Siirry pääsisältöön

GEFO Shipping Group asettaa ensimmäisenä varustamona BSAG:n Ship Waste Action -aloitteen mukaiset julkiset tavoitteet

Käynnissä Meriliikenne

GEFO SITOUMUS

Yhtiö tavoittelee kaikkien laivaperäisten jätevesiensä purkamista satamien vastaanottolaitteistoihin koko Itämeren alueella.

SITOUMUKSEN ANTAJA

GEFO

KÄYNNISSÄ

Sitoumus annettu 2023

KESTO

2023 – 2025

GEFOn visiona on olla kemikaali-, kaasu- ja öljyteollisuudelle ykkösvalinta Luoteis-Euroopassa. GEFOn toimitukset ovat turvallisia ja yritys kehittää kuljetuspalveluja, jotka tukevat asiakkaita ympäristöjalanjäljen pienentämisessä. Vastuullisuus on GEFOlle erittäin tärkeää. Yhtiö keskittyy tuleviin sukupolviin sekä auttamaan kumppaneitaan, jotka tarvitsevat heitä tänään. Tämä tarkoittaa, että yritys pitää huolta meriluonnosta alansa edelläkävijänä.

GEFO Shipping Group antaa BSAG:lle sitoumuksen vuosille 2023–2025. GEFO toimii siellä, missä teoilla on suurin merkitys. BSAG:n tukeminen on tärkeä askel yhteisellä matkalla kohti puhdasta ympäristöä. Tämä on osa yhtiön turvallisuuteen ja erinomaiseen operatiiviseen toimintaan liittyvää tavoitetta.

Sitoumus keskittyy yhteistyöhön BSAG:n Ship Waste Action -aloitteessa.

Sitoumuksen tavoitteet

1

Osallistuminen Ship Waste Action -aloitteeseen purkamalla GEFO Shipping Groupin laivojen käsittelemättömät tai käsitellyt mustat jätevedet satamien vastaanottolaitteistoihin Suomen satamissa ja toimintamallin laajentaminen Itämeren satamiin kohdan 2b mukaisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi GEFO Shipping Group:

 • Ohjaa ja kannustaa laivojensa miehistöä purkamaan mustat ja harmaat jätevedet satamiin esimerkiksi BSAG:n Ship Waste Action -aloitteen kirjallisten ohjeiden mukaisesti.
 • Tiedottaa laivojen päällystöä No Special Fee -järjestelmästä käyttämällä esimerkiksi BSAG:n Baltic Sea Waste Info -materiaalia.
 • Seuraa laivojensa toimintaa ja jätevesien purun onnistumista satamissa. Tavoitteena on yhteistyö terminaalien kanssa ja mustien ja harmaiden jätevesien purkaminen maihin 100 %:sti Itämeren alueella.
 • Antaa palautetta BSAG:lle ja jakaa kokemuksiaan ja saamiaan oppeja muiden Ship Waste Action -aloitteeseen osallistuvien toimijoiden kanssa hyvän yhteistyön edistämiseksi.

2

Ship Waste Action -aloitteen menestyksen tukeminen kehittämällä GEFO Shipping Groupin omaa toimintaa ja edistämällä aktiivisesti kiertotaloutta. Tavoitteen saavuttamiseksi GEFO Shipping Group:

 • Sisällyttää ohjeistuksen jätevesien purkuun satamissa yrityksen ohjeisiin, politiikkoihin ja eettisiin ohjeistuksiinsa.
 • Purkaa mustat vedet satamien vastaanottolaitteistoihin Suomen lisäksi myös muissa Itämeren satamissa, silloin kun satamat tarjoavat tämän mahdollisuuden.
 • Ohjeistaa minimoimaan ja lajittelemaan myös muut jätteet ja seuraa jätteiden määriä.
 • Tavoittelee asteittain täyden kiertotalouden saavuttamista ja välttää kaikkien ravinteiden ja jätteiden purkamista mereen.

3

Laivaperäisten jätteiden kiertotalouden edistäminen myös Ship Waste Action -aloitteen ulkopuolella. Sitoumuskauden aikana GEFO Shipping Group:

 • Viestii aktiivisesti oppimastaan, saavutuksistaan ja tavoitteistaan sidosryhmilleen.
 • Sitouttaa liikekumppaninsa vastuulliseen toimintaan laivaperäisten jätevesien osalta.
 • Kannustaa ja haastaa muita merenkulun organisaatioita mukaan.

Sitoumuksellaan GEFO Shipping Group liittyy Ship Waste Action -aloitteeseen, mikä mahdollistaa yhteistyön jätehuollon arvoketjun kanssa ja yrityksen oman toiminnan kehittämisen laivaperäisten jätteiden kiertotalouden edistämiseksi. Lisäksi GEFO Shipping Group sitoutuu viestimään Ship Waste Action -aloitteesta omissa viestintäkanavissaan. Sitoumus on kolmevuotinen ja sen edistymistä seurataan vuosittain yhdessä GEFO Shipping Groupin ja BSAG:n kanssa.

GEFO Shipping Group on onnistuneesti sisällyttänyt Green Award -ohjelman ydintoimintoihinsa. Lisäksi GEFO jatkaa ympäristöjalanjälkensä pienentämistä minimoimalla energiankulutustaan sekä saastuttavia päästöjä. BSAG:n Ship Waste Action -aloitteeseen liittyminen oli vain looginen jatko tälle kestävän kehityksen matkalle, sillä meriympäristöä kannattaa suojella aktiivisesti. Sekä BSAG että GEFO ovat sitoutuneet suojelemaan Itämeren ekologista tasapainoa.

Peter Van Herck, HSSEQ-ryhmän johtaja, GEFO

OTA YHTEYTTÄ

Tanya Santalahti

Erityisasiantuntija, yritysyhteistyö; uudistava maatalous

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

TUTUSTU ITÄMERI-SITOUMUKSEN TEKIJÖIHIN

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml