Siirry pääsisältöön

Metrin maanäyte I & II

Carbon Action, Käynnissä

Uudistava maatalous, Carbon Action

Uutta tutkimustietoa hiilen varastoitumisesta syvälle peltomaahan

Peltomaiden hiilivarastojen kasvattaminen on ilmastonmuutoksen hillinnässä tärkeää. Maaperän hiilensidontakyvystä on paljon uutta tietoa, mutta syvempien maakerrosten hiilivarastot ja niissä tapahtuvat muutokset ovat jääneet paljolti tutkimattomiksi. Arvokasta tietoa hiilen varastoitumisesta syvälle peltomaihin kerätään nyt S-ryhmän rahoituksella. 

Virallinen nimi

Metrin maanäyte I & II

Kesto

2019–2022

Vastuu­henkilöt

Eija Hagelberg, Jussi Heinonsalo

Vastuutahot

Baltic Sea Action Group, Helsingin yliopisto

Rahoittaja

S-ryhmä

Hiiliviljelyn vaikutuksista tietoa

Metrin maanäyte I ja II -hankkeissa tutkitaan syvempien maakerrosten hiilivarastoja sekä eri menetelmien vaikutuksia hiilen varastoitumiseen suomalaisissa pelloissa. BSAG:n Carbon Action -alustalla tehtävä tutkimus on kansainvälisestikin kiinnostavaa pioneerityötä, jossa mitataan ja analysoidaan maaperää ensimmäisiä kertoja vastaavista syvyyksistä.

Metrin maanäyte I -hanke käynnistyi vuonna 2019, kun Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkijat keräsivät metrin maanäytteitä yli kolmeltakymmeneltä Carbon Action -hiilitilalta tutkija Jussi Heinonsalon johdolla.

Näytteitä kerättiin sekä peltolohkoilta, joilla hiilivarastoa pyritään kasvattamaan erilaisin viljelymenetelmin, että vertailukohtana toimivilta tavanomaisesti viljellyiltä lohkoilta. Vuoden 2020 alkupuolella maaperätieteen tutkijat alkoivat purkaa ja analysoida näytteitä Helsingin yliopiston Viikin kampuksella.

Syvien maakerrosten hiilitutkimus sai jatkorahoitusta

Ymmärrys maaperän kyvystä varastoida hiiltä vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista mittausta ja analysointia. Keväällä 2020 S-ryhmä myönsikin hankkeelle jatkorahoituksen, mikä on mahdollistanut maanäytteiden tutkimustyön jatkumisen.

Hankkeen toisessa osiossa keskitytään metrin maanäytteiden jatkoanalysointiin, sadan pintamaanäytteen lisäanalysointiin sekä tulosten julkistamiseen tutkijoille ja viljelijöille. Lisäanalyysin mahdollistama tutkimus on tärkeä osa Carbon Action -alustalla tehtävää tutkimuskokonaisuutta. Tulosten valmistuessa saadaan merkittävää ja ainutlaatuista tietoa maaperän potentiaalista varastoida hiiltä.

Tulevaisuuden tavoitteena markkinapaikka hiilensidonnalle

Hanke edistää osaltaan myös vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehitystä. S-ryhmän tavoitteena on, että peltoviljely saadaan mukaan hiilen markkinapaikkaan, jolloin viljelijät voisivat saada ruoantuotannon lisäksi tuloa peltojen sitomasta hiilestä.

Markkinapaikka mahdollistaisi S-ryhmässä päästöjen kotimaisen kompensoinnin, kun kompensointi kohdennettaisiin suomalaiseen peltoviljelyyn. Markkinapaikkaan pääsy edellyttää peltojen hiilensidonta- ja varastointikyvyn tieteellistä todentamista, jota Metrin maanäyte I ja II -hankkeet edistävät.

Hankkeen etapit

2021

Alustavia tuloksia ”Mitä metrin maanäytteet kertovat?” -webinaarissa

Webinaarissa kuultiin syvien maakerrosten hiilitutkimuksen vaiheista sekä alustavista tuloksista professori Jussi Heinonsalon johdolla. Webinaariin osallistuivat väitöskirjatutkija Sichu Wang, pro gradu -tutkielman tekijä Oona Uhlgren, väitöskirjatutkija Anna-Reetta Salonen, sekä väitöskirjatutkija Laura Häkkinen.

2020

Tutkimukselle myönnetään jatkorahoitus

Keväällä 2020 S-ryhmä myönsi hankkeelle jatkorahoituksen, mikä on mahdollistanut maanäytteiden tutkimustyön jatkumisen.

2019

Näytteet otettu 32:lta pellolta

Suomen ensimmäiset maanäytteet vastaavista syvyyksistä kerättiin Carbon Action -hiiliviljelytiloilta eri puolilla Suomea sekä Jokioisten Yönin koekentältä.

image/svg+xml

Maaperän hiilen varastoitumisen tieteellinen todentaminen on keskeinen puuttuva askel aidon hiilikompensoinnin etenemisessä. Se kiinnostaa meitä erityisesti siksi, että tarvitsemme uusia keinoja ilmastotyöhömme ja hiilinegatiivisuustavoitteemme saavuttamiseen sen jälkeen, kun päästövähennykset esimerkiksi logistiikan ja energiankäytön osalta on saatu kuntoon.

Nina Elomaa, vastuullisuusjohtaja, S-ryhmä

Uudistava maatalous

Lue kooste.

”Mitä metrin maanäytteet kertovat?” -webinaari

Lue webinaarikosteesta, minkälaisia alustavia tuloksia metrin maanäytteiden tutkimuksissa on saatu.

Ota yhteyttä

Eija Hagelberg

Projektijohtaja, uudistava maatalous

+358 50 060 9526

eija.hagelberg@bsag.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

image/svg+xml