Siirry pääsisältöön

Atria panostaa ympäristökestävään ruokaketjuun ja kotieläintuotantoon 

Käynnissä Rehevöityminen

ATRIA SITOUMUS

Atria on sitoutunut kehittämään kestävää ruokaketjua ja kotieläintuotantoa yhdessä Atrian sopimustuottajien ja A-Rehun sopimusviljelijöiden kanssa. Atria tähtää hiilineutraaliin ruoantuotantoon.

SITOUMUKSEN ANTAJA

Atria

KÄYNNISSÄ

Sitoumus annettu 2019

KESTO

2019 – 2024

Atria Suomi Oy:n Itämeri-sitoumuksen tavoitteena on edistää ympäristökestävää ruokaketjua ja kotieläintuotantoa yhdessä Atrian sopimustuottajien ja A-Rehun sopimusviljelijöiden kanssa. Sopimustuottajia on tällä hetkellä n. 5400 ja sopimusviljelijöitä n. 100 kpl.  

Sitoumus keskittyy BSAG:n koordinoimien tutkimushankkeiden (mm. Carbon Action) ja muiden aihepiiriin liittyvien tutkimus- ja kehityshankkeiden ympärille, joita Atria toteuttaa ja joissa se on mukana

Sitoumuksen tavoitteet

1

Atria sitoutuu vähentämään kotieläintuotannon ympäristövaikutuksia mm. ruokintaa optimoimalla, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja hyödyntämällä, ravinteiden kiertoa parantamalla ja parhailla tuotantotavoilla hyödyntäen mainittujen tutkimus- ja kehityshankkeiden tuottamaa tietoa. 

  • Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä lisätään edelleen ja soijan käytöstä myös sika- ja siipikarjaketjussa luovutaan kokonaan v. 2024 mennessä (välitavoite -50 % 6/2022) 
  • Lantaan ja virtsaan päätyvän fosforin määrää vähennetään sikaketjussa 20 % ruokintaa optimoimalla (Sifos-hanke/Luke). Hankkeen tulokset viedään käytäntöön rehumuutosten kautta v. 2021 alusta lähtien. 
  • Atria sitoutuu selvittämään, miten sen tuotantoketjussa voisi edistää Kiertovesi-hankkeen suositusta lannan fraktioinnista erillisiksi N- ja P-lannoitteiksi ja puhtaaksi vedeksi. 
  • Sika- ja siipikarjatiloille luodaan helppokäyttöinen hiilijalanjälkilaskuri, minkä avulla tila voi kehittää omaa toimintaansa (SeAMK-hanke Hiilijalanjälkilaskuri broileritiloille)   
  • Nautojen metaanipäästöjä vähentäviä ruokintasovelluksia tutkitaan (CARBO Hiilineutraali nautaketju -hanke) 
  • Naudanlihan hiilijalanjälkeä pienennetään selvittämällä hiilitaseen osatekijät tilatasolla vuoden 2021 loppuun mennessä ja jalkauttamalla tulokset koko Atria Nauta ketjuun. Tilojen kehittämisen työkaluksi rakennetaan kestävyysindeksi, jonka yhtenä osana on hiilijalanjälki (CARBO Hiilineutraali nautaketju -hanke) 
  • Tuotantotapojen kehittämisessä keskitytään erityisesti eläinten tuotantopotentiaalin hyödyntämiseen sekä bioturvan edelleen parantamiseen tautien ehkäisemiseksi. Näin mm. tuottavuus ja rehuhyötysuhde paranevat, antibiootteja tarvitaan entistä vähemmän eläintuotannossa eikä antibiootteja myöskään päädy lannan mukana ympäristöön.  
  • Kaikilla teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvissa tuotantoyksiköissä, eli direktiivitiloilla, integroidaan ympäristönhallintajärjestelmä osaksi toimintaohjeistuksia v. 2024 loppuun mennessä. 

2

Atria kehittää kotieläintilojen ja kasvinviljelytilojen välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on ravinteiden kierrätyksen tehostaminen lannankäyttöä kehittämällä, nykyisen peltopinta-alan tehokkaampi hyödyntäminen, turvepeltojen päästöjen vähentäminen, kotimaisten valkuaiskasvien viljelyn lisääminen ja viljelykiertojen edistäminen. 

  • Herneen käyttö rehuissa kaksinkertaistetaan v. 2024 mennessä ja härkäpavun viljelyalaa pyritään kasvattamaan. 
  • Viljelijätilaisuuksissa jalkautetaan aktiivisesti lannan käytön ja käytössä olevan peltopinta-alan optimointiin tähtääviä toimenpiteitä ja toimintamalleja. Atria selvittää esimerkiksi, miten lantalogistiikkaa voisi tehostaa.

3

Atria edistää maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa parantavien viljelymenetelmien käyttöönottoa kotieläin- ja viljanviljelytiloilla kouluttamalla omia asiantuntijoita, tuottajia sekä viestimällä parhaista käytännöistä ja tutkimustuloksista (mm. Atrian osarahoittamat tutkimushankkeet Nurmi Hiilinieluna/Luke ja Viljelytekniikan vaikutus nurmen hiilensidontaan/Luke).   

Jaamme yhteisen huolen ilmastonmuutoksesta, joka vaatii toimia meiltä kaikilta. Atria haluaa olla osa ratkaisua ja siksi hiilineutraali ruokaketju on tärkein tavoitteemme.

Merja Leino, vastuullisuusjohtaja, Atria

Atria Suomi Oy liittyy mukaan Carbon Action -hankealustan yritysverkostoon, joka mahdollistaa eri toimijoiden yhteistyön ja oman toiminnan kehittämisen kohti hiilineutraalia ruokaketjua. 

Lisäksi Atria Suomi Oy sitoutuu tuomaan hiiliviljelyä ja Carbon Action -alustan toimintaa esiin omassa viestinnässään yhdessä BSAG:n kanssa sovitulla tavalla. 

Sitoumuksen toteutumista seurataan osana Atria Suomi Oy:n yritysvastuuraportointia säännöllisesti.

OTA YHTEYTTÄ

Tanya Santalahti

Erityisasiantuntija, yritysyhteistyö; uudistava maatalous

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

TUTUSTU ITÄMERI-SITOUMUKSEN TEKIJÖIHIN

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml