Siirry pääsisältöön

Rahtialusten jätevedet kertovat

Uutinen Vastuullinen merenkulku Yritysyhteistyö

Kymen Vesi analysoi kolmivuotisella sitoumuskaudellaan näytteitä jätevesistä, joita rahtialukset purkivat HaminaKotkan satamaan. Poikkeuksellinen yhteistyö tuki BSAG:n Ship Waste Action -aloitetta ja vahvisti tiedon, että rahtialusten jätevesien ravinnepitoisuudet vastaavat pääpiirteissään kotitalouksien jätevesiä.

Kymen veden työtekijä ottamassa vesinäytteitä sillalla
Kuva: Kymen Vesi

Kymen Vesi tutki osana helmikuussa 2024 päättynyttä Itämeri-sitoumustaan näytteitä jätevesistä, joita rahtialukset purkivat HaminaKotkan satamaan. Analyysien avulla BSAG sai tietoa rahtialusten jätevesien ominaisuuksista, kuten Itämerta rehevöittävän typen ja fosforin pitoisuuksista.

Kymen Veden tulokset vahvistavat ennakko-odotukset siitä, että rahtialusten jätevesien ravinnepitoisuudet vastaavat pääpiirteissään kotitalouksien jätevesien pitoisuuksia. Pitoisuudet kuitenkin vaihtelevat paljon. Vaihtelu johtuu pääasiassa laivojen erilaisista tavoista käsitellä aluksella syntyviä jätevesiä ja ruokajätettä. Jos esimerkiksi ruokajäte hienonnetaan jäteveden joukkoon, ravinteiden pitoisuus jätevedessä kasvaa suuremmaksi kuin silloin, kun ruokajäte lajitellaan käsiteltäväksi maissa. Pitoisuuksien vaihteluun vaikuttaa myös laivan arki, kuten se, onko hiljattain ollut pyykkipäivä. Silloin pesuvettä syntyy tavallista suurempi määrä ja ravinnepitoisuudet jätevedessä laimenevat ja jäävät pienemmiksi.

Yhteistyössä mukana monta toimijaa

Yhteistyö Kymen Veden kanssa oli poikkeuksellinen, sillä jätevesinäytteiden ottaminen laivoilta on satamakäyntien tiukan aikataulun vuoksi hyvin haastavaa. Myös turvallisuusuussyyt voivat rajoittaa pääsyä käsiksi jätevesiin. Onnistumisen edellytyksenä oli erinomainen yhteistyö Autoyhtymä Vuorisen ja Kymen Veden oman henkilöstön kanssa.

”Iso kiitos Mussalon jätevedenpuhdistamon työntekijöille ja Vuoriselle, ilman teitä emme olisi pystyneet tähän”, laitosteknikko Ritva Huusko-Helminen kiittää.

HaminaKotkan satamaan purettujen jätevesien määrä nelinkertaistui

Kolmivuotisen sitoumuskauden aikana jätevesien purkumäärät HaminaKotkan satamaan nelinkertaistuivat satama-alueen yhteistyön kehittämisen ja aktiivisen viestinnän seurauksena. HaminaKotkan satama sekä varustamojen tukena toimivat satama-agentit jakoivat tärkeää tietoa jätevesien purkamisen käytännöistä laivoille, kuten Baltic Sea Waste info -tietopakettia.

Ship Waste Action on ollut erinomaisen kiinnostava aloite meille. Toivomme Itämeren vuoksi, että jätevesien purkaminen satamiin vakiintuu normaaliksi toimintatavaksi”, jatkaa Kymen Veden laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko

Laiva on merenkulkijoiden koti ja Itämeri on heidän työmaansa. Itämerellä seilaa joka päivä 2 000 rahtilaivaa, joilla asuu ja työskentelee pienen kaupungin asukasmäärän verran merenkulkijoita. Toistaiseksi jätevesien purkaminen Itämereen on laillista pienin rajoituksin. Sen vuoksi jätevesien vapaaehtoinen purkaminen satamaan meren sijaan on tärkeää.

”Kymen Veden ja muiden edelläkävijöiden esimerkin rohkaisemana tavoittelemme nyt jätevesien purkukieltoa Suomen aluevesille. Toivomme, että alueellinen purkukielto toteutuessaan lähettäisi vahvan signaalin myös muille Itämeren ympärysmaille”, vetoaa yhteisen meremme puolesta BSAG:n strategiajohtaja Pieta Jarva.

OTA YHTEYTTÄ

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö

+358 40 664 1625

irina.niinivaara@bsag.fi

Mia Hytti

Projektipäällikkö, meriliikenne

+358 40 660 1829

mia.hytti@bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml