Siirry pääsisältöön

Puupohjaisilla maanparannusaineilla positiivisia ilmastovaikutuksia

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Effects of biochar and ligneous soil amendments on greenhouse gas exchange during extremely dry growing season in a Finnish cropland

Tekijät: Kulmala, Liisa ym.

Julkaisu: Frontiers in Sustainable Food Systems

Vuosi: 2022

Tutkimuksessa selvitettiin metsäteollisuuden sivuvirroista saatavien ligniinipitoisten maanparannusaineiden ilmastovaikutuksia. Tutkittuja maanparannusaineita oli kolme: selluteollisuuden sivutuotteena syntyvä kalkkistabiloitu kuitu, sekä pajusta ja kuusesta peräisin oleva biohiili. Tutkitut aineet ovat taloudellisesti tärkeitä biomassoja, joiden käyttöä olisi mahdollista lisätä suomalaisilla maatalousmailla.

Tutkimuksessa verrattiin kasvihuonekaasupäästöjä, kasvien kasvua ja maaperän ominaisuuksia kaksi vuotta maanparannusaineiden lisäämisen jälkeen. Koealat olivat kauraa kasvavia savimaita Qvidjan tilalla. Maanparannusaineilla käsiteltyjä lohkoja verrattiin lannoitettuihin ja lannoittamattomiin kontrollilohkoihin.

Kaiken kaikkiaan tutkituilla maanparannusaineilla todettiin olevan positiivisia ilmastovaikutuksia.

Testattujen maanparannusaineiden havaittiin lisäävän maan huokoisuutta ja vedenpidätyskykyä; suurin vaikutus näkyi lohkoilla, joihin oli lisätty kuusen biohiiltä. Keskimääräiset satotasot ja biomassan tuotto olivat yleensä suurempia, kun maanparannusaineita oli käytetty, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä, sillä satotasot ja biomassan tuotto vaihtelivat paljon myös samalla tavalla käsitellyillä lohkoilla.

Mittaukset ajoittuivat poikkeukselliseen kuumaan ja kuivaan kesään vuonna 2018, mikä todennäköisesti aiheutti hiilidioksidin ja metaanin tavanomaista vähäisempää vaihtumista pellon ja ilmakehän välillä. Eroja eri käsittelyjen välillä ei havaittu. Typpioksiduulipäästöt olivat huomattavasti pienemmät pajun biohiilellä parannetusta pellosta verrattuna kontrollilohkoihin.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml