Siirry pääsisältöön

Stora Fagerön suojeluhakemus hyväksyttiin

Uutinen Merellinen suojelu

Inkoon saaristossa sijaitsevan ja Inkoon seurakunnan omistaman Stora Fagerön saaren ympärille perustetaan uusi merensuojelualue. Seurakunta hyväksyi suojeluun liittyvät rauhoitusmääräykset kokouksessaan maaliskuun alussa, ja Uudenmaan ELY-keskus hyväksyi suojeluhakemuksen huhtikuussa.

Stora Fagerön merialueelta löytyy elinvoimaisia meriajokasniittyjä. Kuvan meriajokkaat eivät liity tapaukseen.

Stora Fagerön merialue valikoitui suojelukohteeksi hienojen pinnanalaisten luontoarvojensa ansiosta. BSAG otti seurakuntaan yhteyttä vuoden 2023 helmikuussa, ja ehdotti merensuojelualueen perustamista. Suojelun suunnittelussa ovat alusta asti olleet mukana Inkoon seurakunnan edustajat yhdessä BSAG:n, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Metsähallituksen kanssa.

”VELMU-ohjelman kartoitukset ovat osoittaneet, että iso osa suojelua kaipaavasta vedenalaisesta monimuotoisuudesta sijoittuu yksityisessä omistuksessa oleviin mataliin rantavesiin. Yksityisiä omistajia voivat olla saariston asukkaiden ja mökkiläisten lisäksi esimerkiksi kunnat, yritykset ja seurakunnat. Autamme ja kannustamme yksityisiä omistajia suojelemaan alueitaan”, kertoo BSAG:n suojelukoordinaattori Anton Lehtinen.

Luonto on hyvinvoinnin perusta. Seurakunta haluaa tukea ja edistää ihmiskunnan hyvinvointia luontoa suojelemalla. Olemmehan Jumalalta saaneet tehtäväksemme pitää huolta ympäristöstämme.

Tom Sjöblom, Inkoon seurakunnan kirkkoherra

Rauhoitusmääräykset perustuvat alueen luontoarvoihin

Suojelualueiden rauhoitusmääräykset ja rajat räätälöidään yhdessä omistajan kanssa, ja ne perustuvat alueen luontoarvoihin. Stora Fagerön suojelualueella tullaan suojelun myötä rajoittamaan ruoppaamista. Merihiekan ottaminen ja muu merenpohjan voimakas muokkaaminen sekä vesiviljely kielletään myös kokonaan. Vesilintujen metsästys suojelualueella on jatkossa kielletty, mutta kalastukseen ei aseteta uusia rajoituksia. Osalle vesialueesta asetetaan ankkurointikielto, jolla suojellaan haavoittuvaista pohjakasvillisuutta, erityisesti meriajokasta. Vesialueella on kaksi lintujen suosimaa pesimäluotoa, joiden ympärille asetetaan pesimäaikainen liikkumisrajoitus.

Rauhoitusmääräykset muotoiltiin yhdessä Inkoon seurakunnan edustajien kanssa. Niissä on huomioitu alueen virkistyskäyttö. Esimerkiksi saarella olevien laitureiden edustaa saa ylläpitoruopata, ja vakiintuneita maihinnousupaikkoja saa käyttää jatkossakin. Saaren pohjoiskärjen hiekkarannat ja retkeilyrakenteet ovat Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvin ylläpitämiä.

”Laajan merialueen suojelu on merkittävä luontoteko Inkoon seurakunnalta. Alueella sijaitsevat arvokkaat merenalaiset luontotyypit, meriajokaspohjat ja suojaisat näkinpartaispohjat, ovat uuden kesäkuussa 2023 voimaan astuneen luonnonsuojelulain luontotyyppejä, joita ei saa hävittää tai heikentää. Laaja suojelualue turvaa muun muassa näiden luontotyyppien säilymistä Stora Fagerön merialueella,” sanoo Iida Kämäri Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Stora Fagerön kivinen hiekkaranta aurinkoisella säällä. Taustalla puita ja horisontissa toinen saari.
Stora Fagerön maisemaa.

Meriajokas kukoistaa Stora Fagerön suojelualueella

Stora Fagerön merialueelle perustettava suojelualue turvaa etenkin alueella runsaana esiintyvää meriajokasta, joka on yksi Itämeren avainlajeista. Metsähallituksen meritiimi kartoitti vesialueen lajistoa viime elokuussa. Meriajokkaan ohella pinnan alta paljastui myös hyvinvoivia näkinpartaispohjia, jotka nekin ovat tärkeitä elinympäristöjä monelle Itämeren lajille.

Meriajokas muodostaa parhaimmillaan vedenalaisia niittyjä, jonka siimeksessä erilaiset selkärangattomat eläimet ja kalanpoikaset viihtyvät. Se myös sitoo tehokkaasti hiiltä. Meriajokas tarvitsee menestyäkseen hiekkapohjan, paljon valoa ja suolaista, viileää vettä. Veden lämpeneminen ja makeutuminen esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksena uhkaa vaarantuneiksi luokiteltuja meriajokasniittyjä.

”Alueen kartoituksissa selvisi miten elinvoimaisia ja edustavia vedenalaiset meriajokasniityt Stora Fagerön edustalla ovat. Olen todella iloinen siitä, että alue saadaan suojeltua. Suojelemalla näitä hienoja meriajokasniittyjä suojelemme samalla kaikkea sitä, mitä meriajokkaiden suojissa elää. Tämä heijastuu positiivisesti myös suojelualueen ulkopuolelle,” sanoo Anu Riihimäki Metsähallituksen Luontopalveluista.

Vakaa rahoitus mahdollistaa Itämeri-työn

Stora Fagerön merensuojelualue perustettiin osana BSAG:n Elävä Itämeri -hanketta, jossa lisätään vesialueiden yksityistä suojelua Itämerellä. Vuonna 2019 alkanutta hanketta rahoittaa Ålandsbankenin Itämeriprojekti.

“Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuudelle ilmastonmuutokseen verrattavissa oleva uhka. Nämä ongelmat linkittyvät myös Itämereen. Ålandsbankenin Itämeriprojekti on pitkään tukenut Itämeren tilaa edistäviä hankkeita ja näemme tämän yhteistyön BSAG:n kanssa ainutlaatuisena mahdollisuutena vaikuttaa meriluonnon tilaan ja edistää Itämeren hyvinvointia”, toteaa Ålandsbankenin Suomen viestintäjohtaja Crista Hietala.

Elävä Itämeri -hanke on osa BSAG:n meriluonnonsuojelun hankekokonaisuutta. BSAG on myös mukana Itämeren suojeluverkostoa kehittävässä LIFE IP-BIODIVERSEA -hankkeessa, jota rahoittaa EU:n LIFE-ohjelma.

OTA YHTEYTTÄ

Anna Klemelä

Projektipäällikkö, meriluonnon monimuotoisuus; Viestintäasiantuntija

+358 44 376 7511

anna.klemela@bsag.fi

Anton Lehtinen

Suojelukoordinaattori, meriluonnon monimuotoisuus

+358 40 041 0878

anton.lehtinen@bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml