Siirry pääsisältöön

CRIB

Käynnissä Vastuullinen merenkulku

Vastuullinen merenkulku

Rahtilaivojen ruumanpesuvedet pois Itämerestä

Rahtialukset saavat laillisesti purkaa ruumien pesuun käytetyt vedet Itämereen. Pesuvedet voivat kuitenkin sisältää ravinteita ja ympäristölle haitallisia aineita. CRIB-hanke tuottaa paremman toiminnan kannalta tärkeää tietoa ja kartoittaa mahdollisuuksia toimittaa ruumanpesuvedet satamien vastaanottolaitteistoihin ja sieltä jatkokäsittelyyn.

Virallinen nimi

CRIB – Cargo residues into biogas

Kesto

12/2022–6/2024

Vastuuhenkilöt

Mia Hytti

Vastuutahot

Baltic Sea Action Group

Rahoittaja

Nefco, Nordic Environment Finance Corporation

Ruumanpesuvedet pois Itämerestä ja kiertotalouden käyttöön

Suomen satamissa käy vuosittain noin 6000 bulkkialusta, joista useat pesevät ruumansa lastityyppien välillä merimatkan aikana. Nämä rahtialukset saavat laillisesti purkaa ruumien pesuun käytetyt vedet Itämereen. Pesuvedet voivat kuitenkin sisältää ravinteita ja ympäristölle haitallisia aineita.

CRIB-projekti kartoittaa mahdollisuuksia toimittaa ruumanpesuvedet satamien vastaanottolaitteistoihin ja sieltä jatkokäsittelyyn.

Tällä hetkellä satamissa ei ole erityisiä laitteistoja ruumavesien käsittelyyn, vaan ne puretaan tarvittaessa imuautoihin, jotka kuljettavat jätteen satamista eteenpäin. Ruumanpesuvedet ovat erityisen hankalasti käsiteltävissä siitä syystä, ettei niiden sisältöä osata tarkkaan määritellä – ne voivat sisältää esimerkiksi jäämiä useista eri lasteista tai pitoisuudet voivat vaihdella pesuun käytetyn vesimäärän mukaan. Siksi näitä vesiä ei voida purkaa viemäriin, vaan ne menevät erikoiskäsittelyyn.

Hankkeessa on tarkoitus ottaa näytteitä pesuvesistä ja analysoida niiden sisältöä, jotta voidaan arvioida mahdollisuudet purkaa niitä helpommalla, ja halvemmalla, viemäriverkostoon tai jopa toimittaa jatkokäyttöön kiertotalousperiaatteen mukaisesti. Samalla selvitetään satamien mahdollisuuksia tehokkaampaan vastaanottoon.

Ota yhteyttä

Pieta Jarva

Strategiajohtaja

+358 50 338 1096

pieta.jarva@bsag.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml