Siirry pääsisältöön

MAANEUVO

Valmis Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön neuvonnan avulla

Hiiliviljelyn laajamittaisessa käytäntöön viemisessä tarvitaan osaavia neuvojia sekä tutkitun tiedon viemistä niin neuvojien kuin viljelijöiden tietoon ja käyttöön. MAANEUVO-hanke vastasi näihin tarpeisiin koulutuksen ja viestinnän avulla.

Virallinen nimi

Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla

Kesto

2019–2022

Vastuuhenkilöt

Eija Hagelberg, Jukka Rajala

Vastuutahot

Baltic Sea Action Group, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Suomen ympäristökeskus, ProAgria Etelä-Suomi

Rahoittaja

Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Neuvojien puute on ollut pullonkaula uudistavan viljelyn käyttöönotossa

Kiinnostus Carbon Actioniin on ollut erittäin suurta sekä viljelijöiden, yritysten että päätöksenteon puolelta. Pullonkaulana toiminnan laajamittaisessa käytäntöön viemisessä on ollut osaavien neuvojien koulutus sekä Carbon Action -työn tulosten vieminen käytäntöön neuvojille ja viljelijöille. MAANEUVO -hanke pureutui näihin pullonkauloihin. Lisäksi hanke vei Ruralia-instituutin OSMO-hankkeen tuloksia käytäntöön neuvojille ja viljelijöille.

Hankkeessa oli kolme tavoitetta, joilla edistettiin kestävää maaperän hoitoa ja hiiliviljelyä:

  1. viedä tieteellistä tutkimustietoa kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön
  2. valmentaa 30 nykyistä tai tulevaa kasvintuotannon neuvojaa maan kasvukunnon hoidon huippuosaajiksi
  3. vahvistaa tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välistä yhteistyötä

Tutkittu tieto hyötykäyttöön pelloilla

Työpaketissa 1 ”Tutkimustiedon jalkauttaminen” tuotettiin artikkeleita ja muuta viestintämateriaalia tieteellisistä tutkimustuloksista kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön. Selkeästi viestitty tutkimustieto on myös päättäjien hyödynnettävissä ja lisää tietoisuutta ilmastokestävästä viljelystä myös suuren yleisön parissa.

Työpaketissa 2 ”Kasvintuotannon neuvojien monimuotovalmennus” toteutettiin maan kasvukunnon hoitoon keskittyvä valmennuskokonaisuus 30:lle neuvojalle ja mentorille. Käytännön toimenpiteitä tarvitaan maatiloilla runsaasti, ja toimenpiteiden oikeanlainen toteuttaminen vaatii neuvojien työpanosta, joten toiminnan laajentamisen tarve on ollut varsin suuri. Hankkeen pohjalta maan kasvukuntoon ja hiiliviljelyyn liittyvä osaaminen ja osaamisen jatkokehittäminen integroitiin valtakunnalliseen neuvontajärjestelmään yhteistyössä ProAgrian ja vastaavan viranomaisen Ruokaviraston kanssa.

Jotta kasvukuntoa parantavaa, uudistavaa viljelyä saadaan laajasti käyttöön, tarvitsemme neuvojia, jotka ovat maan kasvukunnon huippuosaajia.

Eija Hagelberg, projektijohtaja, Baltic Sea Action Group

Hankkeessa tuotetut materiaalit

Kerääjäkasviopas

Podcastit

Verkkoluennot

Petopenkka-video

Lyhyt opastusvideo maan rakenteen ja kasvukunnon tarkkailusta ja pellon perusparannuksen keinoista, nauhoitettu ProAgria Etelä-Suomen pellonpiennartilaisuudessa

Muistikortit, 10 kpl

Harjoitustehtävien työohjeet, 9 kpl

Muita materiaaleja

Blogi: Mikä ihmeen 4 promillen aloite ja miksi se koskee meitä?

Blogi: Lighthouse farms -verkosto tuo yhteen tulevaisuuden ruoantuotannon tiennäyttäjiä

Uudistava maatalous

Lue lisää.

Tutustu maan kasvukunnon huippuosaajiin!

MAANEUVO-koulutuksesta valmistuneet neuvojat pistävät peltoja kuntoon yhdessä viljelijöiden kanssa, jotta viljely olisi tuottavampaa ja ympäristöystävällisempää.

Ota yhteyttä

Eija Hagelberg

Projektijohtaja, uudistava maatalous

+358 50 060 9526

eija.hagelberg@bsag.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml