Siirry pääsisältöön

LIFE Carbon Farming Scheme

Valmis Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Hiilensidonnan kannustimet Euroopan maa- ja metsätaloudessa

Viljelijät ja metsänomistajat voivat toimillaan hillitä ilmastonmuutosta. LIFE CarbonFarmingScheme pyrkii tunnistamaan uuden tyyppisten hiilensidonnan kannustimien käyttöönottoa maaperän hiilivaraston säilyttämiseksi ja lisäämiseksi.

Virallinen nimi

LIFE

Carbon

Farming Scheme

Kesto

2020–2022

Vastuu­henkilöt

Jenni Kähkönen, Kaj Granholm

Vastuutahot

St1 (vetäjätaho), Baltic Sea Action Group (BSAG), Luonnonvarakeskus (Luke), North European Oil Trade (NEOT), Puro.earth, Tyynelän tila

Rahoittaja

Euroopan unionin LIFE-ohjelman nk. ’Preparatory Project’ portfolio

Uusia kannustimia hiiltä sitoviin menetelmiin

Viljelijöiden ja metsänomistajien toimilla on merkittävä potentiaali ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Parhaimmillaan oikein valitut toimenpiteet tuottavat myös monihyötyisiä ekosysteemipalveluita. Toimenpiteitä voidaan edistää kehittämällä EU:n maa- ja metsätalouspolitiikkaa, nivomalla se tiiviimmin EU:n energia- ja ilmastopolitiikan kehykseen sekä tarkastelemalla vapaaehtoismarkkinoiden keinoja.

LIFE CarbonFarmingScheme -projektin tavoitteena on tunnistaa, mahdollistaa ja tukea uuden tyyppisten hiilensidonnan kannustimien käyttöönottoa maaperän ja biomassan orgaanisen hiilivaraston säilyttämiseksi ja lisäämiseksi maa- ja metsätaloudessa Euroopassa.

Projektissa pyritään määrittelemään viimeisimmän tieteen pohjalta ne hiiliviljelyn ja metsätalouden menetelmät, joita voidaan sisällyttää tulosperusteiseen korvaukseen. Hankkeessa testattava kannustinjärjestelmä perustuu käytettävissä oleviin maaperän ja biomassan orgaanisen hiilivaraston todentamismenetelmiin. Todentamisessa huomioidaan varaston pysyvyys, hiilivuoto ja erityisesti hiilikredittien kohdalla lisäisyys, eli todellinen hiilivaraston kasvaminen nimenomaan toteutetun toimenpiteen ansiosta. Valittavien menetelmien tulee olla myös kokonaisvaikutuksiltaan kestäviä.

Hankkeessa selvitetään toiminnanharjoittajien sekä hallinnon suhtautumista valittuihin kannustimiin ja tutkitaan kannustimien skaalattavuutta eri tyyppisillä alueilla Euroopassa. Hankkeessa tunnistetaan jo toimivien velvoite- ja vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kannalta tärkeät kysynnän ja tarjonnan tekijät. Samalla etsitään keinoja, joilla yksityinen sektori voi tukea hiilensidonnan kannustinjärjestelmän toimivuutta.

Hankeen tuloksia on tarkoitus soveltaa kannustinjärjestelmien kehittämiseen EU:n maatalous- ja ilmastopolitiikassa.

Työpaketit ja vastuutahot

A1: Tieteellinen perusta, mekanismit ja menetelmät (Luke)
A2: Kannustinjärjestelmät (NEOT)
A3: Säädökset ja politiikat (St1)
A4: Kannustinmekanismien demonstrointi ja pilotointi (BSAG, puro.earth )
B1: Viestintä (St1, kaikki yhteistyötahot tukevat)
B2: Vuorovaikutus ja verkostot (St1, kaikki yhteistyötahot tukevat)
C1: Hankkeen johto ja hallinto (St1)
C2: Seuranta (St1)
C3: Sosioekonominen tarkastelu (St1)
C4: ”After-LIFE” -suunnitelma (St1)

Ota yhteyttä

Kaj Granholm

Projektipäällikkö, uudistava maatalous, EU-asiat

+358 46 850 9208

kaj.granholm@bsag.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml