Siirry pääsisältöön

Baltic Slurry Acidification hanke etenee ja investoi

Uutinen

Lannan happokäsittelyä edistävä Baltic Slurry Acidification -hanke kokoontui Riikaan 9.-12.10. yhdistettyyn puolimatkankokoukseen ja tilavisiittiin Lauku Agro –maatilalle tutustumaan SAT-investointiin. Hankkeen avulla on jo hankittu kaksi hapotuskalustoa peltolevitykseen, toinen niistä Ruotsissa ja toinen Saksassa. Suunnitelmissa on vielä kaksi peltolevityskalustoa ja kaksi varastointikalustoa. Teoreettisesti laskettuna pelkästään hankkeen avulla hankituilla happokäsittelykalustoilla voidaan vähentää vuodessa 48 000 typpikilon katoamista lannoitekäytöstä laineille.

Happokäsittely kiinnostaa, sillä Itämeren alueella lähes kaikissa maissa maatalouden ammoniakkipäästöt ovat kasvaneet. EU on huomioinut ongelman ja kiristänyt ilmakehäpäästöjen rajoituksia. Lannan happokäsittely voi olla hyvä vastaus ongelmaan, sillä se laskee ammoniakkipäästöjä heikentämättä silti satotasoa  Hankkeessa tehty markkina-analyysi osoittaa, että maatasolla happokäsittelyyn sopivan lannan määrä vaihtelee 30 % – 85 % välillä.

Hankkeessa on tehty kenttäkokeita kesien 2016 ja 2017 aikana ja niitä jatketaan vielä 2018. Kenttäkokeissa on keskitytty tutkimaan happokäsitellyn lannan vaikutusta kasvien typenkäyttötehokkuuteen ja satotasoihin. Ruotsalaiset ja saksalaiset kokeet näyttivät kasvanutta tehoa ja kasvaneita satotasoja, mutta tulokset eivät olleet tilastollisesti merkittäviä. Saksan kokeissa tehtiin myös ammoniakkipäästömittauksia ja tulokset osoittivat päästöjen voimakasta vähentymistä. Kesän 2017 Suomessa, Virossa, Puolassa ja Saksassa tehtyjen  kenttäkokeiden tuloksia analysoidaan vielä. Ruotsin tapaustutkimuksesta tehty kustannus-hyöty –laskelma osoitti, että sääolosuhteiltaan normaaleina vuosina happokäsittely on taloudellisesti kannattavaa.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml