Siirry pääsisältöön

Hiilipolulta hiili-highwaylle

Valmis Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Jatkokoulutusta sadalle hiiliviljelijälle

Nesslingin Säätiön rahoittama ”Hiilipoluilta hiili-highwaylle” -hanke keskittyi Carbon Action -hiiliviljelijöiden kouluttamiseen.

Virallinen nimi

Carbon Action – Hiilipoluilta hiili-highwaylle

Kesto

2019

Vastuu­henkilöt

Eija Hagelberg

Vastuutahot

Baltic Sea Action Group

Työryhmä: Baltic Sea Action Group ja Carbon Action -alustan tutkijoita

Rahoittaja

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Tutkimustieto käyttöön pelloilla

Carbon Action – ”Hiilipoluilta hiili-highwaylle” -hanke jatkokoulutti Carbon Actionissa mukana olevat sata hiiliviljelijää. Tavoitteena oli tieteellisen tutkimustiedon jalkauttaminen viljelijöille ja aktiivisen vuoropuhelun synnyttäminen tutkijoiden ja viljelijöiden välille.

Carbon Action -hiiliviljelijät ovat todiste siitä, että viljelijöillä on suurta kiinnostusta olla ratkaisemassa ympäristöongelmia. Viljelijät ovat mukana ratkaisemassa ilmastonmuutosta omilla valinnoillaan, joiden tueksi viljelijät tarvitsevat uutta tutkimustietoa. Ympäristöongelmia ratkotaan parhaiten näyttämällä käytännön esimerkkejä. Niitä tämä hanke tarjosi. Asiasta kiinnostuneille viljelijöille tarjottiin parhaat työkalut käytännön työhön ja kokeiluihin. Tutkijoiden tuki motivoi viljelijöitä, ja vastaavasti viljelijöiden käytännön kokemukset tuovat arvokasta tietoa tutkijoille.

Hankkeen toteutus

Kaksipäiväinen tapaaminen piti sisällään asiantuntijaluentoja sekä pienryhmien luomista ja niissä työskentelyä. Paikalle saapui yli puolet Carbon Actionin noin 110 hiiliviljelijästä ja lopuille tarjottiin mahdollisuus seurata ensimmäistä päivää etäyhteydellä. Tunnelma koulutuksessa oli tiivis ja innostunut. Valveutuneet, jo paljon asioita opiskelleet viljelijät olivat tiedonjanoisia ja haastoivat tutkijoita ja muita asiantuntijoita kiperilläkin kysymyksillä.

Carbon Actionin suurinta antia onkin monen viljelijän mielestä ollut toisten hiiliviljelijöiden tapaaminen ja kokemusten vaihto. Siihen tarpeeseen yön yli kestävät koulutustapaamiset olivat enemmän kuin paikallaan. Myös kouluttajien kiireetön osallistuminen keskusteluun toi hedelmällistä sisältöä koulutuksiin, sillä vuoropuhelu tutkijoiden ja viljelijöiden välillä paitsi ruokkii viljelijöiden tiedonnälkää, myös tarjoaa tutkijoille näköalaa käytännön viljelyyn.

Pienryhmätoiminta mahdollisti hiiliviljelijöiden tietotaidon nousun uusille tasoille, sillä jaettu asiantuntijuus kehittää jokaisen ryhmäläisen osaamista. Kaikkien ei tarvitse tehdä samoja virheitä, sillä epäonnistuneiden kokeilujen jakaminen muiden kanssa on erityisen hyödyllistä silloin, kun käytäntöjä vasta pilotoidaan ja tutkitaan, mutta tuloksia on saatava nopeasti. Lisäksi omien virheiden jakaminen ja muiden vastaavista kuuleminen on äärimmäisen hauskaa ja yhteishenkeä nostattavaa.

Ota yhteyttä

Eija Hagelberg

Toimivapaalla, työskentelee ympäristöministeriössä 30.4.2024- 26.4.2026.

Hankkeessa mukana

Maj ja Tor Nesslingin säätiö logo

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml