Siirry pääsisältöön

Hankkija sitoutuu soveltamaan uudistavan viljelyn periaatteita

Käynnissä Rehevöityminen

HANKKIJA SITOUMUS

Suomen suurimpiin maatalousalan toimijoihin kuuluva Hankkija Oy sitoutuu edistämään uudistavan viljelyn periaatteita ja liittyy Carbon Action -yritysalustaan.

SITOUMUKSEN ANTAJA

Hankkija

KÄYNNISSÄ

Sitoumus annettu 2022

KESTO

2022 – 2026

Hankkija Oy on yksi Suomen suurimmista ja pitkäikäisimmistä maatalousalan toimijoista, joka tuottaa ja tarjoaa ratkaisuja niin kasvinviljelytilojen, kotieläintilojen, harraste-eläinten kuin kotipuutarhojenkin tarpeisiin. Tuotteet ja palvelut perustuvat Hankkijan omien, alan johtavien asiantuntijoiden pitkäaikaisten tutkimusten tuloksiin sekä uusimman tiedon ja teknologian tuomiin mahdollisuuksiin. Hankkija toimii YK:n kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja omaa myös pitkän historian Itämeren suojelutyön edistämisessä. 

Hankkija Oy antaa Baltic Sea Action Groupille (BSAG) Itämeri-sitoumuksen vuosille 2022–2026. Hankkija sitoutuu edistämään maan kasvukunnon mittaamista, sen parantamista, uudistavan viljelyn periaatteita ja ympäristökuormituksen vähentämistä, sekä tuomaan markkinoille laajempaan käyttöön soveltuvia tätä kokonaisuutta tukevia tuote- ja palveluratkaisuja. Kehitämme tuotevalikoimaamme tukemaan maaperä- ja kasvinviljelytiedon käyttämistä laajemmin käytännön viljelyssä. 

Sitoumuksen tavoitteet

1

Hankkija lisää Carbon Action -alustan tuottamaa materiaalia uudistavasta viljelystä jatkuviin koulutuksiin, joita tuotetaan niin sisäisesti Hankkijan omalle henkilöstölle kuin ulkoisesti Hankkijan asiakkaille. Tavoitteena on, että: 

  • Hankkijan henkilökunta kykenee tarjoamaan uudistavaan viljelyyn perustuvia ratkaisuja tilalla, sekä sisäistämään uudistavan viljelyn periaatteet tuote/palvelukehitykseen.  
  • Hankkija tarjoaa aktiivisesti tietoa maataloussektorille soveltuvista ympäristöystävällisistä ratkaisuista ja edistää viljelijöiden tietoisuutta uudistavan viljelyn periaatteista. 
  • Hankkija kehittää viljakaupan hankintakriteerejä palvelemaan uudistavan viljelyn periaatteiden mukaisesti tuotettujen erien tuotantoketjua yhdessä Carbon Action -yritysalustan kanssa. 

2

Hankkijan Älykäs Maatila -konsepti sisältää uudistavaa viljelyä tukevia menetelmiä. Konseptin keskeisenä tavoitteena on tuoda laajamittaiseen käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja. Näillä pystytään mittaamaan ja parantamaan esim. satotasoa, ravinteiden hyötykäyttöä (vähentämään ravinnehuuhtoutumia), maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa. Konsepti parantaa mahdollisuuksia käsitellä tätä tietoa ja ohjata sen avulla viljelyä ja viljelyssä käytettäviä koneita ja laitteita. Konseptin kehittämisessä Hankkija huomioi uudistavan viljelyn periaatteet ja tavoitteena on

  • Viljelyn tukeminen uusilla teknologisilla ratkaisuilla ja siten edistää maaperän hyvinvoinnin ja kasvukunnon mitattavuutta. Tämä lisää ymmärrystä mm. uudistavan viljelyn periaatteiden mukaisesti toteutettavaan viljelyyn tarvittavista menetelmistä.   
  • Täsmentää ravinteiden käyttöä ja ajoitusta modernilla koneteknologialla, jotta varmistetaan tuotantopanosten tarkka kohdentaminen ja hyötykäyttö. 
  • Lisätä Hankkijan oman jalostustoiminnan kautta pohjoisiin olosuhteisiin sopivien viljeltävien lajien ja lajikkeiden monipuolisuutta yhteistyökumppaneiden tukemana, sekä lisätä rehuraaka-aineiden kotimaisuusastetta. 
  • Mittaus- ja analysointipalvelujen tuloksiin pohjautuva kotieläintilojen asiakaskohtainen ruokinnan suunnittelu ja rehuoptimointi lisäävät alkutuotannon suunnitelmallisuutta, millä on suora ja huomattava vaikutus tuotantoketjun ympäristöystävällisyyteen. 
  • Rehuoptimointi ja -tuotekehitys vähentää eläintuotantotilojen ympäristökuormitusta panostamalla eläinterveyttä tukeviin moderneihin ratkaisuihin, jotka samalla vastaavat eläimen tuotantopotentiaaliin. Terve, pitkäikäisyyden myötä korkean elinikäistuotoksen omaava eläin minimoi tuotannon aiheuttamia ympäristövaikutuksia. 

3

Hankkija viestii aktiivisesti omalle henkilökunnalleen, yhteistyökumppaneilleen ja asiakkailleen uudistavasta viljelystä. Hankkija toteuttaa kustannuksellaan uudistavaa viljelyä edistävää markkinointia mm. sopimusviljelijätapahtumissa, Hankkijan asiakaslehdissä ja muussa markkinoinnissa, webinaareissa, sekä Hankkijan järjestämissä tilaisuuksissa. Mahdollisissa pilotti-hankkeissa Hankkija sitoutuu myös kattamaan osittain kustannuksia, joita syntyy tutkittavan tiedon hankkimisesta tilalta. Hankkija tukee uudistavan viljelyn toimintatapoja ja on mukana tutkimassa toiminnan vaikutusta käytännön tasolla. 

Carbon Action yhteistyö auttaa meitä tuomaan osaamistamme entistä paremmin ja tehokkaammin laajempaan käyttöön meille kaikille yhteisten päämäärien eteen. 

Lumi Parviainen, vastuullisuustyön koordinaattori, Hankkija

Sitoumuksen myötä Hankkija Oy liittyy Carbon Action -hankealustan yritysverkostoon, joka mahdollistaa ruokaketjun toimijoiden yhteistyön ja oman toiminnan kehittämisen uudistavan viljelyn edistämiseksi. Lisäksi Hankkija sitoutuu tuomaan Carbon Action -alustan toimintaa esiin omassa viestinnässään.   

Sitoumuksen kesto on 5 vuotta ja sen edistymistä tarkastellaan yhdessä BSAG:n kanssa vuosittain. 

OTA YHTEYTTÄ

Tanya Santalahti

Erityisasiantuntija, yritysyhteistyö; uudistava maatalous

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

TUTUSTU ITÄMERI-SITOUMUKSEN TEKIJÖIHIN

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml