Siirry pääsisältöön

Salaojituksen Tukisäätiö jalkauttaa tietoa pellon vesitaloudesta ja vähentää vesistöihin valuvaa ravinnekuormaa

Käynnissä Rehevöityminen Tiedon lisääminen

SALAOJITUKSEN TUKISÄÄTIÖ SITOUMUS

Salaojituksen tukisäätiö lisää Itämeri-sitoumuksessaan tutkimustietoa Suomessa peltojen vesitaloudesta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi, sekä edistää alalla työskentelevien sidosryhmien välistä yhteistyötä.

SITOUMUKSEN ANTAJA

Salaojituksen Tukisäätiö

KÄYNNISSÄ

Sitoumus annettu 2015

KESTO

2015–2024

Maaseudulta tuleva rannekuormitus vaikuttaa Itämeren ekologiseen tilaan. Peltojen vesitalouden optimoinnilla voidaan vaikuttaa ympäristön kestävyyteen. Kun kasvuolosuhteet ovat pellolla hyvät, hyödyntävät kasvit ravinteita tehokkaasti, mikä vähentää riskiä ravinteiden huuhtoutumisesta vesistöihin.

Pelloilla vesitasapaino riippuu peltojen salaojituksesta. Muiden hyödyllisten vaikutusten lisäksi, toimiva salaojitus tarjoaa kasveille hyvät kasvuolosuhteet ja estää viljelytoimien aiheuttaman maaperän rappeutumisen kosteissa olosuhteissa. Kuitenkin koska kuivatuksen positiiviset vaikutukset ovat pääosin epäsuoria, ei niitä välttämättä tunnisteta.

Salaojituksen Tukisäätiö on tukenut salaojitukseen liittyviä tutkimushankkeita vuodesta 1984 lähtien. Hankkeet ovat liittyneet erilaisiin ympäristökysymyksiin, kuten ravinnekuormitukseen, haitallisten aineiden tai yhdisteiden huuhtoutumiseen sekä eroosioon ja maan tiivistymiseen. Tämän toiminnan ohella on tehty monia kuivatukseen liittyviä tutkimuksia muiden toimijoiden toimesta. Tutkimustuloksia on julkaistu useissa kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa.

Salaojituksen Tukisäätiön Itämeri-sitoumus keskittyy tutkimustiedon jalkauttamiseen ja alan sidosryhmien välisen yhteistyön lisäämiseen Itämeren hyväksi.

Sitoumuksen tavoitteet

1

Tiedon jalkauttaminen: Parantaakseen Itämeren tutkijoiden ja suuren yleisön mahdollisuuksia saada ja hyödyntää tuloksia paremmin, Salaojituksen Tukisäätiö perustaa tutkimustietopankin, ja ylläpitää sitä. Tämä avoimen pääsyn tietokanta mahdollistaa kuivatustutkimuksen ja niiden tulosten haun suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi linkkien avulla alkuperäisiin tutkimusraportteihin.

2

Yhteistyön lisääminen: Salaojituksen Tukisäätiö järjestää kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja, joihin kaikki toimijat, kuten maanviljelijät, tutkijat ja viranomaiset ovat tervetulleita keskustelemaan alan parhaista vesienhoitokäytännöistä puhtaamman Itämeren hyväksi.

Vesienhallinta pelloilla ja valuma-alueilla vaikuttaa vääjäämättä Itämereen valuvan veden määrään ja laatuun. Sitoumuksellaan Salaojituksen Tukisäätiö haluaa edistää maatalouden kestävää vesienhallintaa jatkamalla poikkitieteellisten ja kaikki osapuolet viljelijästä neuvojiin, tutkijoihin ja virkamiehiin kokoavien ajankohtaisten seminaarien järjestämistä.  Seminaarit ovat uuden tiedon jalkauttamista, yhteyksien solmimista sekä avoimia keskustelufoorumeita, ja siksi tärkeitä kaikkien mukaan saamiseksi Itämeren pelastamiseen.

Seija Virtanen, toiminnanjohtaja, Salaojituksen Tukisäätiö

sitoumuksen etapit

2024

Järjestetään seminaari, jonka aihe tarkentuu lähempänä.

2022

Seminaari vesitalouden hallinnasta, keinoista sopeutua ilmastonmuutokseen ja lisätä luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi innovaatiokilpailu salaojituksen kestävästä kehittämisestä.

2020

400 osallistujaa seminaarissa Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä.

2016

Kaikille avoin tutkimustietopankki julkaistu.

image/svg+xml


OTA YHTEYTTÄ

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö

+358 40 664 1625

irina.niinivaara@bsag.fi

TUTUSTU ITÄMERI-SITOUMUKSEN TEKIJÖIHIN

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml