Siirry pääsisältöön

IRISCC

Käynnissä Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

IRISCC-hanke kokoaa luonnon- ja yhteiskuntatieteiden johtavat tutkimusinfrastruktuurit yhteen

IRISCC:n edistämä tutkimus osallistuu tärkeiden ilmastonmuutosraporttien laatimiseen ja tarjoaa tietoa politiikan ja päätöksenteon tueksi. Lisäksi IRISCC asettaa etusijalle seuraavan tutkijasukupolven kouluttamisen RI-palvelujen tehokkaaseen hyödyntämiseen ja tietojen tehokkaaseen hallintaan.

Virallinen nimi

Yhdistetyt tutkimusinfrastruktuuripalvelut ilmastonmuutoksen riskeihin (IRISCC)

Kesto

4/2024–9/2028

Vastuuhenkilöt

Sanna Sorvari Sundet (Luonnonvarakeskus)

Vastuutahot

Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, BSAG ja 77 muuta kumppania.

Ilmastoriskeihin varautuminen ja niihin sopeutuminen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää ymmärrystä siihen liittyvistä riskeistä, kuten ekosysteemien  haavoittuvuuksista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista ihmisiin ja tuotantojärjestelmiin. Eri tieteenalojen ja sektoreiden monipuolisten tutkimusinfrastruktuurien yhteensovittaminen ja tiedon saavutettavuuden parantaminen voi auttaa näihin riskeihin varautumisessa.

IRISCC-hankkeessa pyrimme parantamaan tiedon saavutettavuutta ja helpottamaan sen tehokasta käyttöä yhdistämällä johtavat tutkimusinfrastruktuurit luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden aloilta. Hankkeen ensisijainen tavoite on koota, yhdistää ja tarjota tutkimusinfrastruktuuripalveluita tukemaan huipputason tutkimusta ja tuottaa tutkimukseen perustuvia suosituksia tiedeyhteisölle, päättäjille ja kansalaisille. Tavoitteena on näin hillitä ilmastonmuutosta ja vahvistaa Euroopan maiden valmiuksia sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.

IRISCC-hankkeessa kehitetään “yhden luukun”- tiedonhallintajärjestelmää ja palvelukokoelmaa ilmastonmuutokseen liittyville tutkimusinfrastruktuuripalveluille. Tämä järjestelmä helpottaa kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden pääsyä monipuolisten tutkimusinfrastruktuuripalveluiden ja tiedon äärelle. Toimiensa, julkaisujen ja riskinhallinta-alustansa kautta IRISCC yhdistää tutkimusinfrastruktuuripalveluita niin tutkijoiden, päätöksentekijöiden kuin muidenkin sidosryhmien tarpeisiin.

Synergiaa tutkimustiedon hallintaan ja käyttöön

Hankkeen toimijoiden tuottama tieteellinen mittausaineisto ja sen perusteella tehtävä tutkimus edistää tärkeitä ilmastonmuutosta koskevia raportointikäytäntöjä ja tukee politiikkaa ja päätöksentekoa, auttaen luomaan uusia strategioita ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Lisäksi hankkeessa koulutetaan seuraavan sukupolven tutkijoita hyödyntämään tehokkaasti tutkimusinfrastruktuuripalveluita ja kehittämään datanhallintamenetelmiä.

Kaikki IRISCC:n tuottama data noudattaa FAIR-periaatteita, edistäen tiedon avoimuutta ja saavutettavuutta, ja hankkeen tulokset  linkitetään eurooppalaisiin aloitteisiin. Lisäksi IRISCC pyrkii luomaan vahvat yhteydet nykyisten ja tulevien toimijoiden välille Horizon Europe -ohjelman puitteissa, edistäen yhteistyötä ja synergiaa ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaisemisessa.

Ota yhteyttä

Jari Liski, Ilmatieteen laitos, jari.liski@fmi.fi

Layla Höckerstedt, Ilmatieteen laitos, layla.hockerstedt@fmi.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml