Siirry pääsisältöön

LOHKO KHK

Käynnissä Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Uusi järjestelmä Suomen peltolohkokohtaista kasvihuonekaasulaskentaa varten

Hanke edistää siirtymää kohti ilmastokestävää maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä koska kehitettävillä menetelmillä voidaan arvioida kasvihuonekaasujen sidonta ja päästöt peltolohkokohtaisesti ja huomioida viljelytoimien vaikutus tässä laskennassa.

Virallinen nimi

LOHKO-KHK – Kohti peltolohko-kohtaista kasvihuonekaasu-laskentaa: uudet päästökertoimet ja mallitusratkaisut sekä päivitettävä järjestelmä

Kesto

2022–2024

Vastuu­henkilöt

Jari Liski (Ilmatieteen laitos), Maarit Liimatainen (Luonnonvarakeskus)

Vastuutahot

Ilmatieteen laitos (IL) ja Luonnonvarakeskus (Luke)

Rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö, Hiilestä kiinni -ohjelma (kehittämishanke)

Hanke etenee viidessä limittäisessä työvaiheessa

Nykyisessä kasvihuonekaasulaskennassa maahan päätyvät kasvintähteet ja niiden perusteella mallintamalla lasketut maaperäpäästöt arvioidaan karkeasti etelä-pohjoisjaolla viljelykasvien satotilastoista ja kotieläinten määristä. Viljelytoimien vaikutusta ei huomioida yksityiskohtaisesti. Elinkaarianalyyseissä ei tällä hetkellä ole vakiintuneita käytäntöjä tuotteiden valmistuksesta aiheutuvien maaperäpäästöjen arviointiin ja useimmiten maaperän päästöjä ja poistumia ei ole huomioitu ollenkaan. Lohkokohtaisen tiedon tarve korostuu hiilimarkkinoihin liittyvässä ilmastovaikutusten laskennassa.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää järjestelmä Suomen peltolohkokohtaista kasvihuonekaasulaskentaa varten. Työ jakaantuu viiteen toistensa kanssa limittyvään ja osittain iteratiiviseen vaiheeseen, ja se tehdään neljässä työpaketissa (TP).

1. Kootaan yhteen mittausaineistot ja muodostetaan kokonaiskuva eri maalajien ja viljelytapojen vaikutuksesta peltolohkojen kasvihuonekaasutaseisiin sekä tiedon laadusta ja kattavuudesta data-analyysin avulla. (TP1)

2. Kehitetään viljelyjärjestelmien hiilensidontaa ja kasvihuonekaasupäästöjä kuvaavia tilastollisia malleja ja simulointimalleja mittausten avulla. (TP2)

3. Liitetään mittausaineistot, parannetut mallit ja mallien syöttötiedot tieto- ja laskentajärjestelmään, ja lasketaan peltolohkokohtaisia kasvihuonekaasutietoja tällä järjestelmällä. (TP3)

4. Kehitetään menetelmiä viedä parannettu kasvihuonekaasutieto käytännön laskentajärjestelmiin. (TP4)

5. Kehitetään toimintatapa peltojen kasvihuonekaasulaskennan päivittämiseksi jatkossa uuden tiedon karttuessa. (TP 1–4)

Hanke edistää “siirtymää kohti ilmastokestävää maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä” (LULUCF), koska hankkeessa kehitettävillä menetelmillä voidaan arvioida kasvihuonekaasujen sidonta ja päästöt peltolohkokohtaisesti ja huomioida viljelytoimien vaikutus tässä laskennassa. Tällainen laskenta mahdollistaa maanviljelyn ilmastotoimenpiteiden suunnittelun nykyistä yksityiskohtaisemmin, vaikutusten seurannan ja ohjaustoimenpiteiden kehitystyön.

Ota yhteyttä

Jari Liski, Ilmatieteen laitos, jari.liski@fmi.fi

Maarit Liimatainen, Luonnonvarakeskus, maarit.liimatainen@luke.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml