Siirry pääsisältöön

SAARI

Käynnissä Merellinen suojelu

Vedenalainen suojelu

SAARI-hanke tuottaa tietoa vedenalaisista olosuhteista Gullkronassa

Hankkeessa kartoitetaan vedenlaatua Gullkronan merellisellä suojelualueella. Vedenlaatua mittaamalla saadaan tietoa olosuhteista, jotka vaikuttavat alueen vedenalaiseen monimuotoisuuteen. Tieto auttaa suojelun vaikuttavuuden seurannassa.

Virallinen nimi

SaaristoRider (SAARI)

Kesto

2023 – 2024

Vastuuhenkilöt

Matias Scheinin, Anna Klemelä

Vastuutahot

Pro Litore ry, BSAG

Rahoittaja

Varsinais-Suomen Liitto

Itämeren vedenlaadun mittaaminen auttaa suojelun seurannassa

Pro Litore ry:n ja BSAG:n yhteisessä SAARI-hankkeessa kartoitetaan vedenlaatua Gullkronan merialueelle perustetulla suojelualueella. Merialue suojeltiin lokakuussa 2022 osana BSAG:n Elävä Itämeri -hanketta. Suojelun tavoitteena on turvata alueen lajiston säilyminen monimuotoisena.

Eliöiden menestykseen vaikuttavat erilaiset alueella vallitsevat olosuhteet, kuten veden suolaisuus, sameus ja ravinnepitoisuus. Nämä vaihtelevat osin luonnostaan ja osin epäsuorien ihmispaineiden, kuten maalta mereen päätyvän kuormituksen takia. SAARI-hankkeen mittausten avulla näistä olosuhteista muodostetaan tarkka ja kattava kokonaiskuva, joka otetaan huomioon suojelutoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa.

Saaristoalueella sekä ympäristötyyppi että veden laatu voivat vaihdella hyvin paikallisesti. Kattavat kartoitukset tarjoavat tärkeän näkökulman siihen, millaisissa maailmoissa lajit suojelualueen sisällä elävät.

Hankkeessa mitataan vedenlaatua toistuvasti n. 3 000 mittauspisteeltä keväällä, kesällä ja syksyllä vuosina 2023 ja 2024. Pro Litore ry toteuttaa mittaukset Coastrider-menetelmällä, jossa vedenlaatua mitataan moderniin sensoriteknologiaan perustuvalla liikkuvalla automaattimittausjärjestelmällä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei alueen luontoon tarvitse kajota esimerkiksi näytteitä keräämällä.

Mitä tahansa alueita suojellessa olisi tärkeää seurata myös suojelun vaikuttavuutta. Etenkin merellä tällainen seuranta on hankalaa, sillä vesimassat ja niiden myötä esimerkiksi ravinteet liikkuvat suojelualueen rajoista piittaamatta. Lisäksi muutokset meren tilassa tulevat usein näkyviin hitaasti. SAARI-hankkeen myötä pääsemme kuitenkin käsiksi merensuojelun vaikutusten arviointiin heti suojelun alusta lähtien. Näin saadaan luotua vahva tietopohja myös tulevalle seurannalle.

Matias Scheinin, Pro Litore ry

Ota yhteyttä

Anna Klemelä

Projektipäällikkö, meriluonnon monimuotoisuus; Viestintäasiantuntija

+358 44 376 7511

anna.klemela@bsag.fi

Anton Lehtinen

Suojelukoordinaattori, meriluonnon monimuotoisuus

+358 40 041 0878

anton.lehtinen@bsag.fi

Ajankohtaista

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml