Siirry pääsisältöön

Tiedote Nordkalkilta: Uusi tuote vähentämään peltojen fosforivalumia

Uutinen

Nordkalk tuo Suomen markkinoille uuden tuoteratkaisun, jolla voidaan vähentää fosforin valumista pelloilta vesistöihin. Aito Rakennekalkki on osa Nordkalkin FOSTOP®-konseptia, joka on kehitetty vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämiseksi.

Suomessa on yli 150 000 hehtaaria peltomaata, jonka fosforipitoisuus on korkea. Rakennekalkilla pystytään parantamaan heikosti vettä läpäisevän peltomaan rakennetta ja siten vähentämään valumavesien mukana vesistöihin kulkeutuvan maa-aineksen ja ravinteiden määrää.

Nordkalk perusti tänään rakennekalkituksen maatilakokeet Pöytyällä, jossa seurataan maatilamittakaavassa rakennekalkituksen vaikutusta fosforitilaltaan viljavuusluokassa korkea olevan savimaan fosforitilaan. Syksystä 2011 lähtien tehdyt kokeet ovat antaneet lupaavia tuloksia: ”Rakennekalkitus vähensi hiuesavimaan liettyvyyttä sateella sekä pienensi kiintoaineksen ja siihen sitoutuneen fosforin määrää suotovedessä”, kertoi vanhempi tutkija Kimmo Rasa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta.

”Ruotsissa rakennekalkki on ollut markkinoilla jo muutaman vuoden. Rakennekalkitus on panostus ympäristön ja vesistöjen hyväksi, ja Ruotsissa valtiolta saa siihen tukea. Suomessa valmistellaan uutta ympäristökorvausjärjestelmää, jossa rakennekalkituksen tulee olla mukana”, kertoo myyntipäällikkö Timo Kanerva Nordkalkista.

Nordkalkin FOSTOP-konsepti käsittää useita kalkkikivipohjaisia tuotteita ja menetelmiä. Aito Rakennekalkin lisäksi konseptiin kuuluu kalkkisuotimia ja lietteen hygienisointi kalkkistabiloinnin avulla. Pyrkimyksenä on myös tehostaa fosforin uusiokäyttöä, sillä fosfori on kasveille tärkeä ravinne, jonka saatavuus vähenee nopeasti maapallon fosforivarantojen huvetessa.

Työtä Itämeren hyväksi
Fosforikuormituksen aiheuttama rehevöityminen on Itämeren suurimpia ongelmia. Nordkalk pyrkii osaltaan parantamaan Itämeren tilaa. Yhtiö on tehnyt Baltic Sea Action Groupille 5-vuotisen sitoumuksen, jonka mukaan Nordkalk kehittää FOSTOP-sovelluksiaan ensisijaisesti maatalouden aiheuttamien fosforivalumien vähentämiseksi Itämeren alueella. Suomessa ja Ruotsissa toteutettavien pilottihankkeiden tulosten perusteella tuotteita räätälöidään Baltian ja Puolan olosuhteisiin sopiviksi.

Lisätietoja:
Timo Kanerva, myyntipäällikkö, Maatalous, Nordkalk Oy Ab, puh. 020 753 7395
Jarkko Kaplin, divisioonajohtaja, PulpPaper & Finland -divisioona, Nordkalk Oy Ab, puh. 020 753 7107

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml