Siirry pääsisältöön

Gasumin uusi Itämeri-sitoumus kehittää turvallista ravinteiden talteenottoa jätevesistä

Uutinen

Gasumin on tehnyt kerralla kaksi Itämeri-sitoumusta. Niistä toinen liittyy nestemäisen biokaasun(LBG) käytön kehittämiseen meriliikenteessä. Toinen ravinnepäästöjen vähentämiseen turvallisen ravinteiden kierrätyksen kautta.

Gasum  kehittää konseptia, jolla voidaan tehokkaasti ja turvallisesti ottaa talteen jätevesien sisältämät ravinteet ja muuntaa ne turvallisiksi kierrätysravinnetuotteiksi. Kehitettävässä konseptissa typpi ja fosfori otetaan talteen sekä biokaasulaitoksen kiinteästä mädätysjäänteestä että sen rejektivedestä. Prosessin tuloksena saadaan teolliseen ja maatalouskäyttöön kierrätysravinnetuotteita, joissa ei ole vaaraa haitallisista orgaanisista yhdisteistä.

Koska rejektiveden typenpoisto tehdään jo ennen sen johtamista jätevedenpuhdistuslaitokseen, pienenee laitoksen typpikuormitus merkittävästi ja laitoksen puhdistuskapasiteetti paranee.
Gasumin kehitettävässä konseptissa yhdistyvät biokaasun tuotanto ja ravinteiden talteenotto jätevesistä ympäristöä hyödyttävällä tavalla. Jätevedet saadaan tuottamaan sekä kestävää energiaa että turvallisia kierrätysravinnetuotteita, myös maataloden käyttöön. Näin ympyrä sulkeutuu. Konseptin ympäristöhyödyt ovat lukuisat; kestävä energiantuotanto, Itämeren suojelu ravinnevalumia vähentämällä ja vähentynyt tarve keinolannoitteiden maahantuontiin.

Gasumista tuli Suomen suurin biokaasun tuottaja kun Biovakka Suomi Oy ja Biotehdas Oy yhdistyivät. Gasumilla on biokaasulaitoksia Honkajoella, Huittisissa, Kuopiossa, Oulussa, Turussa ja Vehmaalla.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml