Ruovikoiden ravinteet peltoon – maan rakenne puhtaasti kuntoon

Ruokopelto oli kolmivuotinen hanke ja osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ohjelmaa (Raki-ohjelma). Hanke toteutettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Baltic Sea Action Groupin JÄRKI-hankkeen kanssa.

Ruokopelto-hankkeessa oli tarkoitus testata järviruo’on hyötykäyttöä peltojen viherlannoitteena ja maanparannusaineena, sillä peltolevityksen oli aikaisemmissa hankkeissa todettu olevan yksi kustannustehokkaimmista ruovikkoalueiden hoito- ja käyttöketjuista leikkuusta kertyvälle biomassalle. Ruokobiomassan levittäminen peltoon on monivaikutteinen toimenpide, jolla saadaan positiivisia ympäristövaikutuksia niin rantavesistöissä kuin pellon puolella, kun ravinteet kierrätetään vesistöstä takaisin peltoon parantaen samalla peltomaan rakennetta. Hankkeen ruo’on leikkuualueet sijaitsivat Saaristomeren valuma-alueella, Mynälahden ja Oukkulanlahden rannoilla, joiden on todettu olevan Varsinais-Suomen merkittävimpiä ruovikkoesiintymiä.

Ruokopelto-hankkeesta lisää ELY-keskuksen sivuilla.

 

Tärkeimmät materiaalit:

Ruokopelto-hankkeen viljelijäopas johdattaa kohti parempia peltoja ja suurempia satoja, sekä antaa vinkkejä ruovikon niittoon ja peltokäyttöön liittyen.

Ruokopellon loppuraportti.

Ruokopellon tietopaketti järviruo´osta ja sen mahdollisuuksista.

Lisää Järki-hankkeiden materiaaleja löydät täältä.

 

 

Lahjoita