Siirry pääsisältöön

Tilannetajuisella laidunnuksella pituutta laidunkauteen

Blogi Carbon Action Uudistava maatalous

Pirkanmaalla järjestetyllä pellonpiennarpäivällä esiteltiin tilannetajuisen laidunnuksen hyötyjä ja tärkeimpiä seikkoja, joita tulee pitää mielessä laidunnusmenetelmään siirryttäessä. Nurmen riittävyyttä voi tukea kuivinakin ajanjaksoina tilannetajuisella laidunnuksella.

Tilannetajuinen laidunnus tarkoittaa käytännössä sitä, että laiduntavia eläimiä siirretään lohkolta toiselle esimerkiksi päivittäin, jotta taataan lohkolla kasvavien kasvien riittävä palautuminen laidunnuksen rasituksesta. Näin eläimet saavat rehevää ja ravinteikasta kasvustoa syödäkseen ja yhteyttävät kasvit saavat tehdä arvokasta yhteistyötään maaperän pieneliöiden kanssa, mikä kerryttää maan hiilivarastoa pitkällä aikajänteellä.

Samansuuntaisia laidunnustapoja on monia ja niitä käsitellään tarkemmin muun muassa BSAG:n tuottamassa Laidunnusoppaassa.

Laidunnusaiheinen pellonpiennarpäivä Pirkanmaalla

Kesäkuussa järjestetyssä HITTI-hankkeen pellonpiennarpäivässä Mantereen tilalla teemana oli tilannetajuinen laidunnus ja siihen ryhtymiseen liittyvät kysymykset.

Monia asiasta kiinnostuneita askarruttaa toimintatavan työmäärä ja soveltuvuus omalle tilalle. Hyvin suunniteltu laidunnus ei ole kovin aikaa vievää. Se tuottaa monia hyötyjä, kuten rehun parempaa riittävyyttä, sekä polttoaineiden ja kuivikkeiden säästöä. Laiduntava eläin rikastuttaa myös ekosysteemiä huolehtimalla eloperäisestä lannoituksesta.

Seuraavassa muutama seikkaa huomioitavaksi, jos harkinnassa on siirtyminen tilannetajuiseen laidunnukseen.

Päivittäinen lohkojen vaihto

Lohkojen vaihto päivittäin tai tilanteen mukaan takaa eläimille tuoreen rehun. Erityisesti alkukesällä on hyvä panostaa kunnolliseen lohkojen kiertoon, jolloin saadaan paras teho irti tuoreesta ja maittavasta nurmesta.

Pirkanmaalla HITTI-ryhmään kuuluva viljelijä Mari Alanen huomauttaa, että lypsylehmille maittaa parhaiten tuore ruoho ja alkukesällä ne myös tulevat sitä pihatosta syömään. Myös vasikoille lehtevä ruoho on tärkeä kasvun vuoksi, sillä ne eivät saa korsiintuneesta ruohosta ravinteita yhtä tehokkaasti kuin lehmä.

Laidunnussuunnitelma

Eri eläinlajien ja -ryhmien laidunnuksessa on huomioitava erilaisia asioita, samoin tuotantosuunta vaikuttaa siihen, miten laidunnusta voi järjestää. Laidunnukseen kannattaa tehdä kunnon suunnitelma, johon on hyvä pyytää neuvoja avuksi, esimerkiksi neuvoja ja Holistic Management -kouluttaja Philipp Meyeriltä.

Tukea suunnitteluun tarjoaa myös paikkatietoikkuna ja muut karttapalvelut, joita kannattaa hyödyntää ja piirtää niihin valmiiksi lohkojen rajat. 

Laiduntamisen aloittamiseen tarvitaan siis suunnitelma, hyvät lohkoa kiertävät aidat, muutamia välilankoja ja kevyitä keppejä sekä vesihuolto ja suoja. Nämä ovat usein kohtuullisen edullisesti järjestettävissä.

Lisäksi voi liittyä HITTI-hankkeen aktiivilaiduntajien ryhmään, jossa voi kysyä neuvoja ja jakaa omia kokemuksiaan.

Monia hyötyjä tilannetajuisesta laidunnuksesta

Tilannetajuisen laidunnuksen suuria hyötyjä ovat rehun parempi riittävyys, eläinten hyvinvoinnin lisääntyminen ja joidenkin kokemusten mukaan paremmat tuotokset ja päiväkasvut. Myös viljelijän hyvinvoinnin kerrotaan lisääntyvän, kun hän saa sopivan liikunta-annoksen päivittäin.

Eläinten käsiteltävyys paranee, mikä edistää työturvallisuutta. Lisäksi kun eläimiä siirtää joka päivä, näkee mahdolliset sairaat yksilöt heti.

Luonnon monimuotoisuus lisääntyy ja tilannetajuisella laidunnuksella on mahdollisuus sitoa hiiltä. Laiduntavat eläimet myös hoitavat maisemaa ja näyttävät ihmissilmäänkin mukavalta.

Huomioi olosuhteet ja varaudu täydennyskylvöihin

Kuivuus asettaa haasteita myös nurmille, ja riittävä lepoaika on taattava. On erityisen tärkeää, ettei nurmea syötetä liian nuukiin, eli lyhyeksi, koska kasvuun lähtö vaikeutuu kuivassa ja kuumassa.

Talvet ovat olleet vaikeita etenkin palkokasvien kannalta, joten täydennyskylvöjä tarvitaan. Muutenkin kannattaa täydentää kasvuston aukkopaikkoja laidunnuksen jälkeen.

Koukuttava ja palkitseva laiduntapa

Lopuksi on varoitettava laidunnustavan muuttamisen tuomista riskeistä: tilannetajuinen laidunnus voi olla koukuttavaa. Kun sen kerran aloittaa, ei enää haluaisi palata vanhaan.

Tutustu HITTI-viljelijöiden omakohtaisiin kokemuksiin laidunnustavan muuttamisesta ja sen vaikutuksista tilan talouteen, sekä eläinten ja ympäristön hyvinvointiin videolla Tilannetajuinen laidunnus.

OTA YHTEYTTÄ

Julia Pelin

Suunnittelija, uudistava maatalous

+358 40 191 9420

julia.pelin@bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml