Siirry pääsisältöön

FluCS Tool

Valmis Carbon Action

Carbon Action

Ratkaisuja maaperän hiilensidonnan luotettavaan määrittämiseen

Hankkeessa kehitetään työkalu, jolla voidaan laskea yhdenmukaisella tavalla kasvihuonekaasujen vuomittauksista hiilitase ja siihen liittyvä epävarmuus. Työkalu parantaa merkittävästi laskettujen hiilitaseiden luotettavuutta ja vertailtavuutta.

Virallinen nimi

FluCS Tool – Ratkaisuja maaperän hiilensidonnan luotettavaan määrittämiseen

Kesto

2020–2023

Vastuu­henkilöt

Henriikka Vekuri

Vastuutahot

Ilmatieteen laitos

Rahoittaja

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Hiilensidonnan luotettava arviointi on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tärkeää

Maaperän hiilivarastojen muutosten suora mittaaminen on työlästä, kallista ja hidasta mutta muutokset voidaan johtaa myös ekosysteemien ja ilmakehän välillä tapahtuvasta kaasujen, kuten hiilidioksidin ja metaanin, vaihdosta eli kaasuvuosta.

Tässä hankkeessa on tavoitteena kehittää työkalu, jolla voidaan laskea yhdenmukaisella tavalla kasvihuonekaasujen vuomittauksista hiilitase ja siihen liittyvä epävarmuus. Työkalu soveltuu erilaisissa ekosysteemeissä tehtyihin mittauksiin ja parantaa merkittävästi laskettujen hiilitaseiden luotettavuutta ja vertailtavuutta.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii kasvihuonekaasupäästöjen radikaalin vähentämisen lisäksi hiilen sitomista takaisin maaperään ja kasvillisuuteen. Maaperän hiilivarastoja kasvattamalla voidaan myös parantaa maan kasvukuntoa ja siten tukea ruokaturvaa muuttuvassa ilmastossa.

Jo maaperän ylimmässä metrin paksuisessa pintakerroksessa on hiiltä kaksi kertaa enemmän kuin ilmakehässä, minkä vuoksi pienetkin muutokset maaperän hiilivarastoissa ovat merkittäviä ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. Jotta maaperän hiilinielujen voimistamiseen tähtäävät toimet voidaan hyväksyä osaksi kansallista ja kansainvälistä ilmastopolitiikkaa, sidotun hiilen määrä tulee voida arvioida luotettavasti.

Luotettava hiilensidonnan mittaaminen ja todentaminen ovat edellytyksenä myös tuotteiden hiilijalanjälkien laskemiselle ja kehittyville hiilimarkkinoille. Arvio sidotun hiilen määrästä ei yksinään riitä; yhtä tärkeää on kyetä laskemaan luottamusväli kyseiselle arviolle, ts. onko hiiltä sidottu 100±1kg, 100±10kg vai 100±100kg.

Luotettava hiilensidonnan määrittäminen epävarmuusarvioineen on olennaista myös vertailtaessa erilaisia ilmastoystävällisiä viljelymenetelmiä ja maankäytön tapoja.

Ota yhteyttä

Henriikka Vekuri, Ilmatieteen laitos, henriikka.vekuri@fmi.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml