Siirry pääsisältöön

Ship Waste Action toimii ja yhteistyö vahvistuu satamissa

Uutinen Vastuullinen merenkulku

Laivojen jätevedet päätyvät entistä useammin Itämeren sijasta satamiin ja edelleen hyötykäyttöön. Ship Waste Action -yhteistyö on selkiyttänyt toimintatapoja ja nopeuttanut jätevesien purkua esimerkiksi HaminaKotkan satamassa.

BSAG:n käynnistämä Ship Waste Action -aloite on jo ensimmäisen vuoden aikana täyttänyt kaksi päätavoitettaan: satamiin purettujen jätevesien määrä on lähtenyt nousuun, ja toimintatavat ovat muuttuneet niin maissa kuin merelläkin. Aloitteen aikana jätevesien jättäminen Suomen satamiin on lisääntynyt merkittävästi: esimerkiksi HaminaKotkan satamassa aiemmasta kolmesta laivasta vuodessa jo 49 laivaan vuonna 2022.

”Prosessi toimii!” iloitsivatkin HaminaKotkan sataman ja BSAG:n koollekutsumat sidosryhmät yhteisessä tapaamisessa joulukuun 2022 alussa. Tilaisuus kokosi HaminaKotkan satamaan paikallisia edustajia agentuureista, jätevedenpuhdistamolta, kuljetusliikkeestä ja teollisuudesta. Lisäksi BSAG oli kerännyt palautetta varustamoilta, jotka eivät päässeet osallistumaan tapaamiseen. Erityisesti kansainväliset varustamot ovat tarttuneet toimeen ja aloittaneet jätevesien purkamisen käydessään satamassa.

”Keskustelussa kävi ilmi, että jokainen toimija on Ship Waste Actionin myötä terävöittänyt omia toimintatapojaan, ja samalla yhteistyö on vahvistunut HaminaKotkan satamassa. Vuoropuhelu toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää, ja onnistumiset rohkaisevat jatkamaan. Käytännön esteet voidaan yhteistuumin poistaa, kunhan ne on ensin yhdessä tunnistettu”, kertoo BSAG:n yritysyhteistyön päällikkö Irina Niinivaara tapahtuman annista.

Toimivaa jätehuoltoa HaminaKotkan satamassa

Laivojen päälliköt kertovat olevansa pääsääntöisesti tyytyväisiä HaminaKotkan sataman jätehuoltojärjestelyihin. Autoyhtymä Vuorinen on hankkinut tarvittavat liittimet ja letkut, ja pumppaustehot ovat kunnossa. Jätevedenpuhdistamo Kymen Vesi ja kuljetusyhtiö koordinoivat näytteenottoa jätevesistä. Analyyseistä saatu tieto on arvokasta, kun arvioidaan mereen päätyvän jäteveden vaikutusta merellisille ekosysteemeille. Lisäksi jäteveden ominaisuudet vaikuttavat sen hyötykäyttömahdollisuuksiin.  

Sataman kannalta haaste on pienien vesimäärien käsittely. Pohdinnassa on kiinteiden viemärilinjojen rakentaminen ja liikuteltavan lietekärryn käyttö, joka vähentäisi vajaiden tankillisten kuljetusta puhdistamoon. Ship Waste Actionissa mukana olevien toimijoiden yhteinen päämäärä onkin lisätä edelleen satamaan jätettyjen jätevesien määrää.

Tietoisuutta lisäämällä jätteet satamaan

Paikalliset agentit lähettävät aina uusille laivoille tiedoksi Baltic Sea Waste Fee Infon, joka kannustaa jätevesien purkuun satamassa. ”Hyvä tiedonkulku on kaiken perusta. Kun laiva ja varustamo kertovat tarpeistaan ajoissa, agentti voi valmistella jätehuollon yhdessä sataman ja muiden toimijoiden kanssa. Tärkeää on hoitaa ensimmäinen tyhjennyskerta sujuvasti, mikä kannustaa vastuulliseen toimintaan jatkossakin. Paikallisen kuljetusyhtiön monipuolinen kalusto ja ripeä toiminta ovat saaneet kiitosta”, kertoo laivanselvittäjä Sirpa Karhu Dahlberg’s Agencyltä.

Laivanselvittäjillä eli agenteilla on merkittävä ja usein näkymätön rooli toimia tiedon solmukohtana laivan, varustamon, sataman ja palveluntuottajien välissä. Laivalle menevä tieto laivaperäisen jätteen vastuullisesta käsittelystä takaa sen, että ymmärrys No Special Fee -hinnoittelusta ja käytännön järjestelyistä leviää Itämerellä liikkuville laivoille.

Rahdinantajien edelläkävijä UPM kertoi myös tilaisuudessa omista kokemuksistaan. Sitoutuminen Ship Waste Actioniin on tiivistänyt yhteydenpitoa varustamoon ja laivoihin. UPM:n päätös vaatia vastuullista jätteenkäsittelyä laivoilla on herättänyt positiivista vastakaikua niin asiakkaissa kuin toimitusketjussakin. Esimerkki kannustaa toivottavasti muitakin mukaan toimimaan puhtaamman Itämeren puolesta!

OTA YHTEYTTÄ

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö 26.4.2024 asti.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml