Siirry pääsisältöön

Itämeriteot tehdään yhdessä

Blogi

Maailma todella on myllertänyt ympärillä tänä vuonna. Sitäkin tärkeämmältä on tuntunut nyt joulun alla taas tavata laajasti sidosryhmiä ja purkaa tuntoja yhdessä, kirjoittaa BSAG:n toimitusjohtaja Laura Höijer.

Yli 100 vierasta osallistui BSAG:n pikkujouluihin Huvilakadulla. Alkupuheissa säätiön johto esitteli konkreettisia Itämeri-tekoja, joita BSAG:ssa on toteutettu kuluneena vuonna. Puheissa korostui yhteistyö ja luottamus – teot eivät olisi onnistuneet ilman yhteistyökumppaneita ja keskinäistä luottamusta. Illan aikana keskusteluissa palattiin samoihin teemoihin. Miten konkreettisia tekoja saadaan aikaan? Mikä on oleellista, jotta tieto muuttuu teoiksi ja Itämeren suojelu etenee? Alla muutamia nostoja ja havaintoja esimerkkien kautta.

Aloitteen tekoa, yhteensaattamista ja dialogia

Suojelu ja ennallistaminen puhututtaa nyt paljon julkisuudessa. BSAG on onnistunut tänä vuonna edistämään suojelua konkreettisesti. Gullkronan merialueelle saatiin perustettua 4 800 hehtaarin yksityinen merensuojelualue. Tämä on Saaristomeren suurin yksityisten ihmisten perustama merensuojelualue, ja toimii jo nyt esimerkkinä seuraaville.

Miten tämä saatiin aikaiseksi? Liikaa ei voi korostaa keskustelun ja dialogin merkitystä, erilaisten näkökulmien yhteensovittamista ja maanomistajien aitoa kuulemista. Nostimme myös prosessin aikana esille vahvasti suojelun positiivisia puolia. Apua ja tukea saimme huippuosaajilta tutkimusmaailmasta ja hallinnosta. Työ osoitti, että nopeus ei ole aina tärkeintä, keskustelulle on varattava aikaa.

Toimintatapojen uudistaminen ja muuttaminen on kenelle tahansa vaikeaa. Vastuullisen meriliikenteen saralla käynnistettiin Ship Waste Action -aloite, jossa laivojen jätevedet puretaan satamiin – Itämeren sijaan –ja saatetaan hyötykäyttöön. Aloitteessa jokainen toimija on tarkastellut toimintatapojaan niin sisäisesti kuin yhteistyössä muiden kanssa. Ship Waste Action on jo nyt muuttanut käytäntöjä ja sujuvoittanut koko arvoketjua aina laivoista ja varustamoista satamiin ja edelleen kiertotalouteen  Aloite on saanut aikaan pysyviä muutoksia. Kesäkuisessa webinaarissa yritykset, toimialajärjestöt ja viranomaiset kiittelivät laajasti BSAG:n rakentavaa roolia aloitteentekijänä ja yhteensaattajana.

Hankeviidakon läpi kohti vaikuttavuutta ja tekoja

Pikkujoulukeskusteluissa moni mainitsi yhä vain tihentyvän hankeviidakon. Miten saamme rakennettua aikaan vaikuttavuutta ’hankkeiden yli’? Uudistavaa maataloutta edistävässä Carbon Action -työssämme korostuu yhteistyö hankkeiden ja eri toimijoiden välillä.

Carbon Action -alustalla on yli 20 hanketta, jotka tukevat hyvin toisiaan. Esimerkkinä oli pikkujoulupäivän aamuun sattunut hyvä uutinen: Maa- ja vesitekniikan tuki myönsi meille rahoituksen harvinaiseen maanäytteiden ottoon metrin syvyydestä. Rahoituksen avulla pääsemme ensi vuonna ottamaan 5-vuotisen tutkimuksen loppunäytteet niiltä Carbon Action -tiloilta, joilla työläs ja ainutlaatuinen seuranta aloitettiin aikanaan S-ryhmän tuella. Olemme siis rohkeasti lähteneet rakentamaan isoa kokonaisuutta, sen tarpeellisuuteen uskoen, ilman että koko rahoitus on ollut turvattuna.

Carbon Action -työssä tunnistamme pullonkauloja ja tarpeita yhdessä tutkijoiden kanssa ja haemme rahoitusta eri kanavista. Yksi hanke kun ei voisi koko kokonaisuutta millään kattaa. Rohkea tapa, joka riskeistään huolimatta on toiminut hyvin. Lämmin kiitos siitä rahoittajille.

Ohituskaistaa käytäntöön

Carbon Action -alustalla saamme myös vietyä ’hankkeiden yli’ tietoa tehokkaasti ja vuorovaikutteisesti toimijoille, jotta saamme yhdessä aikaan konkreettisia tekoja ja muutoksia niin yrityksissä, pelloilla kuin ohjauskeinoissa.

Carbon Action -alustalla olevien yritysten määrä on kasvanut tänä vuonna, ja yrityksiä on nyt neljätoista. Alustan yritykset juurruttavat uusia toimintamalleja osaksi liiketoimintaansa ja tekevät muutoksia ruokaketjussa. Tieteellisiä tuloksia tarvitaan myös yrityksissä, joiden kestävän kehityksen työ perustuu tutkittuun tietoon.

Tiedon välittämiseen viljelijöille satsataan Carbon Action -työssä monella tapaa. Esimerkkinä tänä kesänä teimme Suomi-rundin, kiersimme ahkerasti pelloilla ja pientareilla, ja tavoitimme satoja viljelijöitä. Olemme saaneet hyvin viljelijöitä mukaan: sadan tilan lisäksi mukana on nyt Carbon Action -klubissa n. 1 100 jäsentä ja Uudistavan viljelyn opistossa n. 1 900 rekisteröitynyttä kurssilaista. Tänä vuonna myös 16 neuvojaa valmistui maan kasvukunnon huippuosaajiksi.

Yhteistyö päätöksentekijöiden kanssa on aivan keskeistä. Jonkin verran vaikuttavuutta olemme saaneet aikaan, mutta tunnetusti tässä tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Suomen CAP-suunnitelmassa on mukana hiiliviljelyä edistäviä toimia. Vahvempia toimia kuitenkin tarvittaisiin, eli työtä riittää. EU-tasolla puolestaan olemme onnistuneesti vaikuttaneet hiiliviljelyn vapaaehtoismarkkinoihin liittyvään lakivalmisteluun.

Muutos on mahdollista

Illan aikana pikkujouluissa tunnelma oli haasteista huolimatta toiveikas. Näytetään yhdessä tekojen kautta, että muutos on mahdollista.   

OTA YHTEYTTÄ

Laura Höijer

Toimitusjohtaja 31.8.2023 asti.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml