Siirry pääsisältöön

BALTIC COMPASS tiedote: Tehokkaalla lannankäsittelyllä sinisempi Itämeri ja vehreämmät pellot

Uutinen

​​​​Itämeren alueen 90 miljoonan asukkaan ruokapöydissä on tarjolla pääsääntöisesti Itämeren alueella tuotettua ruokaa. Ruoantuotannon sivutuotteena syntyy valtavia määriä eläinlantaa. Tehottoman lannankäsittelyn seurauksena arvokkaat ja osin korvaamattomat ravinteet menevät hukkaan – tarkemmin sanottuna veteen, josta ne päätyvät jo ennestään rehevöityneeseen Itämereen. Tehokkaampi lannankäsittely on välttämätön osa ympäristöystävällisempää maataloutta. Siihen kuitenkin vaaditaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä. 

Maanviljelijät ovat avainroolissa siirryttäessä kohti ympäristöystävällisempää maataloutta. Heillä olisi tahtoa valita ympäristöystävällisempiä keinoja, mutta edessä on monta estettä. Tieteen ja tutkimuksen keinoin on etsittävä parhaat menetelmät, tieto niistä on saatava viljelijöille ja lisäksi kansallisen ja EU-tason poliittisen ohjauksen on tuettava näitä menetelmiä. Tätä prosessiketjua pohditaan A Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea -konferenssissa Kööpenhaminassa 24.-25.10. Mukana on vaikuttajia maatalous- ja ympäristösektoreilta koko Itämeren alueelta.
Suomea konferenssissa edustaa järjestäjäprojektien lisäksi myös mahdollinen ratkaisuntarjoaja. Pellon Group Oy on kehittänyt lietelannan käsittelyyn mikrobiologiaan pohjautuvan teknologian, joka mahdollistaa fosforin ja typen erottelun. Talteen otettu fosfori jää prosessissa kuiva-aineeseen, jolloin se on kevyttä ja voidaan kuljettaa kustannustehokkaasti lannoitusaineeksi.
Maatalouden tehokkuusvaatimukset ovat aiheuttaneet karja- ja viljatilojen maantieteellisen eriytymisen,ja lannan keskittymisen. Lannanerotteluteknologian on tällöin kehityttävä, jotta arvokkaat ravinteet saadaan kustannustehokkaasti kuljetettua pelloille, jossa niitä tarvitaan lannoitteina.
Lannankäsittelyn haasteet on huomattu myös Itämeren suojelukomissiossa.
”Lannan käsittelyn tehostaminen on ehdoton edellytys Itämeren tilan parantamiseen,” sanoo Dietrich Schulz, Itämeren suojelukomission HELCOMin Maatalous-ja Ympäristö forumin varapuheenjohtaja. ”Karjan ja siipikarjan lanta ja sen käsittely vaikuttaa suoraan Itämeren tilaan.”
”Arvokkaiden resurssien hukkaan heittäminen, sen sijasta, että ne saataisiin takaisin kiertoon, aiheuttaa Itämeren rehevöitymisen. Järkeistetty lannankäsittely tehostaa ruuan ja rehun tuotantoa ja estää negatiivisia ympäristövaikutuksia. Ravinteiden kierrätyksen tärkeyttä on korostettu yhtenä Itämeren suojelukomission Baltic Sea Action Planin avainalueista, jonka tuloksia seurataan taas Itämeren suojelukomission ministeritason tapaamisessa täällä Kööpenhaminassa lokakuussa 2013,” jatkaa Schulz.
Järjestäjät:
Konferenssin järjestää ja isännöi kolme EU-rahoitteista hanketta
Baltic Compass keskittyy politiikkaan ja hallintoon, sekä niihin edellytyksiin joilla voidaan parantaa maatalouden toimenpiteitä. www.balticcompass.org
Baltic Manure käsittelee lannan ravinteiden ja energian hyötykäyttöä. www.balticmanure.eu
Baltic Deal keskittyy maatalouden neuvontapalveluihin. www.balticdeal.eu
Yhdessä nämä kolme Itämeri-hanketta ovat saaneet 14 miljoonaa euroa rahoitusta Euroopan Unionin Itämeriohjelmasta 2007-2013 kehittääkseen maatalouden ratkaisuja. Hankkeissa on mukana yhteensä noin 40 partneria Itämertä ympäröivistä maista.
Hankkeiden työ on osa EU:n Itämeri-strategian toteutusta ja hankkeet antavatkin suosituksensa uusitulle strategialle 2014-2020.
Konferenssissa on myös mukana Ruotsin World Wide Fund for Nature (WWF), www.wwf.se.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml