Siirry pääsisältöön

Uudistava toiminta on paljon muutakin kuin maanviljelyä

Blogi

Viime aikoina on sekä Suomessa että maailmalla yhä enenevässä määrin keskusteltu siitä, miten kestävän kehityksen ajattelu vastaa nykyhaasteisiimme eri aloilla. Kestävän toiminnan rinnalle on nopealla vauhdilla nousemassa uusi sana – uudistava toiminta (regeneratiivinen toiminta). Mihin tarvitsemme uutta termiä ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Talvinen Itämeri ja kalliota

Monesti kestävyydellä tarkoitetaan ympäristöllisten ja sosiaalisten haittojen vähentämistä, eli jalanjäljen pienentämistä. Ajatellaan, että toimitaan kestävästi, kun pyritään minimoimaan toiminnan haitat taloudellisen kannattavuuden puitteissa. Viime vuosina keskusteluun on noussut myös toiminnan kädenjälki, jolla viitataan toiminnan yhteiskunnalliseen hyötyyn. Positiivinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on edelleen tärkeää, mutta on mentävä pidemmälle ja korjattava syntyneitä vaurioita. Olisi löydettävä keinot, joilla uudistamme eri tasoisia järjestelmiämme palvelemaan maapallon, luonnon ja ihmisen tarpeita paremmin ja pitkäjänteisesti. Hyviä muutoksia on jo käynnissä, mutta lisää tarvitaan.

Uudistavassa toiminnassa asioiden tärkeysjärjestys muuttuu verrattuna kestävään toimintaan. Uudistava toiminta edellyttää luopumista lineaaritalouden toimintamalleista ja toimimista kiertotalouden mukaan sekä ja luonnon ehdoilla. Siinä myös varmistetaan hyvinvoinnin perusedellytykset jokaiselle ihmiselle, jota toiminta koskettaa.

Uudistavan toiminnan ytimessä ovat seuraavat kysymykset:

  • Mitä maailma tarvitsee?
  • Miten korjaamme rikki menneitä järjestelmiä?
  • Miten käännämme suunnan uudistavaksi luonnon ja ihmisen kannalta?

Ympäristö ja ihminen asettavat rajat toiminnalle ja talous istutetaan tähän raamiin. Edelleen on välttämätöntä, että toiminta on myös taloudellisesti kannattavaa, mutta uudistavassa toiminnassa valitaan taloudellisesti kannattavista vaihtoehdoista se, joka mahtuu maapallon ekologisten rajojen ja sosiaalisten minimivaatimusten sisälle. 

Samat uudistamisen periaatteet soveltuvat mihin tahansa yhteiskunnalliseen toimintaan politiikasta ja viranomaistoiminnasta kansalaisjärjestöihin ja kuluttajiin.

Esimerkkejä uudistavasta toiminnasta

  • Uudistava maanviljely parantaa maaperän kasvukuntoa, mikä sitoo hiiltä ilmakehästä, vähentää ravinnevalumia vesistöihin, vahvistaa biodiversiteettiä sekä parantaa satotasoja ja viljelijän taloutta. Uudistavan viljelyn e-opisto tarjoaa viljelijöille ajankohtaista ja tieteeseen pohjautuvaa tietoa maaperää, satoja ja ympäristön tilaa parantavista käytännöistä.
  • Jakamistalouden liiketoimintamalleissa esimerkiksi auton voi lainata sen ostamisen sijaan tai ostaa kunnostetun vanhan puhelimen. Tällaiset kiertotalouden liiketoimintamallit haastavat nykyisen lineaarimallin toimijat mm. vähentämällä kertakulutuksen kysyntää, mikä asettaa perinteisille toimijoille painetta toimintalogiikkansa muuttamiseen.
  • Kuluttaja voi vaikuttaa liikakulutukseen ja järjestelmien muuttumiseen jättämällä turhat tavarat ostamatta, suosimalla laatua ja kierrättämällä. Inspiraatiota voi hakea esimerkiksi Sitran listasta 100 fiksua arjen tekoa.

Uudistava toiminta tuo ajatteluun uuden näkökulman, joka antaa toivoa.

Muutos askel kerrallaan

Muutos uudistavaan toimintaan ei tapahdu hetkessä, mutta jostain on aloitettava. Meistä jokainen voi kysyä itseltään, miten voimme muuttaa vallitsevia rakenteita, miten tuemme siirtymää kiertotalouteen, miten poistamme liikakulutuksen tai miten korjaamme muita rikki menneitä järjestelmiä, jotka eivät enää palvele meitä eivätkä maapalloa. 

Ympäristöllisen ja sosiaalisen epätasapainon korjaamisen eteen tehdään jo paljon, mutta nyt tarvitaan vielä nykyistä enemmän vauhtia ja kunnianhimoa. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato ovat jo edenneet vaaralliseen pisteeseen. Uudistava toiminta tuo ajatteluun uuden näkökulman, joka antaa toivoa. Parhaimmillaan ihminen voi ottaa paikkansa ekosysteemissä elvyttävänä, ei tuhoavana voimana. Muutos tapahtuu yksi askel kerrallaan. Tärkeää on oikea suunta ja mahdollisimman ripeä eteneminen – mitä aikaisemmin toimii, sitä helpompaa se on. Pienistä puroista syntyy iso joki.

Lisäluettavaa

Artikkelin pidempi versio ’Onko aika määritellä vastuullisuus uudelleen? Mitä uudistava toiminta tarkoittaa? Onko aika määritellä vastuullisuus uudelleen? Mitä uudistava toiminta tarkoittaa? – Baltic Sea Action Group (bsag.fi)

Carbon Action – kohti uudistavaa toimintaa Carbon Action – kohti uudistavaa maataloutta – Baltic Sea Action Group (bsag.fi)

Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use FOLU-GrowingBetter-GlobalReport.pdf (foodandlandusecoalition.org)

Elämäntapatesti, Sitra ’Uskallatko tehdä elämäntapatestin?’ 100 fiksua arjen tekoa – Sitra

Ekologinen jälleenrakennus BIOS

Ilmastoviisas maatilayritys, Sari Peltonen (toim.), 2019, ProAgria Keskusten Liitto

Natural Intelligence, Building the Future of Innovation on Millions of Years of NI Biomimicry | Natural Intelligence

Talous tulevaisuuden palveluksessa – Kestävän talouden tilannekuva 2020-luvun taitteessa Talous tulevaisuuden palveluksessa – Sitra

The High Price of Efficiency Our Obsession with Efficiency Is Destroying Our Resilience (hbr.org)

Tämä BSAG:n tuottama sisältö on julkaistu alun perin uudistavaviljely.fi -sivulla.

OTA YHTEYTTÄ

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml