Elävä Itämeri säätiön säännöt

Baltic Sea Action Groupin, viralliselta nimeltään Elävä Itämeri Säätiö, tarkoituksena on tukea ja edistää luonnon ja ihmisten hyvinvointia, ja siten säilyttää ja edistää suomalaista kulttuuriperinnettä. Säätiön missio on Itämeren hyvän ekologisen tilan palauttaminen.

 

SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT:

1. Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Elävä Itämeri säätiö, englanniksi Foundation for a Living Baltic Sea, ruotsiksi Stiftelsen för ett levande Östersjön, venäjäksi Фонд ”Живая Балтика”, saksaksi Stiftung Lebende Ostsee, eestiksi Elava Läänemere fond, latviaksi Fonds dzīvībai Baltijas jūrā, liettuaksi Gyvos Baltijos Jūros Fondas, norjaksi Stiftelsen Den levende Østersjøen, tanskaksi Foreningen for en levende Østersø, puolaksi Fundacja Nadzieja Dla Bałtyku, valkovenäjäksi ундацыя ”Жывая Балтыка”, tsekinkieleksi Nadace pro živé Baltské moře, slovakiaksi Nadácia na ochranu Baltického mora ja ukrainaksi Фонд ”Жива Балтика”, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää luonnon ja ihmisten hyvinvointia, ja siten säilyttää ja edistää suomalaista kulttuuriperinnettä.

3. Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

1) jakaa apurahoja tieteelliseen työhön silloin, kun sillä on merkitystä säätiön tavoitteiden edistämisen kannalta. Säätiö edesauttaa myös tarkoitukseensa liittyvän tieteellisen työn rahoitusta, jo olemassa olevan tutkimuksen hyödyntämistä sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten tutkimista.

2) harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa, silloin kun se on säätiön tavoitteiden kannalta olennaista.

3) edesauttaa ja koordinoi rahoituksen hankkimista tarkoitukseensa liittyviin hankkeisiin.

4) nopeuttaa ja edesauttaa tarkoitukseensa liittyvien eri toimijoiden yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä edistää kansainvälisiä suhteita.

5) tehostaa yhteiskunnan voimavarojen käyttöä yhdistämällä ja kokoamalla tarkoitukseensa liittyvän tutkimustiedon, rahoituksen, yritysten voimavarat, poliittisen päätöksenteon sekä toimeenpanon ja eri sektoreiden resurssit, parhaat toimintatavat ja vaikutusmahdollisuudet konkreettisten tarkoitukseensa liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi.

6) ja edesauttaa tarkoituksen toteutumista vähäisessä määrin muilla vastaavilla tavoilla.​​

 

Elävä Itämeri säätiön toimintakertomukset:

Toimintakertomus 2008_BSAG

Toimintakertomus 2009_BSAG

Toimintakertomus 2010_BSAG

Toimintakertomus 2011_BSAG

Toimintakertomus 2012_BSAG

Toimintakertomus 2013_BSAG

Toimintakertomus 2014_BSAG

Toimintakertomus 2015_BSAG

Toimintakertomus 2016_BSAG

Toimintakertomus 2017_BSAG

Toimintakertomus 2018_BSAG

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2019_BSAG

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2020_BSAG

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2021_BSAG

Lahjoita