Siirry pääsisältöön

Gasum ravinteiden ja energian kiertotalous toimii Itämeren hyväksi

Ship Waste Action, Itämeri-sitoumus, yrityslahjoitus

Gasum tuottaa rahtialusten jätevesistä polttoainetta laivoille.

Laivoilla syntyvistä jätteistä biokaasua

Itämeri-sitoumuksessaan Gasum sitoutuu hyödyntämään laivoilla syntyviä jätevesiä ja biojätettä biokaasun tuotannossa. Biokaasu nesteytetään ja kuljetetaan polttoaineeksi aluksille. Laivojen jätevesien hyödyntämisen tavoitteena on kiertotalouden periaatteita toteuttava ja entistä puhtaampi meriliikenne.

Uusia kierrätysravinteita maatalouteen ja teollisuuteen

Gasum kehittää lisäksi kierrätysravinteita teollisuuden ja maatalouden käyttöön. Yritys tuottaa biokaasua jätevesilietteestä ja kierrätysravinteita biokaasun tuotannon mädätysjäännöksestä. Konseptin avulla Gasum edistää ravinteiden kiertoa sekä pienentää ravinteiden valumisen riskiä Itämereen.

Gasum on johtava toimija pohjoismaisilla nesteytetyn maakaasun markkinoilla ja Suomen johtava kaasualan energiayhtiö. Kiertotalous ja ilmastonmuutoksen hillintä ovat osa Gasumin yritysvastuuohjelmaa.

Yhteistyö alkoi vuonna 2017 ja se pitää sisällään myös merkittävän lahjoituksen BSAG:n Itämeri-työhön.

Yhteistyö on tärkeää laivojen jätevesien ja biojätteiden purkamiseksi satamaan hyötykäyttöä varten. Ship Waste Action on meille hieno mahdollisuus edistää kiertotalouden ratkaisuja ja toimia Itämeren hyväksi.

Elina Saarivuori, Head of Sustainability, Gasum

Ota yhteyttä

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö 26.4.2024 asti.

Tutustu kumppaneihimme

image/svg+xml