Siirry pääsisältöön

Uusi Itämeri-sitoumus tulee näkymään Vantaan kaupungin pelloilla, valinnoissa ja toiminnassa

Uutinen Uudistava maatalous Yritysyhteistyö

Ensimmäisen Itämeri-sitoumuksensa tehnyt Vantaan kaupunki ottaa uudistavan viljelyn periaatteet käyttöön hallinnoimillaan peltoalueilla, joita on yhteensä lähes 800 hehtaaria. Samalla kaupunki osallistuu Carbon Action -tutkimushankkeisiin ja kouluttaa sidosryhmiään uudistavasta viljelystä. Vantaa on ensimmäinen Itämeri-sitoumuksen tehnyt kaupunki.

Vantaan kaupungin ensimmäinen, vuoden 2026 loppuun jatkuva sitoumus linkittyy tiiviisti BSAG:n tekemään uudistavan viljelyn ja luonnon monimuotoisuuden edistämistyöhön. Kaupungilla on hallinnassaan noin 800 hehtaaria peltoja pääosin Länsi-Vantaan alueella, joista vajaa puolet on kaupungin maatilojen hoidossa. Vantaan kaupunki edistää uudistavaa viljelyä ja sen monihyötyisyyttä pelloillaan osallistumalla tutkimukseen sekä jalkauttamalla tutkimustietoa. Kaupunki viestii Carbon Action -yhteistyöstä ja uudistavasta viljelystä omissa verkostoissaan sekä toimii esimerkkinä muille kaupungeille ja kunnille.

”Lähdemme innostuneesti mukaan Carbon Action -yhteistyöhön ensimmäisenä kaupunkina. Itämeri-sitoumuksellamme ylläpidämme arvokasta kulttuurimaisemaan, lisäämme luonnon monimuotoisuutta ja edesautamme ilmastokestävää viljelyä. Sitoumuksemme tukee näin erinomaisesti kaupungin kestävyystavoitteita ”, kaupungininsinööri Henry Westlin Vantaan kaupungilta.

Tavoitteena laaja ympärivuotinen kasvipeitteisyys ja kukkivat pellot

Seutulassa sijaitseva Katrinebergin tila on Itämeri-sitoumuksen keskiössä ja sieltä johdetaan viljely- ja maisemanhoitotoimet koko Vantaan alueelle. Viljelysuunnitelman ydinkohtia ovat ympärivuotinen kasvipeite sekä kasvien ja maisemaa elävöittävien kukkivien viljelykasvien huomioiminen viljelykierrossa. Kolmivuotisen sitoumuskauden aikana on tavoitteena myös hoidetun kulttuurimaiseman ylläpitäminen ja taajamakuvan rikastuttaminen sekä tehokas ja ympäristöystävällinen toiminta. 
 
Itämeri-sitoumus tuo mukanaan uusia kokeilu- ja tutkimuskohteita kaupungin pelloille. Vantaa tarjoaa peltojaan Carbon Actionin Maatalouden biodiversiteettiratkaisut -hankkeen tutkimuskäyttöön kasvukausina 2024 ja 2025. 
 
”On todella hienoa, että Vantaan kaupunki tarjoaa peltojaan tutkimuskäyttöön meidän peltomaiden biodiversiteettiä tutkivalle hankkeellemme. Tutkimuksen avulla saamme lisää arvokasta tietoa maatalouden luontovaikutuksista. Näillä kaupungin lohkoille tuodaan myös kerääjäkasvit mukaan biodiversiteettitarkasteluun monimuotokaistan rinnalle”, sanoo BSAG:n yritysyhteistyön erityisasiantuntija Tanya Santalahti.  

Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaupungin tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden edistäminen, resurssiviisaus, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä asukkaiden ja yhteisöjen vastuullinen toiminta.  

OTA YHTEYTTÄ

Tanya Santalahti

Erityisasiantuntija, yritysyhteistyö; uudistava maatalous

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml