Siirry pääsisältöön

MAANEUVO

Carbon Action, Käynnissä

Uudistava maatalous, Carbon Action

Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön neuvonnan avulla

Hiiliviljelyn laajamittaisessa käytäntöön viemisessä tarvitaan osaavia neuvojia sekä tutkitun tiedon viemistä niin neuvojien kuin viljelijöiden tietoon ja käyttöön. Tämä hanke vastaa näihin tarpeisiin koulutuksen ja viestinnän avulla.

Virallinen nimi

Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla

Kesto

2019–2022

Vastuu­henkilöt

Eija Hagelberg, Jukka Rajala

Vastuutahot

Baltic Sea Action Group, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Suomen ympäristökeskus, ProAgria Etelä-Suomi

Rahoittaja

Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Neuvojien puute on pullonkaula uudistavan viljelyn käyttöönotossa

Kiinnostus Carbon Actioniin on ollut erittäin suurta sekä viljelijöiden, yritysten että päätöksenteon puolelta. Pullonkaulana toiminnan laajamittaisessa käytäntöön viemisessä on osaavien neuvojien koulutus sekä Carbon Action -työn tulosten vieminen käytäntöön neuvojille ja viljelijöille. Tämä hanke pureutuu näihin pullonkauloihin. Lisäksi hanke vie Ruralia-instituutin OSMO-hankkeen tuloksia käytäntöön neuvojille ja viljelijöille.

Hankkeessa on kolme tavoitetta, joilla edistetään kestävää maaperän hoitoa ja hiiliviljelyä:

  1. viedä tieteellistä tutkimustietoa kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön
  2. valmentaa 30 nykyistä tai tulevaa kasvintuotannon neuvojaa maan kasvukunnon hoidon huippuosaajiksi
  3. vahvistaa tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välistä yhteistyötä

Tutkittu tieto hyötykäyttöön pelloilla

Työpaketissa 1 ”Tutkimustiedon jalkauttaminen” tuotetaan artikkeleita ja muuta viestintämateriaalia tieteellisistä tutkimustuloksista kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön. Selkeästi viestitty tutkimustieto on myös päättäjien hyödynnettävissä ja lisää tietoisuutta ilmastokestävästä viljelystä myös suuren yleisön parissa.

Työpaketissa 2 ”Kasvintuotannon neuvojien monimuotovalmennus” toteutetaan maan kasvukunnon hoitoon keskittyvä valmennuskokonaisuus 30:lle neuvojalle ja mentorille. Käytännön toimenpiteitä tarvitaan maatiloilla runsaasti, ja toimenpiteiden oikeanlainen toteuttaminen vaatii neuvojien työpanosta, joten toiminnan laajentamisen tarve on nyt varsin ajankohtainen. Hankkeen pohjalta maan kasvukuntoon ja hiiliviljelyyn liittyvä osaaminen ja osaamisen jatkokehittäminen integroidaan valtakunnalliseen neuvontajärjestelmään yhteistyössä ProAgrian ja vastaavan viranomaisen Ruokaviraston kanssa.

Jotta kasvukuntoa parantavaa, uudistavaa viljelyä saadaan laajasti käyttöön, tarvitsemme neuvojia, jotka ovat maan kasvukunnon huippuosaajia.

Eija Hagelberg, projektijohtaja, Baltic Sea Action Group

Uudistava maatalous

Lue lisää.

Tutustu maan kasvukunnon huippuosaajiin!

MAANEUVO-koulutuksesta valmistuneet neuvojat pistävät peltoja kuntoon yhdessä viljelijöiden kanssa, jotta viljely olisi tuottavampaa ja ympäristöystävällisempää.

Ota yhteyttä

Eija Hagelberg

Projektijohtaja, uudistava maatalous

+358 50 060 9526

eija.hagelberg@bsag.fi

Soja Sädeharju

Koulutuspäällikkö, uudistava maatalous, viljelijäyhteistyö, oppilaitosyhteistyö

+358 40 777 5515

soja.sadeharju@bsag.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

image/svg+xml