Kestävä maatalous: aineistoa muualta

Aineistoa verkosta

 

Maan tiivistymisen tutkijan Thomas Kellerin esitelmä ja yhteenveto maan tiivistymisen välttämisestä.

Verkossa julkaistun Luonnonmukainen maatalous –kirjan kappaleessa kaksi on avattu maan rakennetta ja biologisia ym. prosesseja.

Peltomaan laatutesti

OSMO-hankkeen keräämiä artikkeleita maan kasvukunnosta

Maanosaaja -verkkoportaali, jossa on monipuolista tietoa ravinnetehokkuudesta, kasvukunnosta ym.

Työkalu, jonka avulla pääset salaojituksen ongelmien jäljille.

 

Videoita verkosta

 

TEHO Plus -hanke: Maan tiivistymähaittojen poistoa jankkuroimalla/syväkuohkeuttamalla

TEHO Plus -hanke: Maanparannuskasvit

TEHO Plus -hanke: Kuoppatesti

Hannu Känkänen/LUKE: Alus- ja kerääjäkasvit pellon kasvukuntoa parantamaan

Pellon tiivistymien selvittäminen penetrometrillä

Savonia-ammattikorkeakoulu: Maan rakenteen hoito ja merkitys, viljelijähaastattelu

Tuomas Mattila: Maan rakenteen parantaminen

”Maanosaajavideoita, aiheina mm. kationinvaihtokapasiteetti ja viljavuusanalyysit

Vilma-hankkeesta etäluentoja mm. peltojen hiilensidonnasta ja uusista viljelymenetelmistä. Videoita on myös mm. maaperäeliöihin liittyen.

 

 

Lahjoita