Siirry pääsisältöön

Baltic Sea Action Groupin vuosi 2019

Blogi

Mitä erityistä BSAG:n vuoteen 2019 kuului? Pienellä, ketterällä ja asiantuntevalla porukalla voi saada paljon aikaiseksi. Olemme koostaneet kaksi blogia vuoden 2019 toiminnastamme. Katso sisältöjohtajamme Laura Höijerin blogi täältä  ja toimitusjohtajamme Michaela Ramm-Schmidtin kirjoitus löytyy alta.

BSAG:n ohjaavat periaatteet

BSAG:n toiminnan taustalla on aina toiminnan perusperiaatteet: yhteistyö, vaikuttavuus ja ratkaisuhakuisuus. Näin oli myös vuonna 2019.

Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa on mahdollista ainoastaan yhteistyön avulla. Niin tiedeyhteisöä, poliittisia päätöksentekijöitä kuin yrityksiä tarvitaan. Toimimme aloitteen tekijänä ja tuomme yhteen yhteiskunnan eri toimijoiden osaamisen ja voimavarat.

Mahdollisimman suuri vaikuttavuus on ohjenuoramme. Pyrimme oireiden lievittämisen sijaan löytämään juurisyyt Itämeren ongelmiin. Näin vaikutukset ovat pysyvämpiä ja yhteiskunnalliset järjestelmät muuttuvat. Monihyötyisyys ja kompleksisuuden ymmärtäminen on meille myös keskeistä.

Ratkaisuhakuisuudella käynnistämme, nopeutamme ja toteutamme konkreettisia hankkeita ja toimenpiteitä, joilla edesautetaan Itämeren ekologisen tasapainon palauttamista.

Nämä periaatteet auttavat meitä tuottamaan yhteiskunnalle merkittävää lisäarvoa. BSAG:n toiminta tehostaa yhteiskunnan toimintaa yhdistämällä voimia ja nopeuttamalla ongelmien ratkaisua.

Tärkeimmät työkalumme  

Yritysyhteistyö

Tiivis yhteistyö yritysten kanssa on BSAG:lle tärkeää. Yritysyhteistyön vaikuttavuus muodostuu ennen kaikkea siitä, että kannustamme yrityksiä tekemään Itämeren tilaa edistäviä muutoksia liiketoimintaansa. Tämä voi esimerkiksi olla sitä, että yritys sitoutuu muuttamaan raaka-aineidensa hankintakriteerejä Itämeren kannalta paremmiksi tai se muuttaa tuotantoprosessejaan kestävämmäksi. Pyrimme saamaan aikaiseksi sellaista, mitä kukaan ei pystyisi toteuttamaan yksin.

Yritysyhteistyömme ytimessä ovat Itämeri-sitoumukset. Vuoden 2019 aikana Apetit, Tauko Design ja Atria antoivat uudet sitoumukset ja Fazer päivitti aikaisempaa sitoumustaan.

Lanseerasimme vuoden 2019 aikana myös Carbon Action -yritysalustan. Alusta kokoaa yhteen Carbon Actioniin osallistuvat yritykset, tutkijat ja hankkeen muut asiantuntijat. Tällä hetkellä alustalla mukana ovat Altia, Valio, S-ryhmä, Apetit, Fazer, Atria ja Sinebrychoff ja uusia halukkaita on tulossa mukaan.

BSAG:n ja eQ Varainhoidon joulukuussa 2018 lanseeraama eQ:n Sininen Planeetta -sijoitusrahaston BSAG-osuussarja mahdollistaa Itämerityön tukemisen rahastosijoittamisen kautta.   Toiminta kasvoi vuoden 2019 aikana ja saamme BSAG-osuussarjan kautta merkittävän lahjoituksen tukemaan työtämme.

Ålandsbankenin Itämeriprojekti on Elävä Itämeri -hankkeen strateginen rahoittaja, joka mahdollisti hankkeen käynnistämisen vuoden 2019 aikana.

Keväällä 2019 toteutimme yrityksille suunnatun mainekyselyn, joka osoitti, että yritysten luottamus ja arvostus säätiön toimintaa kohtaan on erittäin korkeaa.

Tutkimus- ja kehitysyhteistyön tukeminen

Tutkimus- ja kehitysyhteistyö ovat toimintamme ytimessä. Pyrimme edistämään tutkijoiden välistä yhteistyötä ja edesauttamaan sitä, että tarvittavalle tutkimustyölle saadaan rahoitusta. Lue lisää vuoden 2019 osalta.

Viestintä

Viestintä on BSAG:n ydintoimintaa, joka mahdollistaa yhteistyön ja rakentaa toimintaympäristöä, jossa BSAG pystyy nopeuttamaan toimia Itämeren hyväksi. Viestinnän päätavoitteena vuonna 2019 oli ylläpitää ja parantaa BSAG:n julkisuuskuvaa luotettavana ja vaikuttavana Itämeri-toimijana, joka ymmärtää ympäristön kriisien yhteyden toisiinsa, ja siirtää kokonaisnäkemyksensä käytännön tekoihin.

Merkittävä osa vuoden viestintätoimista liittyi Carbon Action -kokonaisuuteen. Myös vaikuttajaviestinnässä Carbon Action ja siihen liittyvät teemat korostuivat. Eduskuntavaaleja edeltävinä viikkoina tavattiin eri puolueiden edustajia ja Suomen EU-puheenjohtajuuskausi hyödynnettiin erilaisten tilaisuuksien avulla.

Carbon Actionistä tehtiin muun muassa esittelyvideo (FI ja ENG), joka esitettiin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kestävyyspäivillä Finlandia-talolla sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan kuulemisessa eduskuntatalolla. Suomen EU puheenjohtajuuskausi käynnistyi 30 eurooppalaisen toimittajan vierailulla, jonka aikana tutustuttiin Carbon Action -työhön Qvidjassa.

BSAG:n sisällöt näkyivät hienosti mediassa vuoden aikana. Eniten keskustelua nousi Helsingin Sanomien Hiiliviljelijä Herlin -artikkelin yhteydessä. Myös Helsingin Sanomissa julkaistu artikkeli Loppuuko multa?lisäsi keskustelua. Muina nostoina Carbon Action ja maaperän hiilensidonta ja biodiversiteetti olivat kattavasti esillä myös esimerkiksi Luonto-lehden numerossa 9/2019 ja vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta ja Elävä Itämeri-hanketta käsiteltiin Ylen Aamu-TV:ssä elokuussa.

Muu toiminta

Jatkoimme vuoden aikana myös mm. Itämeri-koulukonseptin kehittämistä. Itämeri-koulut lahjoittavat esimerkiksi päivätyökeräyksen kautta rahaa säätiön työlle, ja vastineeksi säätiö tuottaa koulujen käyttöön Itämeri-aiheista oppimateriaalia, ja kannustaa kouluja oman Itämeri-päivän järjestämiseen.

BSAG:n työyhteisö

Vuoden 2019 aikana BSAG:n palveluksessa oli keskimäärin 13 henkilöä. BSAG:n toimintaa johtavat työparina toimitusjohtaja ja sisältöjohtaja.

Toimintamme ja vaikuttavuuden kannalta on keskeistä, että työyhteisö on mahdollisimman monimuotoinen, asiantunteva ja innostunut. Siksi vuoden aikana on panostettu laaja-alaiseen asiantuntemukseen ja osaamiseen sekä työyhteisön hyvinvointiin.

Varainhankinta ja taloudellinen tila

BSAG:n toiminta rahoitettiin vuonna 2019 ensisijaisesti lahjoituksilla ja projektirahoituksella. Tilikauden kokonaisutuotto oli noin 1,33 miljoonaa euroa ja ylijäämä noin 60.000 euroa.

Vuoden 2019 aikana vahvistimme merkittävästi projektirahoitustamme. Yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoitukset ovat myös keskeisiä BSAG:lle, jotta toimintaa voidaan suunnitella pitkäjänteisesti ja voimme tarttua uusiin haasteisiin.

Onnistuimme nostamaan yrityslahjoitusten määrää sekä Itämeri-sitoumusten, yksittäislahjoitusten että ns. rojaltikumppanuuksien kautta. Joulukampanjamme on meille erityisen tärkeä varainhankintakeino ja siksi iloitsemmekin, että se teki jälleen kerran ennätyksen keräysmäärässä. Myös merkkipäivälahjoitukset kasvoivat selvästi vuoden aikana.

Tulevaisuuden näkymät

Suurimmat hyödyt Itämerelle ovat saatavissa kestävästä maataloudesta. Siksi jatkamme vahvaa panostustamme etenkin Carbon Action -alustalla. Elävä Itämeri -hankkeessa teemme töitä etenkin Gullkronan alueen suojelun eteen, koska rakennamme siitä pilottia myös muille yksityisille kohteille. Hankkeemme meriliikenteen päästöihin liittyen käynnistyy keväällä.

Arvioimme, että koronakriisillä ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää välitöntä taloudellista vaikutusta toimintaamme ennen kaikkea vahvan projektirahoituksen ansiosta. Pitkän aikavälin vaikutuksia on vaikea ennakoida, mutta oletettavaa on, että kriisi vaikeuttaa säätiön varainhankintaa.

Koronakriisi paljastaa globalisaation ja vallitsevan talousjärjestelmän hauraudet sekä lisää ihmisten ymmärrystä niistä haitoista ja riskeistä, jotka ihmisen yhä vahvempi puuttuminen ekosysteemeihin ja luonnon toimintaan aiheuttavat. Tällainen ymmärrys voi vaikuttaa myönteisesti toimintaympäristöömme ja vahvistaa BSAG:n merkitystä yhteiskunnallisena toimijana, joka ajaa ekosysteemien korjaamista ja systeemitason muutoksia kestävämpien järjestelmien rakentamiseksi.

BSAG 2019 Tilinpäätös

Michaela Ramm-Schmidt

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml