Siirry pääsisältöön

Apetit panostaa kestävään ruokaketjuun tutkimuksella sekä kouluttamalla sopimusviljelijöitään

APETIT SITOUMUS

Apetitin sitoumuksen ydin on tuottaa sopimusviljelyssä hyödynnettävää tietoa erityisesti maaperän kasvukunnon parantamiseen ja hiilensidontaan liittyen. Tavoitteena on edistää kestävää ruokaketjua ja tuotteistaa hiiliviljelyä Apetitin sopimusviljelijöiden kautta.

SITOUMUKSEN ANTAJA

Apetit

KÄYNNISSÄ

Sitoumus annettu 2019

KESTO

2019 – 2025

Apetit Oyj:n Itämeri-sitoumuksen keskiössä on tuottaa avomaankasvisten sopimusviljelyssä hyödynnettävää tietoa erityisesti maaperän kasvukunnon parantamiseen ja hiilensidontaan liittyen sekä kestävien ruokavalintojen edistäminen erityisesti kotimaisen kalan käytön osalta. Tavoitteena on edistää kestävää ruokaketjua sen kaikissa vaiheissa. Apetitilla on noin 140 sopimusviljelijää.  

Carbon Action on tärkeä hanke yhteiskunnallisen ympäristövaikuttamisen osalta ja on hienoa olla mukana tuottamassa tutkimustietoa kestävän kehityksen mukaisesta viljelystä.

Tarja Honkala, tuotteista ja tuotekehityksestä vastaava johtaja, Apetit

Sitoumuksen tavoitteet

1

Apetit sitoutuu toteuttamaan maaperän kasvukuntoa ja hiiliviljelyä edistäviä tutkimushankkeita Räpin koetilallaan. Hankkeita toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tutkimushankkeiden tavoitteina on esimerkiksi tuottaa tietoja ja käytäntöjä maaperän luontaisen kasvukunnon ja vesitalouden parantamiseksi sekä hiiliviljelyn kehittämiseksi erityisesti avomaankasvisten viljelyn osalta. 

  • Apetit jakaa tutkimustulokset Carbon Action -yritysalustalle esimerkiksi alustatapaamisissa ja erilaisissa viljelijätapahtumissa. 

2

Apetit sitoutuu sisällyttämään tutkimushankkeissa todennetut parhaat viljelykäytännöt Vastuuviljely-menetelmäänsä, ja kouluttamaan kaikki sopimusviljelijänsä maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa edistäviin viljelymenetelmiin vuoteen 2025 mennessä.  

  • Uudet maan kasvukuntoa parantavat viljelykäytänteet viedään osaksi viljelytysohjeita. 

3

Apetit kehittää kotimaisen lähikalan käyttöä tuotteistossaan. Tuotekehityksessä painotetaan kalavalintoja, jotka edistävät vesistöjen ekologisen tasapainon ylläpitämistä ja samalla vesistöjen ravinnekertymän vähenemistä. Samalla Apetit mahdollistaa monipuoliset ja kestävät kalavalinnat kuluttajien, niin aikuisten kuin lastenkin lautasilla.  

  • Apetit kasvattaa kotimaisen lähikalan käyttöä tuotteistossaan. 
  • Apetit lisää kuluttajaviestinnässään sisältöjä, jotka tuovat esille kotimaisen lähikalan käytön hyötyjä ja ympäristövaikutuksia vesistöillemme. 

Apetit on mukana Carbon Action -hankealustan yritysverkostossa, joka mahdollistaa eri ruokaketjun toimijoiden yhteistyön ja oman toiminnan kehittämisen hiiliviljelyn tiimoilta. 

Lisäksi Apetit sitoutuu tuomaan hiiliviljelyä ja Carbon Action -alustan toimintaa esiin omassa viestinnässään.  

Sitoumuksen toteutumista seurataan osana Apetitin säännöllistä yritysvastuuraportointia.  

OTA YHTEYTTÄ

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö

+358 40 664 1625

irina.niinivaara@bsag.fi

TUTUSTU ITÄMERI-SITOUMUKSEN TEKIJÖIHIN

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml