Siirry pääsisältöön

NanoGeon sitoumuksella saadaan maatalouden jätevesien typpi uusiokäyttöön

Uutinen

NanoGeo Finland on ympäristöalan yritys, joka on kehittänyt ratkaisun ammoniumionien sitomiseen esimerkiksi maatalouden jätevesistä. Ratkaisulla kyetään uudelleenkäyttämään ammoniumin sisältämä typpi ympäristöystävällisellä ja kustannustehokkaalla tavalla sekä samalla lisäämään kierrätyslannoitteiden typpipitoisuutta.

Nykyisten kierrätyslannoitteiden ongelmana on niiden sisältämän typen vähäinen määrä. NanoGeon hiekkasuodatukseen perustuvalla teknologialla sidottua typpeä voidaan uusiokäyttää esimerkiksi kierrätyslannoitteiden osana sekä optimoimaan lannoitteen sisältämän typen määrää kustannustehokkaalla tavalla.

Sitoumus pitää sisällään typen sitomisen testaamista eläinlannasta sekä mahdollisuuden toimittaa typpeä sitovaa suodatushiekkaa valikoiduille yhteistyötahoille. NanoGeon on myös mahdollista tarjota tutkimustukea yhteistyökumppaneilleen.

Uudella manoteknologiaan perustuvalla innovaatiolla tehdään mahdolliseksi sekä jätevesien puhdistaminen että kierrätyslannoitteiden typpipitoisuuden nostaminen ravinteiden kierrättämiseen perustuvalla tavalla.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml