Siirry pääsisältöön

UPM – yli 10 vuotta yhteistyötä Itämeren hyväksi

Yrityslahjoitus, Itämeri-sitoumus, Ship Waste Action

Yhteisinä aiheina ravinteiden kiertotalous ja kemikaalien hallinta.

Rahtialusten jätevedet pois Itämerestä

UPM on ensimmäinen suomalainen rahtaaja, joka on sitoutunut BSAG:n Ship Waste Action -aloitteeseen ja sen myötä purkamaan merikuljetustensa jätevedet maihin hyötykäyttöä varten keväästä 2022 alkaen.

Sitoumus on tärkeä askel tilanteessa, jossa rahtialusten jätevesien purkaminen mereen on edelleen laillista. UPM vaikuttaa useiden varustamojen, laivojen ja satamien toimintaan ja toimii kirittäjänä muillekin merikuljetuksia käyttäville yrityksille.

Kierrätysravinteet hyötykäyttöön

UPM pyrkii käyttämään rahtialusten jätevesien ravinteet hyödyksi omien laitostensa jätevedenpuhdistuksessa ja tuottamaan niistä vielä bioenergiaa esimerkiksi paikalliseen kaukolämpöverkkoon.

Usein metsäteollisuuden jätevesien puhdistuksessa käytetään tehdasvalmisteisia ravinteita, mutta UPM:n tavoitteena on hankkia kaikki ravinteet kierrätettyinä paikallisista lähteistä läheltä laitoksia. Nyt myös rahtikuljetusten jätevesistä tulee yhtiölle raaka-ainetta.

Kemikaalien hallinta ja biohiilen mahdollisuudet

Kemikaalien käytön hallinta ja biohiilen tutkimuksen tukeminen ovat aikaisempia yhteistyön aiheita. Useat UPM:n oma-aloitteisesti käytöstään poistamat kemikaalit kiellettiin myöhemmin lailla. UPM rahoitti Helsingin yliopiston tutkimusta, jossa tutkittiin biohiilen soveltuvuutta maatalouden valumavesien suodattamiseen.

UPM:n ja BSAG:n yhteistyö alkoi vuonna 2010 ja se pitää sisällään myös merkittävän lahjoituksen BSAG:n Itämeri-työhön.

UPM on tehnyt BSAG:n kanssa yhteistyötä yli 10 vuotta. Keskustelemme jo viidennen Itämeri-sitoumuksemme sisällöstä. Yhteisiä aiheita löytyy muun muassa hiilen sidonnasta, kestävän metsähoidon kehittämisestä ja ravinteiden kierrätyksestä. Hyvästä yhteistyöstä kertoo se, että olemme molemmat onnistuneet saavuttamaan omia tavoitteitamme sekä kehittämään toimintatapojamme.

Sami Lundgren, vastuullisuusjohtaja, UPM

Ota yhteyttä

Tanya Santalahti

Erityisasiantuntija, yritysyhteistyö; uudistava maatalous

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

Pieta Jarva

Strategiajohtaja

+358 50 338 1096

pieta.jarva@bsag.fi

Tutustu kumppaneihimme

image/svg+xml