Siirry pääsisältöön

Järki Lannoite -hankkeen loppuraportti julkaistu

Uutinen

Huhtikuussa päätökseen saatettu Järki Lannoite -hanke keskittyi kierrätyslannoitteisiin. Vuonna 2015 käynnistyneessä hankkeessa kartoitettiin ravinnekierrätyksen tilannetta USA:ssa ja EU:ssa, sekä erikseen Suomessa. Lisäksi hankkeessa laadittiin orgaanisten lannoitteiden käyttöön liittyvää oppimateriaalia opetuslaitoksille, ja järjestettiin kestävään maatalouteen liittyviä viljelijätilaisuuksia. Hankkeessa BSAG:n partnerina toimi Livia Ammattiopisto. Nyt julkaistussa loppuraportissa tarkastellaan hankkeen etenemistä sekä tuloksia.

Yksi keskeisistä havainnoista oli kotieläintuotannon ja kasvintuotannon jakaantuminen maantieteellisesti eri alueille; tietyillä alueilla lantaa syntyy ongelmallisen suuria määriä, ja toisaalla viljelykasvit kaipaisivat lannan sisältämiä ravinteita. Nämä haasteet ovat yhteisiä sekä USA:n että EU:n tiloille, joskin ongelmaa on lähdetty ratkaisemaan mantereilla hieman eri tavoilla. Järki Lannoite julkaisi USA:n ravinnekierrätystilanteesta laajemman raportin maaliskuussa.

Hankkeen käynnistyessä kierrätyslannoitesektori oli Suomessa vielä lapsenkengissään. Lannoitteiden tuotekehittelyn lisäksi hankkeessa kiinnitettiinkin huomiota ravinteiden kierrätystä tukevien säädösten kehittämiseen, kierrätyslannoitteiden markkinoiden kasvattamiseen, sekä aiheen tunnettuuden lisäämiseen. Myös ravinnekierrätyksen nostaminen hallitusohjelmaan, sekä erilaisten aiheeseen liittyvien kärkihankkeiden tukeminen antoi lisäpontta kehitystyöhön.

Hankkeen käytännönläheisemmässä osuudessa tuotettiin kierrätyslannoitteisiin liittyvää oppimateriaalia opetuslaitosten käyttöön, sekä järjestettiin viljelijöille suunnattuja tilaisuuksia kestävistä viljelymenetelmistä ja kierrätyslannoiteratkaisuista. Sekä oppimateriaalit, että viljelijätilaisuudet saivat innostuneen vastaanoton.

Järki Lannoite -hanke oli jatkoa BSAG:n Järki Lanta -hankkeelle, jossa pyrittiin saattamaan yhteen kotieläin- ja kasvinviljelytiloja lannan hyötykäytön maksimoimiseksi. Sekä Järki Lanta- että Järki Lannoite -hankkeiden rahoitus saatiin Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ja Saaristomeren tilan parantamisen ohjelmasta.

Loppuraportin pääset lukemaan täältä.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml