Siirry pääsisältöön

UPM ohjaa merikuljetuksien jätevesien purun maihin

Käynnissä Meriliikenne

UPM SITOUMUS

UPM on ensimmäinen rahtaajan roolissa toimiva suomalaisyritys, joka sitoutuu purkamaan merikuljetustensa jätevedet maihin ja hyödyntämään jätevesien käsittelyssä erilaisia kiertotalousratkaisuja.

UPM logo

SITOUMUKSEN ANTAJA

UPM

KÄYNNISSÄ

Sitoumus annettu 2022

KESTO

Sitoumuksen kesto 2022 – 2026

Metsäteollisuuden uudistajana UPM tarjoaa uusiutuvia ja kierrätettäviä tuotteita jokapäiväiseen käyttöön. Investoimme kestävään kasvuun ja innovoimme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta integroimalla vastuullisuuden kaikkeen toimintaamme.  UPM:n Biofore-strategia ohjaa 2030 vastuullisuustavoitteidemme saavuttamista ja tukee niihin linkitettyjen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) toteuttamista. Etsimme jatkuvasti yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voimme kehittää sivuvirtoja hyödyntäviä, tuotekehitystä tukevia ja toimitusketjun tehokkuutta parantavia biokiertotalousinnovaatioita.

UPM sitoutuu merikuljetuksissaan vastuulliseen jätehuoltoon ja hyödyntää maksimaalisesti olemassa olevaa satamateknologiaa laivaperäisten jätteiden talteenotossa. Lisäksi UPM sitoutuu Baltic Sea Action Groupin (BSAG) yhteistyökumppanina edistämään aktiivisesti kiertotaloutta ja oman toimialansa parhaita käytäntöjä kaikissa merikuljetuksissaan ja niihin liittyvissä toiminnoissa.

UPM antaa Baltic Sea Action Groupille (BSAG) Itämeri-sitoumuksen vuosille 2022–2026. Sitoumus keskittyy sovittuihin BSAG:n Ship Waste Action -aloitteen alla oleviin hankkeisiin ja niiden tulosten käytännön jalkauttamiseen.

Sitoumuksen tavoitteet

1

Lastinantajana ja rahtaajana UPM

  • purkaa kaikkien aikarahdattujen alustensa osalta merikuljetusten mustat ja harmaat jätevedet maihin neljässä sille tärkeimmässä satamassa Suomessa: Rauma, Hamina, Kotka ja Pietarsaari
  • edistää SWA-aloitetta varustamoyhteistyössään pitkäaikaisten rahtaussopimusten ja matkarahtauksien osalta aina kun se on mahdollista.
  • selvittää yhdessä BSAG:n kanssa mahdollisuuksia purkaa ruumien pesuvedet maihin niiden mahdollista hyötykäyttöä varten

2

UPM tukee omalla toiminnallaan Ship Waste Action -aloitteen toteutusta ja hyödyntää aktiivisesti olemassa olevia kiertotalousratkaisuja. Yhtiö

  • ottaa käyttöön mahdollisuuksiensa mukaan BSAG:n Baltic Sea Waste infon omissa merikuljetuksissaan sekä sopimuskumppaneina toimivien varustamojen kanssa
  • edistää merikuljetusperäisistä jätevesistä syntyvien kierrätysravinteiden käyttöä omissa jätevedenpuhdistamoissaan osana yhtiön 2030-vastuullisuustavoitetta käyttää ainoastaan kierrätysravinteita kaikilla biologisilla jätevedenpuhdistamoillaan.
  • osallistuu aloitteen viestintään yhteistyössä BSAG:n kanssa
  • kehittää omaa ja koko toimialan toimintaa sekä yhteistyötä kumppaneidensa kanssa kiertotalouden edistämiseksi

BSAG:n koordinoiman Ship Waste Action -aloitteen jäsenenä UPM kehittää omaa merikuljetuksiin liittyvää toimintaansa sekä merenkulkua yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa kiertotalouden edistämiseksi.  Lisäksi yhtiö sitoutuu viestimään merikuljetuksiensa vastuullisesta jätehuollosta. Sitoumus on viisivuotinen ja sen edistymistä seurataan ja siitä raportoidaan vuosittain yhdessä BSAG:n kanssa.

Merikuljetuksiin liittyvä vastuullinen jätehuolto ja modernin teknologian hyödyntäminen laivaperäisten jätteiden käsittelyssä on itsestään selvä, strateginen valinta UPM:lle.

Lauri Rikala, meriliikenteestä vastaava johtaja, UPM

OTA YHTEYTTÄ

Tanya Santalahti

Erityisasiantuntija, yritysyhteistyö; uudistava maatalous

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

image/svg+xml