselta lohkolta, joten siihen tarvitsemme mallinnusta. Pelto-observatorioyhteistyön avulla pystymme kehittämään maaperän hiilivuon mallinnusta sekä tuomaan tilojen tekemää työtä näkyville myös kuluttajille”, sanoo Valion ilmasto-ohjelman johtaja Juha Nousiainen.

Petri Hovin tila Lappeenrannassa on yksi Valion maitotiloista, joilla kammiomittauksia tehdään.

“Kammiomittausten tuottama lisätieto, jota omalta tilalta nyt saamme, kasvattaa entisestään kiinnostustamme ja halukkuuttamme olla entistäkin tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä maidontuotannossa”, maitotilayrittäjä Petri Hovi toteaa.

Hovin mielestä nurmirehun laadussa, lehmien maidontuotannon määrässä ja oman tilan taloudessa näkyy suoraan se, jos on aidosti kiinnostunut ympäristöasioista ja vie niitä oikeaan suuntaan tilallaan.

Kammiomittauslaitteet tuovat tietoa maaperän hiilensidonnasta ja -päästöistä. Kuva: Valio

Uudistavaa maanviljelyä edistävä digitaalinen järjestelmä

Carbon Action -työhön kuuluva pelto-observatorio on kehitetty havainnollistamaan peltoekosysteemien toimintaa ja tutkimusmenetelmiä. Se näyttää tietoa kasvillisuuden ja maaperän prosesseista ja niihin vaikuttavista tekijöistä osin lähes reaaliajassa.

“Pelto-observatorio on esimerkki nykyaikaisesta luonnonekosysteemien seurannan ja ennustamisen tietojärjestelmästä. Eri toimijat voivat käyttää tällaisia järjestelmiä ja niihin yhdistettyjä digitaalisia sovelluksia päätöksiensä teon tukena tulevaisuudessa”, sanoo Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja Jari Liski.

Yhteistyö viljelijöiden, tutkijoiden ja yritysten välillä mahdollistaa uudistavan viljelyn vaikutusten seuraamisen ja uudistavan viljelyn kehittämisen tavalla, johon toimijat yksin eivät kykenisi.

”On merkittävä askel pelto-observatoriolle saada seurantaan mukaan valiolaisia maitotiloja. Tilojen pelloista kerääntyvä data auttaa paitsi uudistavan viljelyn menetelmien edistämistä maitotiloilla, myös hiilen sidontaan ja digitaalisten alustojen kehittämiseen liittyvää tutkimustyötä”, kertoo johtava tutkijayliopettaja Iivari Kunttu Hämeen ammattikorkeakoulusta.  

Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Helsingin yliopisto sekä Baltic Sea Action Group BSAG ovat vuodesta 2019 alkaen kehittäneet Pelto-observatoriota palvelemaan uudistavaa viljelyä toteuttavia viljelijöitä. Pelto-observatoriota rahoittavat Strategisen tutkimuksen neuvosto, Business Finland, Suomen Akatemian Lippulaiva-ohjelma sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valion tilat on tuotu Pelto-observatorioon MMM:n Hiilestä kiinni -ohjelman rahoittaman Biohila-hankkeen piirissä. Pelto-observatorio on osa maanviljelyn ilmastovaikutusten parantamiseen tähtäävää, Baltic Sea Action Groupin vetämää Carbon Action -työtä.

Lue lisää Pelto-observatoriosta:

Pelto-observatorio havainnollistaa hiilen sidontaa viljelymaihin

Peltojen hiilensidontaa voidaan nyt seurata ja ennustaa reaaliajassa

Lisätietoa

Jari Liski, tieteellinen johtaja, Ilmatieteen laitos, jari.liski@fmi.fi, 040 748 5088

Iivari Kunttu, johtava tutkijayliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu, iivari.kunttu@hamk.fi, 050 462 2692

Valio Mediadesk, p. 010 381 2118 tai mediadesk@valio.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml