Siirry pääsisältöön

Tapaaminen Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kanssa

Uutinen

BSAG esitti yhdessä kolmen muun organisaation kanssa yhteisen lausunnon komission kasvu-, työllisyys- ja investointikysymyksistä vastaavalla komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataiselle keskustellakseen ravinteiden sekä energian talteenoton huomioimisesta komission kiertotalouspaketin toimintasuunnitelmassa, jonka julkaisun odotetaan tapahtuvan joulukuun 2. päivä.

BSAG, European Biogas Association, European Phosphorus Platform sekä European Compost Network tapasivat 16.11. komissaari Kataisen keskustellakseen erityisesti ravinteiden roolista komission kiertotalouspaketin toimintasuunnitelmassa sekä osoittaakseen tukensa komission kiertotalouspaketin toimeenpanolle.

Informatiivisessa sekä rakentavassa tapaamisessa korostettiin komission toimia ravinteiden saamiseksi osaksi toimivaa kiertotaloutta. Ravinteiden kierrätystä edistäviä toimia ovat kiertotalouspakettiin sisältyvä lannoiteasetuksen uudistus sekä laatujärjestelmän luominen uusioraaka-aineista tehtävien lannoitteiden raaka-aineille.

Varapuheenjohtaja Katainen totesi kiertotalouden toimintasuunnitelman olevan vain prosessin alku kannustaen eurooppalaisia toimijoita jatkamaan osallistumistaan komission kiertotalouden edistämistä koskevaan työhön.

BSAG korostaa ravinteiden kierrätyksen merkitystä osana kiertotaloutta ja pitää tervetulleena komission pyrkimyksiä luoda sisämarkkinat kierrätysraaka-aineille mukaan lukien kierrätysravinteet yhdistettynä energian talteenottoon.

Lue lausunto täällä: Joint-position-paper-circular-economy_EBA-ECN-BSAG-ESPP.pdf

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml