Siirry pääsisältöön

Nyt haussa kaurantuottajia valmennukseen – UUDIS-hanke kehittää työkalua uudistavan viljelyn tueksi

Uutinen Carbon Action

Carbon Action -alustalla käynnistyneen UUDIS-hankkeen tavoitteena on kehittää työkalu, joka auttaa maatiloja saavuttamaan uudistavan viljelyn tavoitteensa. Työkalu – uudistavan maatilan toimintajärjestelmä – kehitetään yhteistyössä viljelijöiden kanssa ja se on tarkoitus julkaista avoimesti kaikkien käytettäväksi. Haku viljelijäryhmään on nyt auki.

Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen haetaan mukaan kaurantuottajia. Kuva: Eija Hagelberg

Uudistava viljely on viljelijää, Itämerta ja ilmastoa hyödyttävä tapa tuottaa ruokaa. Uudistavan viljelyn voi tiivistää muutamaan perusperiaatteeseen: kunnosta pelto, pidä pelto kasvipeitteisenä, viljele monipuolisesti, muokkaa harkiten ja vähennä kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Koska jokainen maatila muodostaa uniikin kokonaisuuden, on jokaisen tilan löydettävä oma tapansa soveltaa periaatteita. Tätä haastavaa tehtävää helpottamaan luodaan nyt UUDIS-hankkeessa työkalu, jonka avulla jokainen maatila voi ryhtyä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti noudattamaan uudistavan viljelyn periaatteita.

Uudistavan maatilan tapa toimia muotoutuu, kun maatila tunnistaa oman lähtötilanteensa, määrittelee omat uudistavan viljelyn tavoitteensa ja laatii suunnitelman toimenpiteistä, joilla näihin tavoitteisiin päästään.

Toimintajärjestelmällä pyritään jatkuvaan parantamiseen seuraamalla ja mittaamalla tilan toimintaa ja tekemistä.

”Kun oman tekemisen onnistumista arvioi, voi tunnistaa keinoja parantaa toimintaa ja tekemistä seuraavalla kerralla. Uudistavan maatilan tavoitteena on kehittää toimintaa jatkuvasti tai vähintään ylläpitää saavutettu taso,” toteaa UUDIS-hankkeen projektipäällikkö Jenni Jääskeläinen.

Haku uudistavan viljelyn valmennukseen on auki

UUDIS-hanke kehittää toimintajärjestelmän yhteistyössä viljelijöiden kanssa. UUDIS-hankkeen viljelijäryhmään haetaan kymmentä kaurantuottajaa Etelä-Suomesta. Viljelijäryhmä toimii vuoden 2023 ajan, ja maatiloille maksetaan osallistumisesta palkkio. Ilmoittautuminen on avattu ja jatkuu 5.2.2023 asti.

Viljelijäryhmän kanssa tunnistetaan, millaisia asioita toimintajärjestelmään tulee sisällyttää. Viljelijät ideoivat, testaavat ja arvioivat toimintajärjestelmää sen kehittämisen ohessa. Toimintajärjestelmää parannetaan ryhmän kokemusten perusteella.

Toimintajärjestelmästä tukea yrityksille

Hanke järjestää työpajoja Carbon Action -alustan yrityskumppaneille.

”Työpajojen tavoitteena on tunnistaa, millainen toimintajärjestelmän avulla tuotettu tieto auttaisi yrityksiä tukemaan siirtymistä uudistavaan viljelyyn heidän toimitusketjuissaan,” avaa BSAG:n yritysyhteistyöpäällikkö Irina Niinivaara.

Yritysyhteistyön tavoitteena on myös saada toimintajärjestelmän jatkokehitykseen mukaan kumppaneita, jotka voivat mahdollistaa uusia teknisiä ratkaisuja tai muutoin edistää toimintajärjestelmän käyttöönottoa tiloilla esimerkiksi hankintakriteerien kehittämisen, tuotekehityksen tai sopimusviljelyn kautta.

Järjestelmä avoimessa käytössä parin vuoden päästä

BSAG:n tavoitteena on jatkaa hanketta toimintajärjestelmän pilotoinnilla vuonna 2024 ja julkaista toimintajärjestelmä avoimesti kaikkien käyttöön vuonna 2025. Pilotointivaiheen suunnitelmiin kuuluu 2–3 alueellisen pilottiryhmän perustaminen. Pilottiryhmissä toimii maatilojen lisäksi neuvoja, joka auttaa maatiloja ottamaan toimintajärjestelmän käyttöön.

UUDIS-hankkeen mahdollistaa Charities Aid Foundation of America -säätiön yhteistyössä ruokayhtiö General Millsin kanssa BSAG:lle tekemä lahjoitus. Lahjoitus on suuruudeltaan noin 160 000 euroa ja se kattaa hankkeen ensimmäisen vuoden kulut.

OTA YHTEYTTÄ

Jenni Jääskeläinen

Projektipäällikkö, uudistava maatalous

+358 40 099 5190

jenni.jaaskelainen@bsag.fi

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö 26.4.2024 asti.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml