Siirry pääsisältöön

Digi4CSA

Käynnissä Carbon Action

Carbon Action

Ilmastoviisasta maataloutta tukevat digitaaliset ratkaisut

Suomen Akatemian rahoittamassa Digi4CSA -hankkeessa pyritään rakentamaan digitaalinen ratkaisu arvioimaan ja seuraamaan ilmastoviisaan maatalouden (CSA) ympäristö- ja talousvaikutuksia. Ratkaisu auttaa sidosryhmiä päätöksenteossa ja CSA:n tulosten seuraamisessa.

Virallinen nimi

Ilmastoviisasta maataloutta tukevat digitaaliset ratkaisut (Digi4CSA)

Kesto

2023–2025

Vastuuhenkilöt

Jari Liski, Hanna Tuomisto, Jussi Heinonsalo, Henri Weijo, Iivari Kunttu

Vastuutahot

Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu

Arvokasta tietoa sidosryhmille

Maatalous on merkittävä kasvihuonekaasujen päästölähde. Euroopan unioni on asettanut tälle talouden alalle kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet. Yrityksiä parantaa maatalouden vastustuskykyä ilmastonmuutokseen ja vähentää sen ilmastovaikutuksia kutsutaan ilmastoviisaaksi maataloudeksi (climate-smart agriculture, CSA). Vaikuttavasta alustaan huolimatta CSA on yhä pilottitasolla.

Digi4CSA pyrkii luomaan digitaalisen alustan, joka yhdistää ja integroi CSA:lle tärkeitä tietovirtoja helpottaakseen maatalouden sidosryhmien päätöksentekoa ja mahdollistaakseen uusien liiketoimintamallien ja markkinoiden kehittämisen CSA -aloitteiden laajentamiseksi. Digi4CSA rakentaa uusia kirjanpitotapoja, jotka kattavat kokonaisvaltaisesti ilmaston ja muut CSA:n vaikutukset sen kasvaessa. Digi4CSA:lla on laaja kumppaniverkosto, johon kuuluvat Carbon Action, ACCC Flagship, maailmanlaajuinen PEcAn – projekti ja Ecological Forecast Initiative, tutkimuspartnereita sekä suuria elintarvikealan yrityksiä.

Tukea ilmastoviisaan maatalouden valtavirtaistamiseen

Digi4CSA pyrkii rakentamaan digitaalisen ratkaisun arvioimaan ja seuraamaan CSA:n ympäristö- ja talousvaikutuksia eri sidosryhmien päätöksenteossa ja CSA:n tulosten seuraamisessa. Digitaalinen ratkaisu koostuu IT-järjestelmästä, joka yhdistää mittaukset, mallit ja data-analyysit ja toimittaa tulokset eri sidosryhmille räätälöityjen sovellusohjelmointirajapintojen (API) kautta. Siten tällainen järjestelmä tukee CSA:n skaalaamista toimialastandardiksi Suomen maataloudessa. Hankkeen toimijat perustavat tämän työn jo rakentamaansa Pelto-observatorio -järjestelmään, joka on jo ensimmäisen vaiheen prototyyppi tällaisesta digitaalisesta ratkaisusta.

Digi4CSA -hankkeen tavoitteet

  1. Kehittää menetelmä i) tarvittavien tietojen keräämiseksi tiloilta ja toimitusketjuista, ii) näiden tietojen integroiminen CSA:n vaikutusten IT-järjestelmään ja iii) CSA:n ympäristö- ja talousvaikutusten tiedottaminen päätöksentekoon.
  2. Parantaa sidosryhmien (viljelijät, yritykset, päättäjät ja kuluttajat) nykyisiä päätöksentekojärjestelmiä hankkeessa kehitettävällä digitaalisella ratkaisulla ja siten auttaa näitä toimijoita tekemään päätöksiä monimutkaisessa päätöksentekoympäristössä.
  3. Luoda edellä kuvatusta digitaalisesta ratkaisusta ja sen osana tehtävistä API:ista prototyyppejä, jotka määrittävät CSA:n vaikutuksia yhdistämällä tiedonkeruun, mallintamisen, tekoälyn ja IT-osaamisen.
  4. Yhdistää kohdassa 3 luodut prototyypit sosiaalisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin ja poliittisiin tekijöihin, jotka ovat olennaisia ​​arvonluonnissa maatalouden arvoketjun sidosryhmien kanssa, ja siten luoda perusta CSA:n laajentumiselle yhteiskunnassa.

Ota yhteyttä

Jari Liski, Ilmatieteen laitos, jari.liski@fmi.fi

Hanna Tuomisto, Helsingin yliopisto, hanna.tuomisto@helsinki.fi

Jussi Heinonsalo, Helsingin yliopisto, jussi.heinonsalo@helsinki.fi

Henri Weijo, Aalto yliopisto, henri.weijo@aalto.fi

Iivari Kunttu, Hämeen ammattikorkeakoulu, iivari.kunttu@hamk.fi

Hankkeessa mukana

Hamk logo
Suomen akatemian kolmikielinen logo

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml