Siirry pääsisältöön

FREACS

Käynnissä Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Maaperän orgaanisen hiilen sitoutumisen ymmärtäminen kansainvälisten verkostojen tietoja hyödyntämällä

FREACS-hankkeessa tutkitaan maaperän orgaanisen hiilen sitoutumista ja keskitytään erityisesti maaperän orgaanisen hiilen vakauttamiseen, varastointiin ja pysyvyysmekanismeihin. Hankkeessa kvantifioidaan ja ennustetaan maaperän orgaanisen hiilen fraktioita ja sen varastointipotentiaalia alueellisella ja mantereen mittakaavassa. Tutkimuksen vaikuttavuutta lisää se, että tuloksia hyödynnetään innovatiivisen maaperän orgaanisen hillen ja maaperän kunnon luokitusjärjestelmän kehittämisessä.

Virallinen nimi

Fractionating soil organic carbon to quantify, map and understand its persistence and storage (FREACS)

Kesto

1/2022–12/2024

Vastuuhenkilöt

Pierre Barré (Ecole Normale Supérieure de Paris, ENS Département de Géosciences)

Vastuutahot

Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, INRAE Val de Loire, Thuenen Institute of Climate-Smart Agriculture, Greenback, Sorbonne University

Rahoittaja

EJP Soil, Euroopan unioni

Dataa kuudesta maaperäverkostosta

Maaperän orgaaninen hiili (Soil Organic Carbon, SOC) on avainasemassa useimpien maaperän toimintojen ja niihin liittyvien ekosysteemipalveluiden toimivuuden kannalta (esimerkiksi biomassan tuotanto sekä tulvien ja eroosion hillintä). SOC käsittää myös suurimman osan maaperän orgaanisen aineksen varastosta ja tuottaa maaperään ravinteita ja energiaa. Maaperän hiilen varastojen kasvattaminen voi myös auttaa torjumaan ilmastonmuutosta. Ihmisen toiminnan ja tehostuneen maankäytön seurauksena maaperän hiilivarastot ovat pienentyneet merkittävästi. Hiilivarastojen palauttamista ja kasvattamista esimerkiksi ilmastoviisailla maataloustoimenpiteillä on ehdotettu keinoksi parantaa maaperän terveyttä, samalla kun torjutaan ilmastonmuutosta.

FREACS-projektissa ensimmäisenä tavoitteenamme on kvantifioida orgaanisen maahiilen fraktiot (jaottelu maapartikkeleihin sitoutuneeseen hiileen ja mineraaleihin sitoutuneeseen hiileen), sekä arvioida aktiivisen ja stabiilin hiilen suhde. Lisäksi tutkimme fraktioiden kyllästystasoja ja varastointipotentiaalia maan muokkauskerroksessa ja alemmissa kerrostumissa käyttäen hyödyksi dataa, jota kerätään kuudesta maaperäverkostosta Euroopassa ja Uudessa-Seelannissa. Pyrimme myös selvittämään pitkäaikaisesti sitoutuneen hiilen syntymekanismeja, sekä arvioimme orgaanisen maahiilen fraktioiden herkkyyttä maankävtön ja toimenpiteiden muutoksille. Tavoitteenamme on varmistaa kaikkien kerättyjen tietojen saavutettavuus sekä tuotettujen tulosten avoimuus ja vaikuttavuus.

FREACS-hankkeessa tutkitaan maaperän orgaanisen hiilen sitoutumiseen liittyviä avainkysymyksiä

Maaperän orgaanisen hiilen fraktioihin liittyvät tiedot tulevat olemaan enenevässä määrin kysyttyjä erilaisissa maaperän seurantaverkostoissa sekä pitkäaikaisten maatalous- ja metsäkokeiden tulosten analyyseissä. FREACS-projekti edistää kansainvälistä tiedon- ja asiantuntemuksen vaihtoa hiilen fraktioista ja varastointipotentiaalista maaperän seurantaverkostoissa. Tavoitteenamme on myös parantaa yhdessä kehitettävien dynamiikkamallien kykyä ennustaa muutoksia maaperän hiilivarastoissa.

FREACS hyödyntää kaikkien projektin kumppaneiden vahvuuksia ja taitoja. Tulokset tuovat oivalluksia maaperän orgaanisen hiilen sitoutumisen ymmärtämiseen paikallisella ja globaalilla tasolla. Tuloksia voidaan hyödyntää myös yksityisellä sektorilla, esimerkiksi tuottamalla ja kehittämällä innovatiivisia arviointijärjestelmiä maaperän terveydelle ja hiilivarastojen muutoksille, ja näin varmistaa tulosten hyödynnettävyys ja vaikuttavuus myös tutkimusmaailman ulkopuolella.

Ota yhteyttä

Jari Liski, Ilmatieteen laitos, jari.liski@fmi.fi

Layla Höckerstedt, Ilmatieteen laitos, layla.hockerstedt@fmi.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml