Siirry pääsisältöön

Tiedote Yaralta: Yaralta uusi Itämeri-sitoumus

Uutinen

Yaralta uusi Itämeri-sitoumus: typpipäästöt pienemmiksi ja maatalouden tuottavuus paremmaksi

Yaran Itämeri-sitoumuksen tavoitteena on pelloilta vesistöihin valuvien typpipäästöjen vähentäminen. Maatalouden ravinnetehokkuutta voidaan parantaa hyödyntämällä parhaita viljelykäytäntöjä ja uutta teknologiaa. Yara sitoutuu jakamaan tietoa parhaista maatalouskäytännöistä EU:n Baltic Deal -maatilaverkoston kautta. Yaran Baltic Sea Action Groupille tekemä toinen sitoumus on kestoltaan 2 vuotta. Sitoumus esitetään Pietarin Itämeri-huippukokouksessa 5.–6. huhtikuuta.
”Ravinteiden huuhtoutuminen pelloilta vesistöihin on yksi Itämeren alueen ympäristöhaasteista. Maatalouden ravinnetehokkuutta voidaan parantaa parhaiden maatalouskäytäntöjen avulla ja hyödyntämällä uutta teknologiaa”, toteaa Yaran pääjohtaja Jørgen Ole Haslestad.
Maanviljelyn tämän päivän haasteita on tuottaa ruokaa maailman kasvavalle väestölle kannattavasti ja tehokkaasti ottaen samalla huomioon ympäristö ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Molemmat tavoitteet voidaan saavuttaa parhailla maatalouskäytännöillä, eli käyttämällä oikeanlaisia ravinteita, oikea määrä, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Näin kasvit saavat käyttöönsä juuri sen minkä tarvitsevat muodostaakseen parhaan mahdollisen sadon eikä ravinteita jää maahan ja huuhtoudu vesistöihin.
”Yaran visio on kehittää Itämeren alue yhdeksi maailman edistyksellisimmistä maatalousalueista, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kautta”, toteaa Jørgen Ole Haslestad.
Yara sitoutuu tukemaan EU:n Baltic Deal -maatilaverkostoa, jonka tavoitteena on auttaa viljelijöitä vähentämään tilan ravinnepäästöjä ilman, että tilan tuotanto tai kilpailukyky kärsii. Hankkeeseen kuuluu 118 tilaa ympäri Itämerta. Lisätäkseen tiedonvaihtoa hyvistä maatalouskäytännöistä Yara järjestää tapahtumia Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Saksassa. Tilaisuuksiin kutsutaan viljelijöiden lisäksi myös neuvojia ja muita maatalousalan toimijoita. Yara järjestää myös kaikille mainituille maille yhteisiä tilaisuuksia, joilla lisätään tiedonkulkua ja kokemusten vaihtoa myös maiden välillä. Sitoumuskausi on kaksi vuotta.
Viljelijöiden tueksi on kehitetty uusia teknologioita ja innovatiivisia ratkaisuja kuten esimerkiksi Yara N-Sensor, jolla voidaan tehostaa typen käyttöä ja P-TraP -kipsiratkaisu, joka vähentää fosforin valumista vesistöihin. Yara antaa uuden sitoumuksensa puitteissa viljelijöiden käyttöön kolme Yara N-Sensor täsmäviljeylaitetta Suomessa, Puolassa ja Latviassa. Yaran kehittämä traktorin katolle asennettava laite määrittää ajon aikana typen tarpeen ja säätää typpilannoitteen levitysmäärän paikkakohtaisesti. Typen käyttö tehostuu, kun oikea määrä lannoitetta levitetään oikeisiin kohtiin. Näin saadaan parempi sato eikä typpeä kerry maahan tai huuhtoudu vesistöön.
Typpi on kasvien kasvun kannalta välttämätön ravinne. Typpi on välttämätön myös ihmisille ja eläimille tärkeiden aminohappojen ja proteiinien muodostamisessa. Typen puute johtaa usein pienempään ja huonolaatuisempaan satoon ja liiallinen käyttö johtaa ylimääräisen typen huuhtoutumiseen vesistöön, jossa se aiheuttaa rehevöitymistä.
Yaran sitoumus on jatkumoa vuoden 2010 sitoumukselle Itämeren fosforikuormituksen vähentämiseksi. Helsingin Itämeri -huippukokouksessa Yara sitoutui käsittelemään 100 hehtaaria peltoa kipsillä Lounais-Suomen huuhtoutumisherkillä alueilla. Kipsin tehoa on tutkittu yhdessä Syken ja MTT:n kanssa Trap -tutkimusprojektissa vuosina 2007 – 2011. Tulokset osoittavat, että kipsi vähentää pellolta vesistöön valuvaa fosforia jopa 60 prosenttia.
Itämeren alue tarvitsee kilpailukykyisen, kannattavan ja tuottavan maataloussektorin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten kasvukausien piteneminen ja keskilämpötilojen kohoaminen, tekevät Itämeren alueesta tulevaisuudessa entistä tärkeämmän ruoantuotantoalueen. Itämeren alueella on noin 25 miljoonaa hehtaaria viljeltyä maata ja 85 miljoonaa asukasta.
Lisätietoa:
Gunilla Stedt, viestintäpäällikkö, Yara Suomi Oy, puh. 050 4635 330, gunilla.stedt@yara.com
Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristön suojeluun. Lannoitteemme ja kasvinravitsemusosaamisemme auttavat tuottamaan ruokaa maapallon kasvavalle väestölle. Teollisuustuotteemme ja ympäristöratkaisumme vähentävät päästöjä ympäristöön, parantavat ilman laatua sekä tukevat turvallista ja tehokasta tuotantoa. Yaralla on myyntiä 150 maassa. Turvallisuus on meille ykkösasia.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml