Siirry pääsisältöön

Gofore kehittää hiilensidontaa mittaavia digitaalisia ratkaisuja  

Valmiit Tiedon lisääminen

GoFore Oyj SITOUMUS

Gofore on tehnyt Itämeri-sitoumuksen, jonka myötä se tarjoaa asiantuntemustaan dataa hyödyttäviin teknologioihin liittyen. Tavoitteena on nopeuttaa Carbon Action -alustan työtä maaperän hiilensidonnan lisäämiseksi ja vesistökuormituksen vähentämiseksi. 

SITOUMUKSEN ANTAJA

Gofore

PÄÄTTYNYT

Sitoumus annettu 2020

KESTO

2020 – 2022

!

Digitalisaation mahdollisuuksia tulisi hyödyntää kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa huomattavasti enemmän. 

Gofore Oyj on suomalainen digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen keskittynyt yhtiö. Itämeri-sitoumuksessaan Gofore keskittyy tarjoamaan asiantuntemusta ja työpanostaan BSAG:n työn keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Osana sitoumusta Gofore liittyyy mukaan BSAG:n hallinnoimaan Carbon Action -yritysalustaan

Itämeri-sitoumus muodostuu kolmesta osasta:  

Sitoumuksen tavoitteet

1

Asiantuntijatuki BSAG:n toiminnassa käytettyjen digitaalisten ratkaisujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Gofore sitoutuu toimimaan näiden osalta puolueettomana neuvonantajatahona sitoumuksen voimassaoloaikana BSAG:n tarpeen mukaan.  

2

Digitalisaation asiantuntijarooli Carbon Action -verkostossa. Gofore sitoutuu tarjoamaan asiantuntemustamme ja työpanostaan sellaisen datan ja dataa hyödyntävän teknologian suunnitteluun ja kehittämiseen, joka tukee BSAG:n ja erityisesti Carbon Action -verkoston tavoitteita maaperän hiilensidonnan lisäämiseksi, sekä regeneratiivisten maanviljelymenetelmien käyttöönottamiseksi.  

3

Gofore sitoutuu tukemaan BSAG:n toimintaa sitoumuksen voimassaoloaikana vuosittain erikseen määriteltävällä summalla.

Moderneilla datan keräämisen, jalostamisen ja esittämisen keinoilla voidaan parantaa Carbon Action -hankkeessa kehitettyjen menetelmien skaalautuvuutta. Näin saadaan nostettua näkyville uudistavan maatalouden avulla saavutettavat hyödyt, jotka ovat vielä pitkälti piilossa.

Kristiina Härkönen, kestävän kehityksen johtaja, Gofore

OTA YHTEYTTÄ

Tanya Santalahti

Erityisasiantuntija, yritysyhteistyö; uudistava maatalous

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

TUTUSTU ITÄMERI-SITOUMUKSEN TEKIJÖIHIN

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml