Siirry pääsisältöön

SOCCHA

Käynnissä Carbon Action

Carbon Action

Mittausmenetelmä kattavaan ja nopeaan hiilipitoisuuden määritykseen

Maaperä on Maan toiseksi suurin hiilivarasto ja näin ollen merkittävä tekijä hiilen kierrossa. SOCCHA-hankkeen päätavoitteena on kehittää laseriin perustuva mittausmenetelmä, joka mahdollistaa kattavan ja nopean lohkokohtaisen hiilipitoisuuden määrityksen sekä pitoisuuden muutoksen seurannan.

Virallinen nimi

Optinen maaperän hiilivaraston karakterisointi ja mittaus (SOCCHA)

Kesto

2021–2024

Vastuu­henkilöt

Jan Viljanen

Vastuutahot

Tampereen yliopisto

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Hankkeessa esiteltävä uusi maaperän hiilen mittaustapa pohjautuu laser-indusoituun hajoitusspektroskopiaan (LIBS). LIBS on kompakti kenttäkelpoinen mittausmenetelmä, joka voi operoida suoraan maakairassa olevaan maanäytteeseen. Täten hankkeessa kehitettävä mittausmenetelmä on nopea keino selvittää maalohkon hiilipitoisuus ja hiilen syvyysjakauma.

LIBS-analyysi perustuu laser-indusoidun plasmapallon säteilemään alkuaineiden karakteristiseen säteilyyn, joka mahdollistaa näiden alkuaineiden tunnistuksen ja määrän määrityksen. Plasmapallo synnytetään laserpulssilla, joka höyrystää pienen määrän näytettä ja lämmittää höyryn plasmaksi. LIBS-menetelmää on aiemmin laajasti käytetty tieteellisissä ja teollisissa sovelluksissa sillä se mahdollistaa herkän ja valikoivan alkuainemäärityksen erilaisissa näytteissä.

SOCCHA on Suomen Akatemian Jan Viljaselle myöntämä kolmevuotinen tutkijatohtorihanke. Hankkeen pääteema on tutkia laser-indusoidun plasman käyttäytymistä maanäytteillä ja kehittää LIBS-menetelmää maaperätutkimukseen yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden Bratislavan Comenius yliopiston ja Adelaiden yliopiston kanssa.

Ota yhteyttä

tutkijatohtori Jan Viljanen jan.viljanen@tuni.fi

Hankkeessa mukana

Suomen akatemian kolmikielinen logo

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml