Siirry pääsisältöön

TIEDOTE: Monimuotoisuutta ja vesiensuojelua – Järki-toiminta jatkuu

Uutinen

​Maatalouden luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun edistämiseen keskittynyt Järki-hanke on saanut rahoituksen uudelle viisivuotiskaudelle. Luonnon- ja riistanhoitosäätiön ja Baltic Sea Action Groupin yhteishanke alkoi vuonna 2009 ja voi nyt jatkaa vuoteen 2018 saakka. JÄRKI on tehnyt yhteistyötä ruohonjuuritason, virkamiesten, tieteentekijöiden ja päättäjien kanssa etsien ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat hidastaneet maatalouden ympäristötoimenpiteiden käyttöönottoa. 

Sophie von Julinin säätiö sekä Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö ovat myöntäneet Järki-hankkeelle perusrahoituksen vuosille 2014 – 2018. Tämän lisäksi Suomen Kulttuurirahasto avustaa JÄRJEN eri kohderyhmille tehtävää viestintätyötä vuosina 2014 -2015. Toiminnan kokonaisbudjetti voi vielä kasvaa mahdollisilla myöhemmin käynnistettävillä osahankkeilla.

JÄRJEN toteutus on jaettu kahteen osaan. ”JÄRKI Luonto ja riista” -osan tavoitteena on edistää maa- ja metsätalouden kokonaisvaltaista luonnonhoitoa ja kestävää riistataloutta, ja sitä toteuttaa Luonnon- ja riistanhoitosäätiö. ”JÄRKI Ravinteet” -osaa toteuttaa Baltic Sea Action Group. Sen tavoitteena on vaikuttaa Suomen ja EU:n politiikkaan siten, että ravinteita kierrättävä sekä luonnon monimuotoisuutta vaaliva maa- ja metsätalous nousee arvoiseensa asemaan.
JÄRKI yhdistää ja välittää kestävän maa- ja metsätalouden näkemyksiä

Järki-toiminnan vahvuus on ollut ainutlaatuinen yhdistelmä verkostoja ruohonjuuritasolta päättäjätasolle. Arkisessa työssä ei katsota hallinnon sektorijakoa vaan maatalouden kokonaiskuvaa. JÄRJEN tekemien tilakäyntien tuomisina onkin ollut sektoreiden yli käyvä ajattelu ja kannustus saattaa kaikki toimijat toimimaan samaan suuntaan. JÄRJEN uudella toimikaudella yritetään valjastaa tutkimustieto ja käytännön sovellukset muualta maailmasta kestävän maa- ja metsätalouden sekä riistanhoidon palvelukseen. JÄRKI peräänkuuluttaa kokeilevaa otetta maa- ja metsätalouden luonnonhoidon käytäntöihin.

Lisätiedot: 

Luonnon- ja riistanhoitosäätiö
Projektipäällikkö, agronomi Kimmo Härjämäki, email: kimmo@luontojariista.fi, puh. 044 – 5585015
Baltic Sea Action Group
Projektipäällikkö, FM Eija Hagelberg, email: eija.hagelberg@bsag.fi,
puh. 0500 – 609526​​

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml