Siirry pääsisältöön

Langis Oy:n sitoumus voi moninkertaistaa päästöseurannan tehokkuutta

Uutinen

​Veden laadun mittaamiseen erikoistunut teknologiayritys, Langis Oy, on sitoutunut kehittämään uusia, kustannustehokkaita sensoreita Itämereen virtaavien vesien sisältämän hapen, typen ja fosforin mittaamiseksi ja analysoimiseksi. Langiksen sitoumuksen päämäärä on merkittävästi alentaa veden laadun reaaliaikaisen online-mittauksen kustannuksia ja siten mahdollistaa laajempaa ja tarkempaa mittaustietoa.

”Yksi este Itämeren hyvän tilan saavuttamiseksi on puute reaaliaikaisesta olevasta tiedosta eri valuma-alueen vesistöistä valuvista ravinnevirroista”, kertoo BSAG:n asiamies Mathias Bergman.

”Veden sisältämien ravinteiden sekä muiden aineiden mittaamiselle sekä analysoinnille on kuitenkin suuri kysyntä, jotta ravinnevalumat voitaisiin ehkäistä nykyistä tehokkaammin”, Bergman jatkaa. ”Ilman tietoa toimenpiteiden vaikutuksisita emme pysty tekemään oikeita päätöksiä emmekä toimenpiteitä. Ongelmana on usein online-monitorointiteknologian korkeat kustannukset.”

Langis vastaa haasteeseen kehittämällä uudenlaisia mittauslaitteistoja sekä sensoreita, joiden avulla kyetään mittaamaan esimerkiksi reaaliaikaisesti veden fosforipitoisuutta. Mittausta kehittämällä ravinteita sekä muita aineita kyetään kontrolloimaan sekä vähentämään tehokkaasti. Langiksen tuotekehittely ja tuotanto on Suomessa.

”Innovatiivisia teknologiaratkaisuja hyödyntämällä voimme merkittävästi kehittää ympäristön seurantaa ja kerätä samalla tutkimustietoa laajemman yleisön käytettäväksi” Langisin toimitusjohtaja Erkki Räsänen sanoo ja jatkaa” Uskomme myös ympäristömittauksen markkinoiden kasvavan entisestään.”

“Onnistuessaan tuotekehittelyssä ja mittauskustannusten pienentämisessä Langis voisi todella muuttaa tapaa, jolla monitoroimme päästöjä ja valumia sekä erityisesti sitä, miten voimme puuttua niihin nopeasti. Tekniset ratkaisut mahdollistavat pätevän tiedon vaikkapa jokaisen kansalaisen kännykkään.”, Bergman toteaa.

Langisin sitoumus on kolmevuotinen ja alkaa heti syyskuussa 2015.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml